Canvas Guides (Welsh)CommonsCanllaw Commons AddysgwrSut ydw i’n gweld diweddariadau i adnoddau rydw i wedi’u mewngludo’n barod o Commons?

Sut ydw i’n gweld diweddariadau i adnoddau rydw i wedi’u mewngludo’n barod o Commons?

Pan fydd adnodd wedi’i addasu yn cael ei ailrannu â Commons, bydd defnyddwyr sydd wedi mewngludo copi o’r adnodd hwnnw yn Commons cyn y diweddariad yn cael yr opsiwn i ddiweddaru’r adnodd. Pan fydd diweddariad ar gael, bydd yn ymddangos yn y dudalen diweddariadau, yn y ganolfan hysbysiadau ac ar y dudalen manylion adnodd.

Nodiadau:

  • I alluogi Commons yn eich fersiwn chi o Canvas, cysylltwch â’ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.
  • Mae Commons ar gael ym mhob cyfrif Am-Ddim-i-Athrawon. Mae defnyddwyr Am-Ddim-i-Athrawon wedi’u cyfyngu i ddod o hyd i adnoddau cyhoeddus, eu mewngludo a’u rhannu.
  • Os yw myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith yn eich fersiwn bresennol o adnodd, efallai y byddwch chi am ystyried peidio â diweddaru’r adnodd.
  • Os byddwch chi’n dewis diweddaru adnodd sydd wedi cael ei rannu’n barod, bydd y fersiwn flaenorol yn cael ei disodli. Os byddwch chi’n dewis peidio â diweddaru adnodd sydd wedi cael ei rannu’n barod, bydd adnodd newydd yn cael ei greu.

Agor Commons

Agor Commons

I weld a diweddaru adnoddau, cliciwch y ddolen Commons.

Agor Diweddariadau

Agor Diweddariadau

Yn newislen Crwydro Commons, cliciwch y ddolen Diweddariadau (Updates) [1]. Gallwch hefyd glicio’r botwm Gweld Nodiadau Diweddaru (View Update Notes) yn y ganolfan hysbysiadau [2].

I anwybyddu’r ganolfan hysbysiadau, cliciwch yr eicon cau (close) [3]. Fydd y ganolfan hysbysiadau ddim yn ailymddangos nes bod diweddariad newydd.

Nodyn: Bydd y ganolfan hysbysiadau yn dangos hyd at dri diweddariad; ond, gallwch weld pob diweddariad sydd ar gael yn y dudalen Diweddariadau.

Gweld y diweddariadau sydd ar gael

Gweld y diweddariadau sydd ar gael

Yn y dudalen Diweddariadau, gallwch weld yr holl adnoddau rydych wedi eu mewngludo’n barod, ac sydd wedi cael eu diweddaru gan y defnyddiwr gwreiddiol. Gallwch weld enw’r adnodd a’r math o adnodd (name and type of resource) [1], dyddiad ac amser y tro diwethaf i’r adnodd gael ei ddiweddaru (date and time the resource was last updated [2], a nodiadau ar yr hyn gafodd ei ddiweddaru yn y fersiwn yma (notes of what was updated in this version) [3].

Gallwch hefyd weld pa gwrs neu gyrsiau roeddech wedi mewngludo’r adnodd iddynt o’r blaen (which course(s) you previously imported the resource into) [4], a pha fersiwn o’r adnodd rydych chi’n ei ddefnyddio ar hyn o bryd (which version of the resource you are currently using) [5].

I weld y dudalen manylion adnodd neu i weld hanes llawn y fersiwn, cliciwch enw’r adnodd.

Nodyn: Does dim modd diweddaru adnoddau sydd wedi cael eu tynnu neu eu dileu o Canvas.

Gweld y dudalen Manylion Adnodd

Gweld y dudalen Manylion Adnodd

Ar y dudalen manylion adnodd, gallwch hefyd weld hysbysiadau diweddaru. I weld diweddariadau, cliciwch y botwm Dangos Cyrsiau (Show Courses) [1].

I weld hanes y fersiwn, cliciwch y tab Nodiadau fersiwn (Version notes) [2].

I fynd yn ôl i’r dudalen diweddariadau, cliciwch y botwm Yn ôl i’r Diweddariadau (Back to Updates) [3].

Dewis Cyrsiau

Dewis Cyrsiau

Os ydych chi wedi mewngludo’r adnodd i fwy nag un cwrs, mae gennych chi'r opsiwn i ddewis pa gwrs neu gyrsiau rydych am eu diweddaru. Bydd pob cwrs yn cael ei ddewis yn ddiofyn. I ddewis neu ddad-ddewis cwrs i’w ddiweddaru, cliciwch y blwch ticio wrth ymyl enw’r cwrs.

Diweddaru Adnodd

Diweddaru Adnodd

I ddiweddaru’ch adnodd, cliciwch y botwm Diweddaru (Update) neu Diweddariad wedi’i ddewis (Update selected) [1]. Drwy ddiweddaru'ch adnodd, bydd eich adnodd presennol yn cael ei ddisodli. I gadarnhau, cliciwch y botwm Iawn (Yes) [2].

Anwybyddu Diweddariad

Anwybyddu Diweddariad

Gallwch hefyd ddewis anwybyddu’r diweddariad os nad ydych chi am ddiweddaru’ch copi chi o’r adnodd. I anwybyddu’r diweddariad ar gyfer y cwrs neu’r cyrsiau dan sylw, cliciwch y botwm Anwybyddu (Dismiss) neu Diystyru’r eitemau hyn (Dismiss selected) [1]. Bydd angen i chi gadarnhau eich bod am anwybyddu’r diweddariad. I gadarnhau, cliciwch y botwm Iawn (Yes) [2].

Nodyn: Os byddwch chi’n anwybyddu’r diweddariad ar gyfer y cwrs neu’r cyrsiau dan sylw, byddwch chi’n dal i gael gwybod am ddiweddariadau i’r adnodd yn y dyfodol.

Gweld Adnodd wedi’i Ddiweddaru yn Canvas

Gweld Adnodd wedi’i Ddiweddaru yn Canvas

I weld eich adnoddau sydd wedi cael eu mewngludo, ewch i'r ardal nodwedd (e.e. Modiwlau, Aseiniadau, Cwisiau, Trafodaethau, Tudalennau neu Ffeiliau) yn Canvas.