Canvas Guides (Welsh)StudioCanllaw Studio Cyfrif StudioSut ydw i’n llwytho cyfryngau i fyny yn Canvas Studio?

Sut ydw i’n llwytho cyfryngau i fyny yn Canvas Studio?

Yn Canvas Studio, gallwch chi lwytho ffeiliau cyfryngau i fyny o’r botwm Ychwanegu neu drwy lusgo a gollwng ffeil i dudalen Fy Llyfrgell. Gellir llwytho cyfryngau i fyny o unrhyw dudalen yn eich cyfrif. Ar ôl i ffeil gyfryngau gael ei llwytho i fyny, gallwch chi reoli’r holl osodiadau a rheoliadau.

Gallwch chi lwytho swp o ffeiliau gyfryngau penodol i fyny ar yr un pryd. Y ffeil gyfryngau fwyaf y mae modd ei llwytho i fyny yw 10 GB Dysgwch fwy am fformatiau ffeiliau cydnaws.

Nodyn: Mae gweinyddwyr yn gallu rhwystro defnyddwyr rhag ychwanegu cyfryngau drwy YouTube a rhag llwytho cyfryngau i fyny o ddyfais. Gallwch ddysgu mwy am reoli hawliau yn Canvas Studio.

Llwytho Cyfryngau i fyny

I lwytho ffeil sain neu fideo i fyny, gallwch chi lusgo a gollwng y ffeil i mewn i Studio [1], neu gallwch chi glicio’r eicon Ychwanegu.

Nodyn: Mae gweinyddwyr yn gallu rhwystro defnyddwyr rhag llwytho cyfryngau i fyny o ddyfais. Gallwch ddysgu mwy am reoli hawliau yn Canvas Studio.

Ychwanegu Ffeil Gyfryngau

Ychwanegu Ffeil Gyfryngau

Ar ôl i chi glicio’r eicon Ychwanegu, gallwch chi lusgo a gollwng ffeil(iau), pori am ffeiliau, neu ychwanegu fideo Youtube.

I ddewis ffeiliau i’w llwytho i fyny, cliciwch y botwm Pori Ffeiliau (Browse Files) [1], dewch o hyd i’r ffeil a dewiswch hi ar eich cyfrifiadur [2], a chliciwch y botwm Dewis (Choose) neu Agor (Open) [3].

Ychwanegu Fideo YouTube

Ychwanegu Fideo YouTube

I ychwanegu fideo YouTube, copïwch a gludwch y ddolen YouTube i mewn i’r maes URL [1] a chliciwch y botwm Ychwanegu (Add) [2].

Nodyn: Mae gweinyddwyr yn gallu rhwystro defnyddwyr rhag ychwanegu cyfryngau drwy YouTube. Gallwch ddysgu mwy am reoli hawliau yn Canvas Studio.

Gweld y Bar Cynnydd

Gweld y Bar Cynnydd

Mae’r bar cynnydd yn dangos statws llwytho i fyny eich ffeil gyfryngau.

Gweld Cyfryngau

Gweld Cyfryngau

Pan fo’r cyfryngau wedi gorffen llwytho i fyny a phrosesu, gallwch chi weld eich cyfryngau drwy glicio’r cyfryngau.

Rheoli Cyfryngau

Gallwch chi rannu’r cyfryngau, cael dolen gyhoeddus neu blannu cod, neu ddileu’r cyfryngau o’r ddewislen Mwy o Opsiynau (More Options) [1].

Gallwch chi reoli’r cyflymder chwarae cyfryngau a galluogi ac analluogi sylwadau o’r ddewislen Gosodiadau Cyfryngau (Media Settings) [2].

I weld y cyfryngau mewn llyfrgell neu gwrs, cliciwch y gwymplen Lleoliad Cyfryngau (Media Location) [3]. Os bydd y cyfryngau’n cael eu hychwanegu at gwrs, gallwch chi weld manylion cyfryngau sy’n benodol i gwrs.

Gallwch chi hefyd olygu manylion cyfryngau [4], gweld sylwadau [5], adolygu dadansoddi defnyddwyr [6], ac ychwanegu capsiynau [7].