Canvas Guides (cy)Canllaw Arsyllwyr Canvas Gosodiadau Proffil a Defnyddiwr Sut ydw i’n gosod fy newisiadau ar gyfer hysbysiadau Canvas fel arsyllwr?

Sut ydw i’n gosod fy newisiadau ar gyfer hysbysiadau Canvas fel arsyllwr?

Mae Canvas yn cynnwys set o ddewisiadau diofyn ar gyfer hysbysiadau y gallwch chi eu cael mewn perthynas â’r cyrsiau rydych chi’n eu harsyllu. Caiff hysbysiadau eu hanfon i ddulliau cysylltu Canvas yn unol â’r hyn a nodir yn eich Gosodiadau Defnyddiwr ar gyfer y cyfrif. Fodd bynnag, gallwch newid y gosodiadau diofyn drwy bennu eich dewisiadau eich hun ar gyfer hysbysiadau. Dim ond i chi y mae’r dewisiadau hyn yn berthnasol; dydyn nhw ddim yn cael eu defnyddio i reoli sut mae diweddariadau am y cwrs yn cael eu hanfon at y myfyriwr rydych chi’n ei arsyllu.

Mae’n bosib na fydd rhai hysbysiadau’n berthnasol i’r rôl arsyllwr. I gael gwybod mwy am yr holl hysbysiadau, gosodiadau diofyn a’r hyn sy’n sbarduno hysbysiadau, edrychwch ar PDF Hysbysiadau Canvas.

Caiff hysbysiadau eu hanfon fel un o bedwar math: rhoi gwybod i mi ar unwaith, crynodeb dyddiol, crynodeb wythnosol neu beidio ag anfon. Os byddwch chi’n newid gosodiad, bydd yn newid ar unwaith yn eich cyfrif.

Mae’r gosodiadau o ran hysbysiadau yn berthnasol i bob cwrs rydych chi’n ei arsyllu; ni allwch newid y gosodiadau ar gyfer cyrsiau unigol.

Gallwch ymateb yn uniongyrchol i hysbysiadau e-bost y tu allan i Canvas, a bydd yr ymateb yn ymddangos yn yr adran Sgyrsiau. Fodd bynnag, cofiwch na fydd atodiadau sy’n cael eu hychwanegu fel rhan o ymateb allanol yn cael eu cynnwys gyda’r neges sy’n ymddangos ym Mlwch Derbyn Canvas.

Nodiadau:

  • Efallai y byddwch chi’n gallu dewis dewisiadau hysbysiadau ar gyfer cwrs unigol. Dysgwch fwy am reoli hysbysiadau ar gyfer cwrs unigol.
  • Dim ond ar gyfer hysbysiadau ynghylch Cyhoeddiadau a Graddio y mae hysbysiadau SMS ar gael.

Agor Hysbysiadau

Agor Hysbysiadau

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], yna cliciwch y ddolen Hysbysiadau (Notifications) [2].

Gosod Dewisiadau ar gyfer Hysbysiadau

Gallwch ddewis gweld enw myfyriwr wedi’i arsyllu mewn hysbysiad. Dewiswch y blwch ticio Dangos enw myfyrwyr wedi’u harsyllu mewn hysbysiadau (Show name of observed students in notifications) [1]. Ar hyn o bryd dim ond hysbysiadau diweddaru gradd sy’n cynnwys enwau myfyrwyr wedi’u harsyllu.

Mae dewis diofyn wedi'i bennu ar gyfer pob hysbysiad. I newid hysbysiad ar gyfer dull cysylltu, dewch o hyd i'r hysbysiad a chlicio eicon y dull danfon o’ch dewis.

I gael hysbysiad ar unwaith, cliciwch yr eicon tic [1]. Mae’n bosib y bydd oedi o hyd at awr yng nghyswllt yr hysbysiadau hyn, rhag ofn y bydd addysgwr yn gwneud newidiadau ychwanegol. Bydd hyn yn sicrhau nad ydych chi’n cael eich llethu gan lawer o hysbysiadau mewn cyfnod byr.

I gael hysbysiad dyddiol, cliciwch yr eicon cloc [2].

I gael hysbysiad wythnosol, cliciwch yr eicon calendr [3]. Caiff dyddiad ac amser eich hysbysiadau wythnosol eu postio ar waelod y dudalen hysbysiadau.

Os nad ydych chi eisiau cael hysbysiad, cliciwch yr eicon tynnu [4].

Nodiadau:

  • Bydd pob dewis sydd wedi’i osod o ran hysbysiadau yn cael ei roi ar waith ar gyfer pob un o’ch cyrsiau yn awtomatig. Does dim modd eu gosod yn unigol.
  • Does dim modd dewis crynodeb dyddiol na chrynodeb wythnosol ar gyfer hysbysiadau Twitter a negeseuon SMS.
  • Bydd dulliau cysylltu heb eu cofrestru yn ymddangos yn y dewisiadau ar gyfer hysbysiadau, ond ni fyddwch yn cael hysbysiadau nes byddwch yn cadarnhau'r cofrestriad.

Gweld Manylion Hysbysiad

Gweld Manylion Hysbysiad

I weld manylion hysbysiad, ewch ati i hofran dros yr enw’r hysbysiad.

Gweld Hysbysiad Preifatrwydd

Gweld Hysbysiad Preifatrwydd

Os ydych chi wedi dewis hysbysiad ar gyfer cyfeiriad e-bost y tu allan i’ch sefydliad, efallai y byddwch yn gweld rhybudd preifatrwydd. Gallwch gau'r rhybudd drwy glicio'r botwm Iawn (OK). Ar ôl i’r rhybudd gael ei ddangos, ni fydd yn cael ei ddangos eto.