Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Arsyllwyr Canvas CyflwyniadSut ydw i’n mewngofnodi i Canvas fel arsyllwr?

Sut ydw i’n mewngofnodi i Canvas fel arsyllwr?

Bydd y wers hon yn dangos i chi sut mae mewngofnodi i Canvas o borwr rhyngrwyd. Os ydych chi’n defnyddio Canvas gyda sefydliad eich myfyriwr, byddwch naill ai’n mewngofnodi o dudalen we’r sefydliad neu drwy ddefnyddio ei URL Canvas uniongyrchol. Mae cyfrifon Canvas Network hefyd yn mewngofnodi drwy ddefnyddio URL Canvas. Gallwch hefyd fewngofnodi i Canvas ar apiau symudol Canvas.

Rhaid i chi gael cyfrif i fewngofnodi i Canvas:

  • Os ydych chi'n arsyllu myfyriwr sy’n gysylltiedig â sefydliad sy’n defnyddio Canvas ac nad ydych chi’n gwybod eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, cysylltwch â gweinyddwr safle’r sefydliad.
  • Os nad oes gennych chi gyfrif eto, gallwch ddysgu sut mae creu cyfrif Canvas.

Nodyn: Os ydych chi’n cael trafferth mewngofnodi i Canvas, edrychwch ar yr adran datrys problemau yn y wers hon.

Datrys Problemau wrth Fewngofnodi

Os ydych chi’n cael trafferth mewngofnodi i'ch cyfrif, dyma rai awgrymiadau:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r URL Canvas cywir ar gyfer eich cyfrif. Gallwch chi chwilio am eich URL Canvas o’r dudalen fewngofnodi Am Ddim i Athrawon ar https://canvas.instructure.com.
  • Os ydych chi’n defnyddio mwy nag un URL Canvas (er enghraifft, un ar gyfer sefydliad eich myfyriwr ac un ar gyfer Canvas Network), gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r manylion mewngofnodi a’r cyfrinair cywir ar gyfer pob URL Canvas.  
  • Os mai sefydliad eich myfyriwr sydd wedi rhoi eich manylion mewngofnodi a’ch cyfrinair i chi, a’ch bod yn cael trafferth mewngofnodi, cysylltwch â'r sefydliad. (Efallai eu bod wedi newid eich manylion mewngofnodi.)
  • Os nad oes gennych chi fanylion mewngofnodi a chyfrinair, efallai y bydd angen i chi greu cyfrif.
  • Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, efallai y byddwch yn gallu ailosod eich cyfrinair.

Cael Mynediad at Canvas drwy Sefydliad

Cael Mynediad at Canvas drwy Sefydliad

Mae Canvas wedi’i osod ar wefannau rhai sefydliadau. Efallai mai dim ond mewngofnodi i system fewnol sefydliad eich myfyriwr fydd rhaid i chi ei wneud i gael mynediad at Canvas.

Cael Mynediad at Canvas drwy URL Canvas

Cael Mynediad at Canvas drwy URL Canvas

Mae rhai sefydliadau yn gofyn i chi fewngofnodi i Canvas drwy ddefnyddio dolen uniongyrchol i'w URL Canvas. Mewn ffenestr porwr, rhowch URL Canvas y sefydliad. Bydd tudalen mewngofnodi Canvas eich sefydliad yn ymddangos yn y ffenestr.

Nodyn: Yr URL ar gyfer Canvas Network yw learn.canvas.net. Yr URL ar gyfer Am-Ddim-i-Athrawon yw canvas.instructure.com.

Dod o hyd i URL Canvas gan ddefnyddio Gwahoddiad Cwrs

Gweld Gwahoddiad Cwrs

Gallwch weld dolen i URL Canvas sefydliad eich myfyriwr yn eich e-bost gwahoddiad i’r cwrs drwy glicio’r botwm Dechrau Arni (Get Started).

Mewngofnodi i Canvas

Mewngofnodi i Canvas

Mae angen eich manylion mewngofnodi [1] a’ch cyfrinair [2] ar dudalen mewngofnodi Canvas. Gall eich manylion mewngofnodi amrywio, gan ddibynnu ar sefydliad eich myfyriwr.

Cliciwch y botwm Mewngofnodi (Log In) [3].

Caiff pob sgrinlun ei gydnabod gan y prifysgolion priodol er mwyn defnyddio’r sgrinluniau yn y wers hon.