Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Arsyllwyr Canvas CyflwyniadSut ydw i’n cysylltu myfyriwr â’m cyfrif defnyddiwr fel arsyllwr?

Sut ydw i’n cysylltu myfyriwr â’m cyfrif defnyddiwr fel arsyllwr?

Os ydych chi wedi cofrestru i gael cyfrif Canvas fel rhiant, gallwch chi ychwanegu myfyrwyr i’w harsyllu yn yr un ysgol. Ar ben hynny, os oes ysgol wedi creu cyfrif arsyllwr sy’n gysylltiedig â myfyriwr ar eich cyfer, gallwch chi ychwanegu myfyrwyr i’w harsyllu.

I gysylltu chi eich hun â myfyriwr, bydd angen i chi roi cod paru sy’n benodol i’r myfyriwr. Mae codau paru yn gwahaniaethu rhwng llythrennau bach a mawr, ac maen nhw’n ddilys am saith niwrnod. Gall myfyrwyr greu codau paru o’u Gosodiadau Defnyddiwr. Yn dibynnu ar hawliau ysgol, maen bosib y bydd gweinyddwyr ac addysgwyr yn gallu creu codau paru hefyd. Am ragor o wybodaeth am y codau paru, edrychwch ar y PDF Codau Paru – Cwestiynau Cyffredin.

Gallwch chi hefyd dynnu myfyrwyr sy’n cael eu harsyllu o’r dudalen Arsyllu.

Nodiadau:

  • Does dim modd i chi ychwanegu myfyrwyr os nad yw eu cyfrifon yn yr un ysgol â chi (URL Canvas). I arsyllu myfyrwyr mewn ysgol arall, rhaid i chi gofrestru ar gyfer cyfrif gan ddefnyddio URL Canvas yr ysgol honno.
  • Os nad ydych chi’n gallu cael mynediad at bob cwrs myfyriwr, fydd yr opsiwn i gysylltu â myfyrwyr ychwanegol ddim ar gael i chi.

Agor Gosodiadau Cyfrif

Agor Gosodiadau Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], yna cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings) [2].

Agor Arsyllu

Agor Arsyllu

Yn y ddewislen Crwydro - Defnyddiwr (User Navigation), cliciwch y ddolen Arsyllu (Observing).

Ychwanegu Myfyriwr

Ychwanegu Myfyriwr

Teipiwch y cod paru yn y maes Cod Paru Myfyriwr (Student Pairing Code) [1] a chlicio’r botwm Ychwanegu Myfyriwr (Add Student) [2].

Gweld Myfyriwr

Gweld Myfyriwr

Gallwch weld y myfyriwr sydd wedi’i baru.

Tynnu Myfyriwr

Tynnu Myfyriwr

I roi’r gorau i arsyllu myfyriwr, cliciwch y ddolen Tynnu (Remove).

Cadarnhau’r Tynnu

Cadarnhau’r Tynnu

I gadarnhau eich bod chi eisiau tynnu myfyriwr o’ch rhestr arsyllu, cliciwch y botwm Iawn (OK).