Canvas Guides (cy)Canllaw Myfyrwyr Canvas Gosodiadau Proffil a Defnyddiwr Sut ydw i’n gosod fy newisiadau ar gyfer hysbysiadau Canvas fel myfyriwr?

Sut ydw i’n gosod fy newisiadau ar gyfer hysbysiadau Canvas fel myfyriwr?

Mae Canvas yn cynnwys set o ddewisiadau diofyn ar gyfer hysbysiadau y gallwch eu cael mewn perthynas â'r cyrsiau. Fodd bynnag, gallwch newid y gosodiadau diofyn drwy bennu eich dewisiadau eich hun ar gyfer hysbysiadau. Dim ond i chi y mae’r dewisiadau hyn yn berthnasol; dydyn nhw ddim yn cael eu defnyddio i reoli sut mae diweddariadau am y cwrs yn cael eu hanfon at ddefnyddwyr eraill. I gael gwybod mwy am yr holl hysbysiadau, gosodiadau diofyn a’r hyn sy’n sbarduno hysbysiadau, edrychwch ar PDF Hysbysiadau Canvas.

Caiff hysbysiadau eu hanfon fel un o bedwar math: rhoi gwybod i mi ar unwaith, crynodeb dyddiol, crynodeb wythnosol neu beidio ag anfon. Os byddwch chi’n newid gosodiad, bydd yn newid ar unwaith yn eich cyfrif.

Mae’r gosodiadau o ran hysbysiadau yn berthnasol i bob un o’ch cyrsiau oni bai eich bod chi’n gosod dewisiadau ar gyfer hysbysiadau ar gyfer cyrsiau unigol.

Efallai y byddwch yn gallu ymateb yn uniongyrchol i hysbysiadau e-bost y tu allan i Canvas. Caiff ymatebion eu diweddaru ym Mlwch Derbyn Canvas. Fodd bynnag, dylech nodi na fydd atodiadau sy’n cael eu hychwanegu fel rhan o ateb allanol yn cael eu cynnwys gyda’r neges sy’n ymddangos yn Canvas.

Nodiadau:

  • Caiff hysbysiadau eu hanfon i ddulliau cysylltu Canvas yn unol â’r hyn a nodir yn eich cyfrif. Ni allwch dderbyn hysbysiadau os na fydd eich dulliau cysylltu wedi cael eu cadarnhau. Os nad ydych chi’n derbyn hysbysiadau Canvas, mae angen i chi gadarnhau eich dulliau cysylltu yn Canvas.
  • Mae modd gosod dewisiadau ar gyfer hysbysiadau yn yr ap Canvas Student. Fodd bynnag, bydd y dewisiadau sy’n cael eu gosod yn yr ap yn disodli'r dewisiadau yn fersiwn porwr Canvas.
  • Efallai y byddwch chi’n gallu dewis dewisiadau hysbysiadau ar gyfer cwrs unigol. Dysgwch fwy am reoli hysbysiadau ar gyfer cwrs unigol.
  • Dim ond ar gyfer hysbysiadau ynghylch Cyhoeddiadau a Graddio y mae hysbysiadau SMS ar gael.

Agor Hysbysiadau

Agor Hysbysiadau

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], yna cliciwch y ddolen Hysbysiadau (Notifications) [2].

Gosod Dewisiadau ar gyfer Hysbysiadau

Mae dewis diofyn wedi'i bennu ar gyfer pob hysbysiad. I newid hysbysiad ar gyfer dull cysylltu, dewch o hyd i'r hysbysiad a chlicio eicon y dull danfon o’ch dewis.

I gael hysbysiad ar unwaith, cliciwch yr eicon Tic [1]. Mae’n bosib y bydd oedi o hyd at awr yng nghyswllt yr hysbysiadau hyn, rhag ofn y bydd addysgwr yn gwneud newidiadau ychwanegol. Bydd hyn yn sicrhau nad ydych chi’n cael eich llethu gan lawer o hysbysiadau mewn cyfnod byr.

I gael hysbysiad dyddiol, cliciwch yr eicon Cloc [2].

I gael hysbysiad wythnosol, cliciwch yr eicon Calendr [3]. Caiff dyddiad ac amser eich hysbysiadau wythnosol eu postio ar waelod y dudalen hysbysiadau.

Os nad ydych chi eisiau cael hysbysiad, cliciwch yr eicon Tynnu [4].

Mae mathau o hysbysiadau anghydnaws yn dangos yr eicon Anghydnaws (Unsupported) [5]. Does dim modd galluogi mathau o hysbysiadau anghydnaws.

Nodiadau:

  • Bydd pob dewis sydd wedi’i osod o ran hysbysiadau yn cael ei roi ar waith ar gyfer pob un o’ch cyrsiau yn awtomatig. Ond, os ydych chi’n rheoli dewisiadau hysbysiadau ar gyfer cwrs unigol, rhaid i hysbysiadau ar gyfer y cwrs hwnnw barhau i gael eu rheoli yn y cwrs.
  • Does dim modd dewis crynodeb dyddiol na chrynodeb wythnosol ar gyfer hysbysiadau Twitter a negeseuon SMS.
  • Bydd dulliau cysylltu heb eu cofrestru yn ymddangos yn y dewisiadau ar gyfer hysbysiadau, ond ni fyddwch yn cael hysbysiadau nes byddwch yn cadarnhau'r cofrestriad.

Gweld Manylion Hysbysiad

Gweld Manylion Hysbysiad

I weld manylion hysbysiad, ewch ati i hofran dros yr enw’r hysbysiad.

Gweld Hysbysiad Preifatrwydd

Gweld Hysbysiad Preifatrwydd

Os ydych chi wedi dewis hysbysiad ar gyfer cyfeiriad e-bost y tu allan i’ch sefydliad, efallai y byddwch yn gweld rhybudd preifatrwydd. Gallwch gau'r rhybudd drwy glicio'r botwm Iawn . Ar ôl i’r rhybudd gael ei ddangos, ni fydd yn cael ei ddangos eto.

Gosod Hysbysiadau ar gyfer Negeseuon Testun

Gallwch osod eich ffôn symudol fel dull cysylltu i gael hysbysiadau ynghylch Cyhoeddiad a Graddio ar ffurf negeseuon testun (SMS).

Ar ddyfeisiau Android, bydd negeseuon testun yn dod gan notifications@instructure.com. Ar ddyfeisiau iOS, bydd negeseuon testun yn dod gan rif â chod ardal sy’n gorffen gyda 10 (fel 210 neu 410).

Mae penawdau hysbysiadau yn dynodi'r cwrs a'r math o neges. Mae'r holl hysbysiadau yn cynnwys o leiaf un neges testun. Ni allwch ymateb i hysbysiadau ar ffurf negeseuon testun.

Nodyn: Efallai y byddwch chi am alluogi hysbysiadau marchnata yn yr ap Canvas Student er mwyn cael eich holl hysbysiadau ar eich dyfais symudol.

Gosod Hysbysiadau Marchnata

Os ydych chi wedi galluogi hysbysiadau marchnata yn yr ap Canvas Student, gallwch reoli eich dewisiadau yn y golofn Hysbysiadau Marchnata. Cofiwch mai dim ond ar unwaith neu ddim o gwbl y mae modd anfon hysbysiadau marchnata i’ch dyfais symudol. Does dim modd dewis cael hysbysiadau dyddiol nac wythnosol.  

Hefyd, bydd gosod dewisiadau yn yr ap yn diystyru’r dewisiadau sydd wedi’u gosod ar y dudalen hysbysiadau.

Gosod Hysbysiadau Slack

Mae eich sefydliad wedi galluogi Slack fel dull cysylltu, gallwch chi ychwanegu Slack fel dull cysylltu a derbyn hysbysiadau negeseuon yn uniongyrchol gan Canvas yn Slack.

Mae hysbysiadau Slack yn gallu amrywio yn dibynnu ar eich gosodiadau hysbysiadau Slack.