Canvas Guides (Welsh)Canllaw Myfyrwyr Canvas Gosodiadau Proffil a Defnyddiwr Sut ydw i’n newid gosodiadau fy nghyfrif defnyddiwr fel myfyriwr?

Sut ydw i’n newid gosodiadau fy nghyfrif defnyddiwr fel myfyriwr?

Yn ddibynnol ar sut cafodd eich cyfrif Canvas ei greu, efallai y byddwch yn gallu newid eich enw, eich rhagenwau, eich e-bost diofyn, eich iaith, eich cylchfa amser, a’ch cyfrinair.

 • Bydd gosod iaith o’ch dewis yn diystyru unrhyw osodiadau iaith diofyn ar draws eich sefydliad; fodd bynnag, bydd unrhyw iaith sydd wedi'i gosod ar gyfer cwrs yn diystyru eich iaith defnyddiwr.
 • Efallai y bydd eich sefydliad yn diweddaru neu’n newid eich cyfrinair gan ddefnyddio’r cyfrinair sy’n gysylltiedig â’ch manylion mewngofnodi ar gyfer Canvas.
 • Does dim modd i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig ag ID SIS ddileu eu cyfrif eu hunain.

Nodyn: Efallai na fydd rhai gosodiadau ar gael i chi. Os nad ydych chi’n gallu golygu eich gosodiadau defnyddiwr, bydd angen i chi gysylltu â'ch sefydliad i newid yr wybodaeth hon.

Agor Gosodiadau Defnyddiwr

Agor Gosodiadau Defnyddiwr

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], yna cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings) [2].

Golygu Gosodiadau

Golygu Gosodiadau

Cliciwch y botwm Golygu Gosodiadau (Edit Settings).

Newid Gosodiadau

Newid Gosodiadau

Os yw’r nodwedd wedi’i galluogi, ewch ati i olygu’r gosodiadau priodol:

 • Enw Llawn [1] – yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y Llyfrau Graddau a'r tudalennau Graddau, Sgwrsio, Pobl a mewngludo SIS.
 • Enw Arddangos [2] – sut bydd defnyddwyr eraill yn gweld eich enw mewn Cyhoeddiadau, Cynadleddau, Sgyrsiau, a Thrafodaethau.
 • Enw Mewn Trefn [3] – yn dilyn y patrwm cyfenw, enw cyntaf yn ddiofyn, ac yn ymddangos mewn rhestrau wedi’u trefnu er mwyn i weinyddwyr allu chwilio amdano.
 • Rhagenwau [4] – yn ymddangos ar ôl eich enw mewn sawl lle yn Canvas.
 • E-bost Diofyn (Default Email) [5] – mae modd ei osod pan fydd gennych chi fwy nag un cyfeiriad e-bost ar gyfer Hysbysiadau wedi’i gysylltu â'ch cyfrif.
 • Iaith (Language) [6] – gellir gosod hyn i’ch iaith gyntaf a'r iaith rydych chi’n dymuno ei defnyddio yn Canvas (nid yw’n berthnasol os bydd addysgwr yn gosod iaith benodol ar gyfer cwrs).
 • Cylchfa Amser (Time Zone) [7] – gellir gosod hyn i’ch lleoliad chi ac fe fydd yn dangos aseiniadau yn eich amser lleol.
 • Cyfrinair (Password) [8] – cyfuniad o nodau rydych chi’n eu dewis i’w defnyddio i fewngofnodi i’ch cyfrif Canvas.

Nodyn: Efallai na fydd rhai gosodiadau ar gael i chi. Os nad ydych chi’n gallu golygu eich gosodiadau defnyddiwr, bydd angen i chi gysylltu â'ch sefydliad i newid yr wybodaeth hon.

Diweddaru Gosodiadau

Diweddaru Gosodiadau

Cliciwch y botwm Diweddaru Gosodiadau (Update Settings).