Sut ydw i’n mewngofnodi i Canvas fel myfyriwr?

Mae’r wers hon yn egluro’r ffyrdd gwahanol y gallwch chi ddysgu sut i fewngofnodi i Canvas o borwr rhyngrwyd. Os ydych chi’n defnyddio Canvas gyda sefydliad, byddwch naill ai’n mewngofnodi o dudalen we eich sefydliad neu drwy ddefnyddio ei URL Canvas uniongyrchol. Mae cyfrifon Canvas Network hefyd yn mewngofnodi drwy ddefnyddio URL Canvas. Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r URL Canvas i fewngofnodi i ap Myfyrwyr Symudol Canvas.

Rhaid i chi gael cyfrif i fewngofnodi i Canvas.

  • Os ydych chi'n gysylltiedig â sefydliad sy’n defnyddio Canvas ac nad ydych chi’n gwybod eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, cysylltwch â gweinyddwr eich safle.
  • Os ydych chi’n cael cod ymuno neu URL cyfrinachol i ymuno â chwrs, dysgwch sut i greu cyfrif Canvas.

Nodyn: Os ydych chi’n cael trafferth mewngofnodi i Canvas, edrychwch ar yr adran datrys problemau yn y wers hon.

Datrys Problemau wrth Fewngofnodi

Os ydych chi’n cael trafferth mewngofnodi i'ch cyfrif, dyma rai awgrymiadau:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r URL Canvas cywir ar gyfer eich cyfrif. Gallwch chi chwilio am eich URL Canvas URL drwy ddefnyddio’r adnodd chwilio ar wefan Instructure neu o’r dudalen fewngofnodi Am Ddim i Athrawon.
  • Os ydych chi’n defnyddio mwy nag un URL Canvas (er enghraifft, un ar gyfer eich sefydliad ac un ar gyfer Canvas Network), gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r manylion mewngofnodi a’r cyfrinair cywir ar gyfer pob URL Canvas.  
  • Os mai’ch sefydliad sydd wedi rhoi eich manylion mewngofnodi a’ch cyfrinair i chi a’ch bod yn cael trafferth mewngofnodi, cysylltwch â'ch sefydliad. (Efallai fod eich sefydliad wedi newid eich manylion mewngofnodi.)
  • Os nad oes gennych chi fanylion mewngofnodi a chyfrinair, efallai y bydd angen i chi greu cyfrif.
  • Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, efallai y byddwch yn gallu ailosod eich cyfrinair.

Cael Mynediad at Canvas drwy Sefydliad

Cael Mynediad at Canvas drwy Sefydliad

Mae Canvas wedi’i osod ar wefannau rhai sefydliadau, felly efallai mai dim ond mewngofnodi i system fewnol eich sefydliad fydd rhaid i chi ei wneud i gael mynediad at Canvas.

Cael Mynediad at Canvas drwy URL Canvas

Cael Mynediad at Canvas drwy URL Canvas

Mae rhai sefydliadau yn gofyn i chi fewngofnodi i Canvas drwy ddefnyddio dolen uniongyrchol i'w URL Canvas. Rhowch eich URL Canvas mewn ffenestr porwr. Bydd eich tudalen mewngofnodi i Canvas yn ymddangos yn y ffenestr.

Dod o hyd i URL Canvas gan ddefnyddio Gwahoddiad Cwrs

Gweld Gwahoddiad Cwrs

Os nad ydych chi’n gwybod beth yw URL Canvas eich sefydliad, gallwch ddod o hyd i ddolen i'r dudalen yn eich e-bost gwahoddiad i’r cwrs drwy glicio’r botwm Dechrau Arni (Get Started).

Cael mynediad at Canvas drwy Chwilio am Ysgol

Rhoi URL

Os na allwch chi ddod o hyd i URL Canvas eich sefydliad, agorwch ffenestr porwr a rhowch www.instructure.com/canvas/login/free-for-teacher.

Chwiliwch am Ysgol

Dewch o hyd i’ch ysgol drwy chwilio am ei enw yn y maes Chwiliwch am Ysgol (Search School).

Dewiswch Ysgol

Pan fo enw llawn eich ysgol yn ymddangos, cliciwch yr enw. Byddwch chi’n cael eich cyfeirio at dudalen mewngofnodi Canvas eich ysgol. Ar ôl i chi fewngofnodi i Canvas, bydd yr URL Canvas i’w weld yn newislen y porwr.

Cael Mynediad at Canvas drwy Gyfrif am Ddim

Rhoi URL

I fewngofnodi i gyfrif Canvas am ddim, agorwch ffenestr porwr a rhowch www.instructure.com/canvas/login/free-for-teacher.

Chwiliwch am Ysgol

Rowch eich cyfeiriad E-bost [1] a’ch Cyfrinair {2]. Cliciwch y ddolen Mewngofnodi (Login) [3]. Byddwch chi’n cael eich cyfeirio at y dudalen cyfrif am ddim yn defnyddio eich manylion adnabod.

Caiff pob sgrinlun o wefan sefydliad ei gydnabod gan y sefydliad priodol er mwyn defnyddio’r sgrinluniau yn y wers hon.