Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Myfyrwyr Canvas FfeiliauSut ydw i’n defnyddio’r adran Ffeiliau (Files) fel myfyriwr?

Sut ydw i’n defnyddio’r adran Ffeiliau (Files) fel myfyriwr?

Fel myfyriwr, mae’r adran Ffeiliau (Files) yn gadael i chi storio ffeiliau ac aseiniadau o fewn Canvas. Gallwch lwytho un neu fwy nag un ffeil i fyny, gweld holl fanylion eich ffeiliau, a gweld rhagolwg o ffeiliau. Oherwydd cynllun yr adran Ffeiliau (Files), mae’n gallu addasu i raddfa'r porwr. Mae ffenestr crwydro’r ffolder, ffeiliau, a hyd yn oed enwau ffeil yn addasu i led ffenestr y porwr.

Gwyliwch fideo am Ffeiliau.

Mae’n bosib y bydd gennych chi fynediad at ffeiliau (dogfennau, delweddau, cyfryngau, ac ati) mewn tair ardal nodwedd wahanol:

  • Ffeiliau defnyddiwr, yn eich cyfrif defnyddiwr
  • Ffeiliau Cwrs, ym mhob cwrs rydych chi wedi ymrestru arnyn nhw (os yw eich addysgwr yn gadael i chi weld Ffeiliau Cwrs (Course Files))
  • Ffeiliau grŵp, ym mhob grŵp rydych chi'n aelod ohono.

Gweld Ffeiliau

Gweld Ffeiliau

Mae’r swyddogaethau sylfaenol o fewn yr adran Ffeiliau (Files) yr un fath yn lleoliad pob ffeil, ond gall rhai nodweddion fod yn wahanol yn dibynnu ar yr ardal nodwedd.

Er hwylustod mae’r panel ar y chwith [1] yn dangos pob ffolder. Bydd rhai ffolderi wedi’u lleoli o fewn ffolderi eraill. I ehangu pob ffolder, cliciwch y saethau drws nesaf i enw’r ffolder.

Pan fyddwch chi’n clicio enw ffolder, bydd holl gynnwys y ffolder rydych chi'n edrych arni i’w weld yn y panel ar y dde [2]. Gallwch hefyd glicio enw ffolderi yn y panel ar y dde i weld cynnwys ffolder.

Crwydro Penawdau Ffeiliau

Ar gyfer pob ffeil, gallwch weld enw'r ffeil [1], y dyddiad y cafodd y ffeil ei chreu [2], y dyddiad y cafodd y ffeil ei haddasu [3], enw’r person a addasodd y ffeil (os cafodd ei haddasu gan ddefnyddiwr arall) [4], a maint y ffeil [5].

Gallwch hefyd weld statws cyhoeddi [6] eich ffeiliau defnyddiwr.

Mae ffeiliau’n cael eu trefnu yn ôl yr wyddor. I drefnu ffeiliau, cliciwch enw pennawd unrhyw golofn.

Rheoli Ffeiliau

Rheoli Ffeiliau

Yn dibynnu ar adran y ffeil, mae’n bosib y bydd ffeiliau’n cynnwys nifer o opsiynau i reoli ffeiliau:

Chwilio am ffeiliau (Search for files) [1]. Mae modd chwilio’r adran ffeiliau’n llawn gydag enw ffeil.

Ychwanegu ffolder [2]. Ychwanegwch ffolder newydd at yr adran Ffeiliau er mwyn storio ffeiliau. Mae modd i ffolderi gynnwys ffolderi eraill hefyd.

Llwytho ffeil i fyny [3]. Llwythwch ffeil i fyny i Ffeiliau.

Newid cyflwr y ffeil [4]. Mae modd cyhoeddi, dad-gyhoeddi neu gynnwys statws cyfyngedig ar ffeiliau.

Rheoli Ffeiliau wedi’u dewis

Rheoli Ffeiliau wedi’u dewis

I ddewis ffeil, cliciwch enw’r ffeil. Gallwch hefyd ddewis mwy nag un ffeil ar y tro drwy ddal y fysell command (Mac) neu’r fysell control (PC).

Ar ôl i ffeil gael ei dewis, bydd yr adran Ffeiliau yn dangos y bar offer ffeiliau ar frig y ffenestr. Yn dibynnu ar adran y ffeiliau, mae’n bosib y bydd y bar offer yn cynnwys nifer o opsiynau i reoli ffeil(iau) sydd wedi’u dewis:

 Gallwch hefyd reoli rhai neu’r holl opsiynau ar gyfer ffeil benodol o fewn dewislen Opsiynau (Options) y ffeil [6].

Gweld Hawliau Defnyddio

Gweld Hawliau Defnyddio

Mae’n bosib y bydd Ffeiliau Cyrsiau (Course Files) a Ffeiliau Grwpiau (Group Files) yn dangos colofn ar gyfer hawliau defnyddio. Os yw hyn wedi’i roi ar waith, bydd y golofn yn dangos yr hawl defnyddio (hawlfraint) ar gyfer y ffeil [1]. Mae eicon rhybudd [2] i’w weld ar ffeiliau sydd ddim yn cynnwys hawliau defnyddio.

I newid hawl defnyddio ffeil mewn Ffeiliau Grwpiau (Group Files), cliciwch eicon hawl defnyddio y ffeil honno [3].