Canvas Guides (cy)Canllaw Myfyrwyr Canvas TrafodaethauSut ydw i’n creu trafodaeth cwrs fel myfyriwr?

Sut ydw i’n creu trafodaeth cwrs fel myfyriwr?

Bydd modd i chi greu trafodaethau newydd yn eich cwrs. Mae’r trafodaethau hyn yn rhan o’r cwrs ac mae hyn yn wahanol i greu trafodaeth mewn grŵp.

Nodyn:

 • Os nad yw'r botwm Ychwanegu Trafodaeth (Add Discussion) yn ymddangos, mae eich addysgwr wedi atal y gosodiad hwn yn eich cwrs. Fodd bynnag, nid yw'r gosodiad hwn yn effeithio ar drafodaethau mewn grwpiau cwrs.
 • Os byddwch chi'n ychwanegu ffeil at eich trafodaeth, bydd yn cael ei storio yn ffeiliau'r cwrs yn y ffolder heb ei ffeilio.

Agor Trafodaethau

Agor Trafodaethau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Trafodaethau (Discussions).

Ychwanegu Trafodaeth

Cliciwch y botwm Ychwanegu Trafodaeth (Add Discussion).

Creu Trafodaeth

Gallwch greu eich trafodaeth drwy ddefnyddio’r opsiynau canlynol:

 1. Rhoi teitl eich pwnc yn y maes teitl pwnc.
 2. Defnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog i fformatio eich cynnwys. Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cynnwys cyfrif geiriau o dan gornel dde isaf y blwch testun.
 3. Atodi ffeil i’ch trafodaeth. (Os nad oes opsiwn o atodi, mae eich addysgwr wedi atal y gosodiad hwn. Gan ddibynnu ar eich porwr, efallai y byddwch yn gweld y botwm Pori (Browse) hefyd, yn hytrach na’r botwm Dewis Ffeil (Choose File).)  
 4. Creu ateb aml-drywydd drwy roi tic yn y blwch Caniatáu atebion aml-drywydd (Allow threaded replies).
 5. Ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr bostio yn y drafodaeth cyn gweld atebion eraill drwy roi tic yn y blwch Rhaid i ddefnyddwyr bostio cyn gweld atebion (Users must post before seeing replies).
 6. Caniatáu i ddefnyddwyr hoffi negeseuon mewn trafodaethau drwy roi tic yn y blwch Caniatáu hoffi (Allow liking).
 7. Nodi dyddiadau penodol ar gyfer gweld y drafodaeth. Dewis y dyddiad rydych chi am i’r drafodaeth fod ar gael yn y maes Ar gael o (Available From) a’r dyddiad y dylid cuddio’r drafodaeth yn y maes Tan (Until). Os na fyddwch chi’n rhoi unrhyw ddyddiadau, bydd y drafodaeth i’w gweld drwy gydol y cwrs.
 8. Ddefnyddio'r Dewisydd Cynnwys (Content Selector) i ychwanegu cynnwys ychwanegol at eich neges yn y drafodaeth.

Rheoli Hawliau Defnyddio

Rheoli Hawliau Defnyddio

Os yw’n ofynnol yn eich sefydliad, bydd angen i chi ddewis gosodiadau hawliau defnyddio wrth ychwanegu atodiad. I olygu gosodiadau hawliau defnyddio, cliciwch yr eicon Gosod hawliau defnyddio (Set usage rights) [1].

Yn y gwymplen Hawliau Defnydddio (Usage Right) [2], dewiswch un o bum hawl defnyddio. Os ydych chi’n addysgwr ac nad ydych chi’n siŵr pa hawliau defnyddio sy’n berthnasol i’ch ffeil, gofynnwch i weinyddwyr eich sefydliad am gyngor:

 • Fi sydd biau’r hawlfraint (cynnwys gwreiddiol sydd wedi’i greu gennych chi)
 • Rydw i wedi cael caniatâd i ddefnyddio’r ffeil (caniatâd awdurdodedig gan yr awdur)
 • Mae’r deunydd yn y parth cyhoeddus (wedi’i neilltuo’n benodol i’r parth cyhoeddus, nid oes modd ei ro o dan hawlfraint, neu nid yw wedi’i ddiogelu gan hawlfraint mwyach)
 • Mae’r eithriad yn berthnasol i'r deunydd - ee defnydd teg, yr hawl i ddyfynnu, neu hawliau eraill o dan y cyfreithiau hawlfraint perthnasol (dyfyniad neu grynodeb yn cael eu defnyddio ar gyfer sylwadau, adrodd y newyddion, ymchwil, neu ddadansoddiad mewn addysg)
 • Mae’r deunydd wedi'i drwyddedu o dan Creative Commons; mae’r opsiwn hwn yn golygu gosod trwydded Creative Commons benodol

Os yw’n hysbys, rhowch wybodaeth perchennog yr hawlfraint yn y maes Perchennog yr Hawlfraint (Copyright Holder) [3].

I gadw eich gosodiadau hawliau defnyddio, cliciwch y botwm Cadw (Save) [4]. Gallwch chi olygu gosodiadau hawliau defnyddio drwy glicio’r eicon Gosod hawliau defnyddio.

Cadw Trafodaeth

Cadw Trafodaeth

Cliciwch y botwm Cadw.