Canvas Guides (Welsh)Canllaw Myfyrwyr Canvas Blwch DerbynSut ydw i’n anfon neges at ddefnyddiwr mewn cwrs yn y Blwch Derbyn fel myfyriwr?

Sut ydw i’n anfon neges at ddefnyddiwr mewn cwrs yn y Blwch Derbyn fel myfyriwr?

Yn yr adran Blwch Derbyn, gallwch anfon neges at un defnyddiwr neu fwy nag un defnyddiwr mewn cwrs.

Os yw eich rhestr derbynwyr yn cynnwys mwy na 100 o ddefnyddwyr, bydd eich neges yn cael ei hanfon yn awtomatig fel neges unigol at bob defnyddiwr. Byddwch chi, fel yr anfonwr, hefyd yn cael eich cynnwys yng nghyfanswm y derbynwyr.

Dysgu mwy am y Blwch Derbyn.

Nodiadau:

  • Ni allwch anfon negeseuon at ddefnyddwyr mewn mwy nag un cwrs ar hyn o bryd.
  • Gallwch hefyd anfon neges atoch chi eich hun, ond dim ond yn y ffolder Negeseuon a Anfonwyd y bydd modd gweld y negeseuon hyn.
  • Bydd defnyddwyr yn ymddangos yn y Blwch Derbyn ar ôl iddyn nhw ymrestru ar y cwrs, ac ni all defnyddwyr ymuno â chwrs oni bai ei fod wedi'i gyhoeddi.
  • Allwch chi ddim anfon negeseuon at ddefnyddwyr mewn cyrsiau sydd wedi dirwyn i ben.

Agor Blwch Derbyn

Agor Blwch Derbyn

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Blwch Derbyn (Inbox).

Creu Neges

Cliciwch yr eicon Creu.

Dewis Cwrs

Hidlo Cwrs

Yn y gwymplen Cyrsiau (Courses), dewiswch i ba gwrs rydych chi am anfon eich neges. Gallwch hidlo’ch cyrsiau yn ôl y cyrsiau sy’n ffefrynnau ar hyn o bryd [1], rhagor o gyrsiau [2], neu grwpiau cwrs [3].

Ychwanegu Defnyddiwr

Ychwanegu Defnyddiwr

I ychwanegu defnyddiwr, gallwch chwilio am y defnyddiwr yn y maes At (To) [1] neu gallwch ddefnyddio Cofrestr y Cwrs (Course Roster) [2].

Chwilio am Ddefnyddiwr

Chwilio am Ddefnyddiwr

I chwilio am ddefnyddiwr, teipiwch enw'r defnyddiwr yn y maes At (To). Bydd Canvas yn nodi’n awtomatig yr enwau sy’n cyfateb. Os bydd mwy nag un enw yn ymddangos, defnyddiwch y bysellau saeth i ddewis enw'r defnyddiwr. Wedyn pwyswch y fysell Enter (Enter). Bydd enw’r defnyddiwr yn ymddangos yn y maes At (To), mewn lliw glas golau.

Os byddwch chi’n dewis y defnyddiwr anghywir mewn camgymeriad, pwyswch y fysell Dileu (Delete) neu’r fysell Backspace ar fysellfwrdd MAC neu PC i dynnu’r defnyddiwr.

Gallwch hefyd hofran dros enw defnyddiwr a chlicio’r x gwyn i dynnu’r defnyddiwr o’r rhestr.

Ychwanegu Mwy nag Un Defnyddiwr

Tynnu Enw’r Derbynnydd

I anfon neges at fwy nag un defnyddiwr, teipiwch enwau’r defnyddwyr yn y maes At (To).

Nodyn: Os oes gennych chi restr faith o dderbynwyr, dim ond pum llinell fydd y maes At (To) yn eu dangos cyn galluogi’r modd sgrolio. Os byddwch chi’n dewis y blwch ticio Anfon negeseuon unigol (Send individual messages), bydd negeseuon unigol yn cael eu creu ar gyfer pob derbynnydd.

Defnyddio Cofrestr y Cwrs

Defnyddio Cofrestr y Cwrs

I ddewis defnyddiwr o gofrestr y cwrs, cliciwch yr eicon Llyfr Cyfeiriadau wrth ymyl y maes At (To) [1]. Yn y llyfr cyfeiriadau, dewch o hyd i rôl y defnyddiwr [2] ac wedyn dewis enw’r defnyddiwr [3]. Caiff yr enwau eu trefnu yn ôl cyfenw.

I fynd yn ôl at gofrestr y cwrs, defnyddiwch yr eicon saeth [4].

Ychwanegu Mwy nag Un Defnyddiwr

Dewis Mwy nag un Derbynnydd

I anfon neges at fwy nag un defnyddiwr ar gofrestr y cwrs, pwyswch y fysell ‘command’ (Mac) neu’r fysell ‘control’ (Windows) a chlicio enw pob defnyddiwr yr hoffech chi ei ychwanegu at eich neges. Bydd pwyso’r fysell yn cadw ffenestr y gofrestr ar agor.

Anfon Neges

Anfon Neges

Yn y maes llinell pwnc (subject line) [1], rhowch linell pwnc ar gyfer eich neges.

Os ydych chi’n anfon eich neges at fwy nag un defnyddiwr, ond nad ydych am i bob defnyddiwr weld pwy arall sydd wedi'i gynnwys yn y neges, cliciwch y blwch ticio Anfon neges unigol at bob derbynnydd (Send an individual message to each recipient) [2]. Os yw’ch neges yn cynnwys dros 100 o dderbynwyr (gan eich cynnwys chi fel anfonwr), bydd y blwch ticio hwn yn cael ei ddewis yn ddiofyn.

Teipiwch eich neges yn y maes neges (message) [3]. Caiff yr holl gynnwys ei anfon mewn testun plaen. Nodwch, os byddwch chi’n cynnwys URL yn eich neges, bydd yr URL yn cael ei droi’n awtomatig yn ddolen y mae modd ei chlicio ar ôl i chi anfon y neges.

Os ydych chi am gynnwys atodiad neu ffeil cyfryngau, cliciwch yr eiconau atodiad neu ffeil cyfryngau [4].

Pan fyddwch chi wedi gorffen, cliciwch y botwm Anfon (Send) [5].