Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Myfyrwyr Canvas CynadleddauSut ydw i’n defnyddio’r rhyngwyneb Cynadleddau (Conferences) fel cyfranogwr?

Sut ydw i’n defnyddio’r rhyngwyneb Cynadleddau (Conferences) fel cyfranogwr?

Ar ôl i chi ymuno â chynhadledd fel cyfranogwr, mae'r rhyngwyneb Cynadleddau yn cynnwys nifer o adnoddau i’ch helpu chi i gymryd rhan yn y gynhadledd. Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n ymuno â chynhadledd a gafodd ei dechrau gan rywun arall yn cael ei ystyried yn gyfranogwr.

Gallwch ddechrau cynhadledd hefyd neu gael swydd cyflwynydd neu safonwr. Dysgwch fwy am ddefnyddio’r rhyngwyneb Cynadleddau fel safonwr neu gyflwynydd.

Mae'r rhyngwyneb Cynadleddau yn cael ei ddangos gan system gynadledda HTML5 BigBlueButton. Mae'r canllaw hwn yn rhoi trosolwg syml o'r rhyngwyneb Cynadleddau. I ddysgu mwy am nodweddion penodol, edrychwch ar y dogfennau defnyddiwr HTML5 BigBlueButton.

Mae'n syniad da defnyddio'r porwyr Chrome neu Firefox i gael mynediad at y rhyngwyneb Cynadleddau. Nid yw porwr Safari yn delio â rhannu sgrin.

Gweld Rhyngwyneb Cynadleddau

Gweld Rhyngwyneb Cynadleddau

Mae’r rhyngwyneb Cynadleddau yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu chi i safoni a chyfrannu at eich cyflwyniad. Mae'r rhyngwyneb yn cynnwys y canlynol:

  • Dewislen Defnyddiwr [1]
  • Ffenestr Gyflwyno [2]
  • Adnoddau Cynhadledd [3]
  • Dewislen Opsiynau [4]

Gweld Dewislen Defnyddiwr

Gweld Dewislen Defnyddiwr

O'r Ddewislen Defnyddwyr, gallwch weld pob defnyddiwr sydd yn y gynhadledd [1]. Mae pob defnyddiwr yn cael ei gynrychioli gan ei enw arddangos yn Canvas.

Hefyd, gallwch siarad â chyfranogwyr y gynhadledd a chyfrannu at nodiadau wedi'u rhannu. I agor sgwrs y gynhadledd, cliciwch y ddolen Sgwrs Gyhoeddus (Public Chat) [2]. I agor y Nodiadau wedi'u rhannu, cliciwch y ddolen Nodiadau wedi'u rhannu (Shared Notes) [3].

Mae'r Ddewislen Defnyddiwr ar agor yn ddiofyn. I gau'r Ddewislen Defnyddiwr, cliciwch yr eicon Dewislen Defnyddiwr (User Menu) [4].

Gweld Ffenestr Cyflwyniad

Gweld Ffenestr Cyflwyniad

Mae’r Ffenestr Cyflwyniad yn dangos y cyflwyniad sydd wedi cael ei lwytho i fyny gan y safonwr neu'r cyflwynydd [1]. Os yw'r gynhadledd yn cael ei recordio, bydd yr amser recordio yn ymddangos ar frig y sgrin [2].

Mae'r Ffenestr Cyflwyniad yn cynnwys nifer o adnoddau hefyd sy'n rheoli sut y gallwch chi gymryd rhan yn y gynhadledd. I dewi neu ddad-dewi eich meicroffon, cliciwch y botwm Meicroffon (Microphone) [3]. I adael neu ymuno â sain y gynhadledd, cliciwch y botwm Sain (Audio) [4].

I alluogi eich gwe-gamera, cliciwch y botwm Gwe-gamera (Webcam) [5]. Os yw gwe-gamerâu wedi'u galluogi, gallwch guddio'r ffenestr cyflwyniad a dangos dim ond gwe-gamerâu drwy glicio’r eicon Cuddio (Hide) [6].

Gweld Adnoddau Anodi

Gweld Adnoddau Anodi

Os yw'r safonwr yn ei ganiatáu, mae modd i gyfranogwyr ddefnyddio adnoddau i anodi'r ffenestr cyflwyniad. I ddefnyddio pensil i ysgrifennu yn y ffenestr cyflwyniad, cliciwch yr eicon Pensil [1].

I weld yr holl adnoddau anodi, cliciwch a daliwch yr eicon Pensil. Ynghyd â'r adnodd pensil, gallwch hefyd greu anodiadau testun [2], anodiadau llinell [3], neu anodiadau siâp [4].

I dremio dogfen sydd wedi cael ei nesáu, cliciwch yr eicon Tremio (Pan) [5].

I newid trwch anodiad, cliciwch yr eicon Trwch (Thickness) [6]. I newid lliw'r anodiad, cliciwch yr eicon Lliw (Color) [7].

I ddadwneud yr anodiad diweddaraf, cliciwch yr eicon Dadwneud (Undo) [8]. I ddileu’r holl anodiadau rydych chi wedi'u creu, cliciwch yr eicon Dileu (Delete) [9].

I alluogi gwrthod cledr, cliciwch yr eicon Gwrthod Cledr (Palm Rejection) [10].

Nodyn: Os nad ydych chi’n gallu gweld yr adnoddau anodi, yna nid ydyn nhw wedi'u galluogi ar gyfer cyfranogwyr yn eich cynhadledd.

Agor Dewislen Opsiynau

Agor Dewislen Opsiynau

I agor y ddewislen Opsiynau, cliciwch yr eicon Opsiynau [1].

I weld y cyflwyniad mewn sgrin lawn, cliciwch y ddolen Sgrin Lawn (Make fullscreen) [2].

I weld gwybodaeth am y rhyngwyneb, cliciwch y ddolen Am (About) [3].

I weld tiwtorialau help, cliciwch y ddolen Help [4].

I weld bysellau brys, cliciwch y ddolen Bysellau hwylus (Keyboard shortcuts) [5].

I allgofnodi o'r gynhadledd, cliciwch yddolen Gadael cyfarfod (Leave meeting) [6].

Gweld Dewislen Gosodiadau

Gweld Dewislen Gosodiadau

I agor y ddewislen Gosodiadau, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Rheoli Gosodiadau Rhaglen

Rheoli Gosodiadau Rhaglen

I reoli gosodiadau rhaglen, cliciwch y ddolen Rhaglen (Application) [1].

I reoli animeiddiadau sy'n ymddangos pan mae defnyddiwr yn siarad, cliciwch y togl Animeiddiad (Animations) [2].

I reoli hidlyddion sain meicroffon, cliciwch y togl Hidlyddion Sain ar gyfer Meicroffon (Audio Filters for Microphone) [3].

I ddewis yr iaith ar gyfer y rhyngwyneb, cliciwch y gwymplen Iaith Rhaglen (Application Language) [4].

I newid maint y ffont, cliciwch y botwm Lleihau (Decrease) neu'r botwm Chwyddo (Increase) [5].

Rheoli Gosodiadau Hysbysiadau

Rheoli Gosodiadau Hysbysiadau

I reoli gosodiadau hysbysiad, cliciwch y ddolen Hysbysiadau (Notifications) [1].

I reoli rhybuddion sgwrs, cliciwch y toglau Rhybuddion Sain Negeseuon Sgwrs (Chat Message Audio Alerts) [2] a Rhybuddion Naid (Popup Alerts) [3].

I reoli rhybuddion ymuno defnyddiwr cliciwch y toglau Rhybuddion Sain Ymuno Defnyddwyr (User Join Audio Alerts) [4] a Rhybuddion Naid (Popup Alerts) [5].

Nodyn: Dydy rhybuddion sgwrs ddim ond yn gweithio ar y math o borwr y mae'r rhyngwyneb Cynadleddau ar agor arno.

Rheoli Gosodiadau Cadw Data

Rheoli Gosodiadau Cadw Data

I reoli gosodiadau cadw data, cliciwch y ddolen Cadw data (Data saving) [1].

I alluogi neu analluogi gwe-gamerâu, cliciwch y togl Galluogi gwe-gamerâu (Enable webcams) [2].

I alluogi neu analluogi rhannu bwrdd gwaith, cliciwch y togl Galluogi rhannu bwrdd gwaith (Enable desktop sharing) [3].