Canvas Guides (cy)Canllaw Myfyrwyr Canvas AseiniadauSut ydw i'n cyflwyno aseiniad ar-lein?

Sut ydw i'n cyflwyno aseiniad ar-lein?

Gallwch gyflwyno aseiniadau ar-lein yn Canvas gan ddefnyddio sawl math o gyflwyniad. Mae modd i addysgwyr ddewis pa fath o gyflwyniadau ar-lein y maen nhw am eu defnyddio. Hefyd, mae’n bosib y bydd gennych chi’r opsiwn i ailgyflwyno aseiniadau os yw eich addysgwr yn caniatáu hyn.

Bydd unrhyw atodiadau sy’n cael eu hychwanegu fel rhan o’r broses o gyflwyno'r aseiniad wedi'i raddio yn cael eu copïo hefyd i’ch ffeiliau defnyddiwr ond fyddan nhw ddim yn cael eu cyfrif yn erbyn eich cwota defnyddiwr. Ond, ar ôl llwytho'r ffeil i fyny fel cyflwyniad, does dim modd i chi ddileu’r ffeil. Mae ffeiliau’n cael eu storio yn y ffolder Cyflwyniadau (Submissions).

Cyn cyflwyno aseiniad, efallai yr hoffech chi fwrw golwg dros holl wybodaeth yr aseiniad, fel cyfarwyddyd sgorio’r aseiniad, os oes un.

Mae’r wers hon yn dangos sut i gyflwyno aseiniad ar-lein safonol. Gallwch ddysgu sut i gyflwyno aseiniad adolygiad gan gyd-fyfyrwyr.

Cyflwyniadau ar raglenni Ceisiadau Ffeiliau Trydydd Parti (Third-Party File Application Submissions)

Gallwch gyflwyno aseiniadau o Google Drive, Dropbox, neu wasanaeth trydydd parti arall gan ddefnyddio eich cyfrifiadur desg, a hynny mewn un o ddwy ffordd:

  1. Llwytho’r ffeil i lawr i’ch cyfrifiadur a’i chyflwyno fel Ffeil wedi’i Llwytho i Fyny
  2. Rhannu’r ffeil, copïo URL y ffeil, a’i gyflwyno fel URL Gwefan

Cyflwyniadau ar Ddyfeisiau Symudol (Mobile Submissions)

Gallwch hefyd gyflwyno aseiniadau gan ddefnyddio eich dyfais Android neu iOS.

Nodiadau:

  • Mae’n bosib na fydd pob math o ffeil ar gael ar gyfer eich aseiniad, yn dibynnu ar y math o aseiniad sydd wedi’i osod gan eich addysgwr.
  • Ni fydd modd cyflwyno pob un o’ch aseiniadau ar-lein. Os na allwch chi weld y ddolen Cyflwyno Aseiniad (Submit Assignment), yna efallai bod eich addysgwr am i chi gyflwyno eich aseiniad mewn ffordd wahanol neu fod y dyddiad ar gael wedi mynd heibio. Ewch i weld y disgrifiad o'r aseiniad i gael cyfarwyddiadau, neu cysylltwch â'ch addysgwr i gael help.
  • Dydy Canvas ddim yn gallu delio â ffeiliau wedi’u llwytho i fyny sy’n fwy na 5 GB.
  • Os yw wedi’i alluogi, bydd Canvas yn chwarae animeiddiad ddathlu pan fyddwch chi’n cyflwyno aseiniad ar amser. Ond, os byddai’n well gennych chi, gallwch chi analluogi’n opsiwn nodwedd hwn yn eich gosodiadau defnyddiwr.

Agor Aseiniadau

Agor Aseiniadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Aseiniadau (Assignments).

Nodyn: Gallwch gael mynediad at eich Aseiniadau hefyd drwy eich dangosfwrdd defnyddiwr neu gwrs, y Maes Llafur, Llyfr Graddau, Calendr, neu Fodiwlau.

Gweld Aseiniadau Cwrs

Gweld Aseiniadau Cwrs

Cliciwch enw aseiniad.

Cyflwyno Aseiniad

Cyflwyno Aseiniad

I gyflwyno aseiniad, cliciwch y botwm Cyflwyno Aseiniad (Submit Assignment) i gyflwyno eich gwaith.

Nodyn: Os na allwch chi weld y botwm Cyflwyno Aseiniad, yna efallai nad yw eich addysgwr am i chi gyflwyno eich aseiniad ar-lein neu fod y dyddiad ar gael wedi mynd heibio. Ewch i weld y disgrifiad o'r aseiniad i gael cyfarwyddiadau, neu cysylltwch â'ch addysgwr i gael help.

Gweld Ymgeisiau Cyflwyno

Gweld Ymgeisiau Cyflwyno

Efallai y bydd eich addysgwr yn cyfyngu ar sawl ymgais y cewch chi i gyflwyno eich aseiniad. Os oes gan eich aseiniad nifer cyfyngedig o gyflwyniadau, gallwch chi weld sawl ymgais rydych chi wedi’i chael [1] a sawl ymgais a ganiateir ar gyfer yr aseiniad [2].

Ar ôl i chi ddefnyddio eich ymgeisiau cyflwyno i gyd, bydd y botwm Cyflwyno Aseiniad (Submit Assignment) yn cael ei analluogi [3].

Gweld Hysbysiad am Radd Derfynol

Gweld Hysbysiad am Radd Derfynol

Efallai y bydd baner yn ymddangos uwchben eich aseiniad i dangos bod eich addysgwr wedi tynnu’r aseiniad o gyfrifiadau'r radd gyflawn. Fodd bynnag, dydy’r gosodiad hwn ddim yn effeithio ar aseiniadau sy’n cael eu cyflwyno.

Dewis Math o Gyflwyniad

Dewis Math o Gyflwyniad

Bydd eich addysgwr yn penderfynu pa fath o gyflwyniadau sy’n briodol ar gyfer pob Aseiniad. Mae pedwar math o gyflwyniad: llwytho ffeil i fyny, cyflwyno cofnod testun, rhoi URL gwefan, neu gyflwyno cyfryngau.

Nodyn: Mae’ bosib na fydd pob math o ffeil ar gael ar gyfer eich Aseiniad, yn dibynnu ar y math o aseiniad sydd wedi’i osod gan eich addysgwr.

Cyflwyno Ffeil wedi’i llwytho i fyny

Cyflwyno Ffeil wedi’i llwytho i fyny

I lwytho ffeil i fyny o’ch cyfrifiadur a'i chyflwyno fel eich aseiniad, dewiswch y tab Llwytho Ffeil i Fyny (File Uploa).

Cyflwyno Cofnod Testun

Cyflwyno Cofnod Testun

I gyflwyno aseiniad cofnod testun, dewiswch y tab Cofnod Testun (Text Entry).

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog ar gyfer aseiniad yn dangos cyfrif geiriau o dan gornel dde isaf y blwch testun.

Cyflwyno URL Gwefan

Cyflwyno URL Gwefan

I gyflwyno URL gwefan, dewiswch y tab URL Gwefan (Website URL).

Cyflwyno Recordiad ar Gyfryngau

Cyflwyno Recordiad ar Gyfryngau

I gyflwyno recordiad ar gyfryngau, dewiswch y tab Cyfryngau (Media).

Cyflwyno Aseiniad

Cyflwyno URL Gwefan

Pan fyddwch chi’n barod i gyflwyno eich aseiniad, cliciwch y botwm Cyflwyno Aseiniad (Submit Assignment).

Nodyn: Mae ffeiliau mawr sy’n cael eu cyflwyno’n defnyddio’r tab Llwytho Ffeil i Fyny yn dangos dangosydd statws cyflwyno.  

Gweld Cyflwyniad

Ar ôl i chi gyflwyno eich gwaith, byddwch yn gweld gwybodaeth am eich cyflwyniad yn y Bar Ochr [1]. Ar gyfer ffeiliau wedi’u llwytho i fyny, mae’r bar ochr yn darparu dolen i'ch cyflwyniad er mwyn ei lwytho i lawr os oes angen.

Os hoffech chi, gallwch ailgyflwyno fersiwn arall o'ch aseiniad gan ddefnyddio’r botwm Ailgyflwyno Aseiniad (Re-submit Assignment) [2]. Dim ond manylion eich cyflwyniad diwethaf fyddwch chi’n gallu eu gweld yn y Bar Ochr, ond bydd eich addysgwr yn gallu gweld pob un o'ch cyflwyniadau.

Ar ôl i’r addysgwr raddio eich cyflwyniad, bydd y ddolen Graddau yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs yn dangos dangosydd graddio.

Hefyd, gallwch weld manylion am eich aseiniad a dolenni at adborth ychwanegol yn eich tudalen Graddau.

Nodiadau:

  • Bydd eich aseiniad yn dal yn ymddangos yn yr adran Aseiniadau (Assignments) a’r adran Maes Llafur (Syllabus); ni fydd yn cael ei dynnu pan fydd yr aseiniad yn cael ei gyflwyno.
  • Pan fyddwch chi’n ailgyflwyno aseiniad, dim ond yr aseiniad diwethaf fydd ar gael i chi ei weld. Ond, bydd addysgwyr yn gallu gweld pob un o'ch cyflwyniadau.