Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Myfyrwyr Canvas CyflwyniadSut ydw i’n cofrestru ar gyfer cyfrif Canvas gyda chod ymuno neu URL cyfrinachol fel myfyriwr?

Sut ydw i’n cofrestru ar gyfer cyfrif Canvas gyda chod ymuno neu URL cyfrinachol fel myfyriwr?

Os nad oes gennych chi gyfrif Canvas eisoes, mae angen i chi greu cyfrif cyn y gallwch chi fewngofnodi i Canvas.

Os ydych chi’n defnyddio Canvas drwy eich sefydliad, mae'n debygol iawn bod gennych chi gyfrif eisoes a bod angen i chi dderbyn gwahoddiad y cwrs. Bydd eich sefydliad yn anfon eich manylion mewngofnodi dros e-bost. Os nad oes gennych chi gyfrif eto, mae modd i chi greu cyfrif pan fyddwch chi'n derbyn gwahoddiad y cwrs.

Os nad ydych chi'n defnyddio Canvas drwy eich sefydliad, gallwch chi greu eich cyfrif eich hun. Bydd eich addysgwr yn rhoi cod ymuno i chi er mwyn eich cysylltu chi’n uniongyrchol â’r cwrs. Bydd y cod hwn yn cael ei anfon atoch chi ar wahân i'r e-bost Canvas sy’n eich gwahodd chi i ymuno â’r cwrs. Os oes arnoch angen creu cyfrif yn Canvas ond nad ydych chi wedi cael eich cod ymuno dros e-bost, cysylltwch â’ch gweinyddwr neu eich sefydliad i gael help i fewngofnodi.

Nodyn: Ar ôl i chi greu cyfrif, gallwch ofyn i ddileu eich cyfrif ar unrhyw adeg. Ar ôl dileu eich cyfrif Canvas does dim modd ei ddadwneud a bydd yn dileu holl wybodaeth Canvas gan gynnwys cyrsiau, aseiniadau, graddau a chyfranogiad. Peidiwch â gofyn am gael dileu eich cyfrif oni bai eich bod yn hollol siŵr na fyddwch angen mynediad at eich gweithgareddau Canvas blaenorol. I ofyn am gael dileu eich cyfrif, agorwch y ddewislen Help a chyflwyno tocyn i adran gymorth Canvas trwy’r ddolen Rhoi Gwybod am Broblem (Report a Problem).

Rhoi URL

Creu Eich Cyfrif Eich Hun

Os nad oes gennych chi gyfrif eto, gallwch chi greu un eich hun heb ddolen e-bost.

I greu eich cyfrif, mae angen i chi agor eich porwr a theipio canvas.instructure.com yn eich porwr.

Nodyn: Rhaid i chi gael cod ymuno gan eich addysgwr neu eich sefydliad i greu eich cyfrif.

Creu Cyfrif Canvas

Creu Cyfrif Canvas

Cliciwch y ddolen Angen Cyfrif Canvas? (Need a Canvas Account?).

Cofrestru Fel Myfyriwr

Cofrestru Fel Myfyriwr

Cliciwch y botwm Rydw i’n Fyfyriwr (I'm a Student).

Cwblhau'r Broses Gofrestru

Cwblhau'r Broses Gofrestru

Llenwch y meysydd canlynol:

  1. Rhowch y cod ymuno ar gyfer y cwrs yn y maes Cod Ymuno (Join Code). Bydd eich addysgwr neu eich sefydliad yn anfon y cod hwn atoch—bydd y neges hon ar wahân i’r neges a fydd yn eich gwahodd i ymuno â’r cwrs.
  2. Rhowch eich enw yn y maes Enw Llawn (Full Name).
  3. Rhowch eich enw defnyddiwr yn y maes Enw Defnyddiwr (Username).
  4. Dylech greu eich cyfrinair drwy deipio yn y maes Cyfrinair (Password).
  5. Dylech gadarnhau eich cyfrinair drwy deipio eich cyfrinair yn y maes Cyfrinair (Confirm Password).
  6. Cytunwch â'r telerau defnyddio drwy roi tic yn y blwch telerau defnyddio.
  7. Cadarnhewch nad robot ydych chi drwy lenwi’r ffurflen Captcha (os yw hyn wedi’i alluogi gan eich sefydliad)
  8. Cliciwch y botwm Dechrau Dysgu (Start Learning).