Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Myfyrwyr Canvas Golygydd Cynnwys CyfoethogSut ydw i’n recordio cyfryngau gan ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel myfyriwr?

Sut ydw i’n recordio cyfryngau gan ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel myfyriwr?

Gallwch ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog i recordio cyfryngau fideo a sain. Gallwch recordio cyfryngau am unrhyw hyd, ond fe argymhellir recordiadau cyfryngau byrrach. Os yw eich cyfryngau yn hirach na 15 munud, efallai yr hoffech chi ystyried recordio fideo a’i lwytho i fyny gan ddefnyddio darparwr allanol. Mae angen mwy o amser i rendro recordiadau cyfryngau hirach, ac os nad oes gennych gysylltiad sefydlog â'r rhyngrwyd, gall hynny darfu ar y broses.

Mae sawl nodwedd yn Canvas yn cefnogi’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, gan gynnwys Cyhoeddiadau, Aseiniadau, Trafodaethau, Tudalennau, a Chwisiau.

Mae fideos Canvas hefyd yn gallu delio â ffeiliau capsiwn. Ar ôl i chi recordio eich fideo a’i gadw, gallwch ddysgu sut mae ychwanegu capsiynau at fideo.

Nodiadau: 

  • Dydy’r porwr Safari ddim yn gallu delio â recordio cyfryngau. Defnyddiwch Chrome neu Firefox i recordio cyfryngau o’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog.
  • Mae cyfryngau sydd wedi’i recordio yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cael eu cadw yn eich Ffeiliau Defnyddiwr neu Ffeiliau Grŵp, yn dibynnu ar le y caiff ei gofnodi. Os bydd cyfryngau’n cael eu recordio ar gyfer cyflwyniad aseiniad, bydd y ffeil cyfryngau’n cael ei storio yn eich Ffeiliau Defnyddiwr.

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog wrth ddefnyddio un o nodweddion Canvas sy’n gallu delio â’r Golygydd.

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cefnogi bysellau hwylus. I weld y ddewislen Bysellau Hwylus, cliciwch yr eicon Bysellfwrdd neu bwyso ALT+F8 (Bysellfwrdd PC) neu ALT+FN+F8 (Bysellfwrdd Mac).

Recordio Cyfryngau o’r Bar Offer

Recordio Cyfryngau o’r Bar Offer

I lwytho cyfryngau i fyny o’r bar offer, cliciwch yr eicon Cyfryngau [1].

Gallwch chi hefyd lwytho cyfryngau i fyny o’r ddewislen opsiynau cyfryngau. I weld opsiynau cyfryngau ychwanegol, cliciwch y saeth Opsiynau Cyfryngau (Media Options) [2]. Yna dewiswch yr opsiwn Llwytho i Fyny/Recordio Cyfryngau (Upload/Record Media) [3].

I weld yr eicon Cyfryngau, efallai y bydd angen i chi glicio’r eicon Opsiynau icon [4].

Nodyn: Os nad yw’r eicon Cyfryngau i’w weld yn y bar offer, mae llwytho cyfryngau i fyny wedi cael ei analluogi gan eich sefydliad.

Recordio Cyfryngau o’r Bar Dewislen

Recordio Cyfryngau o’r Bar Dewislen

Cliciwch y ddolen Mewnosod (Insert) [1]. Crwydrwch i weld yr opsiynau Cyfryngau (Media) [2], a dewiswch yr opsiwn Recordio Cyfryngau/Llwytho Cyfryngau i Fyny (Record/Upload Media) [3].

Agor yr Adnodd Recordio Cyfryngau

Agor yr Adnodd Recordio Cyfryngau

Cliciwch y tab Recordio (Record).

Dewis Opsiynau Meicroffon a Gwe-gamera

Dewis Opsiynau Meicroffon a Gwe-gamera

Mae’r recordydd ar gyfryngau yn cysylltu â meicroffon a gwe-gamera diofyn eich cyfrifiadur.

I newid gosodiadau eich meicroffon, cliciwch y botwm Meicroffon (Mic) [1]. Yna dewiswch o’r opsiynau sy’n ymddangos [2].

I newid gosodiadau eich gwe-gamera, cliciwch y botwm Gwe-gamera (Webcam) [3]. I analluogi recordio fideo, dewiswch yr opsiwn Dim Fideo (No Video) [4].

Recordio Cyfryngau

Recordio Cyfryngau

Cliciwch y botwm Dechrau Recordio (Start Recording).

Gorffen Recordio Cyfryngau

Gweld Recordiad ar Gyfryngau

Mae’r recordydd ar gyfryngau yn dangos hyd eich recordiad presennol [1].

I ailddechrau eich recordiad, cliciwch y botwm Dechrau eto (Start Over) [2].

I orffen recordio, cliciwch y botwm Gorffen (Finish) [3].

Gweld Rhagolwg o’r Cyfryngau wedi Recordio

Gweld Rhagolwg o’r Cyfryngau wedi Recordio

Gweld rhagolwg o'r cyfryngau sydd wedi recordio ar y recordydd ar gyfryngau [1].

I roi teitl ar eich cyfryngau, teipiwch yn y maes Teitl (Title) [2].

I blannu eich cyfryngau yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog, cliciwch y botwm Cadw (Save) [3].

Gweld Cyfryngau wedi Plannu

Gweld Cyfryngau wedi Plannu

Gweld eich ffeil cyfryngau wedi’u llwytho i fyny yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Cadw Newidiadau

Cadw Newidiadau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Nodyn: Pan fyddwch yn defnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn y nodwedd Trafodaethau, efallai y bydd y botwm Cadw (Save) yn ymddangos fel botwm Postio Ymateb (Post Reply).

Gweld Cynnwys

Gweld Cynnwys

Gweld y cynnwys sydd wedi’i greu yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.