Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Myfyrwyr Canvas Gosodiadau Proffil a Defnyddiwr Sut ydw i'n cynhyrchu cod paru ar gyfer arsyllwr fel myfyriwr?

Sut ydw i'n cynhyrchu cod paru ar gyfer arsyllwr fel myfyriwr?

Fel myfyriwr, gallwch gynhyrchu cod paru er mynd cysylltu arsyllwr â'ch cyfrif Canvas. Rhaid i chi greu cod paru ar wahân ar gyfer pob arsyllwr sydd am gysylltu â'ch cyfrif. Am ragor o wybodaeth am y codau paru, edrychwch ar y PDF Codau Paru – Cwestiynau Cyffredin.

Gall eich arsyllwr fod yn rhiant, gwarcheidwad, mentor, cynghorwr, neu unigolyn arall sydd angen gweld eich cyrsiau Canvas. Mae modd i arsyllwyr sydd wedi'u cysylltu weld a chymryd rhan mewn rhai elfennau o'ch cyrsiau Canvas. Am ragor o wybodaeth am y rôl arsyllwr, edrychwch ar y PDF Amlygrwydd a Chyfranogiad Arsyllwyr.

Nodyn: Os ydych chi'n arsyllwr a chithau am gynhyrchu cod paru ar gyfer myfyriwr, bydd angen i chi fewngofnodi i gyfrif Canvas y myfyriwr a dilyn y camau yn y wers hon. Ar ôl i chi gopïo'r cod paru, gallwch gysylltu'r myfyriwr trwy roi'r cod yn eich Gosodiadau Defnyddiwr.

Agor Gosodiadau Defnyddiwr

Agor Gosodiadau Defnyddiwr

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], yna cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings) [2].

Paru ag Arsyllwr

Paru ag Arsyllwr

Cliciwch y botwm Paru ag Arsyllwr (Pair with Observer).

Nodyn: Os nad yw’r botwm Paru ag Arsyllwr yn ymddangos yn eich Gosodiadau Defnyddiwr, cysylltwch â’ch sefydliad i gael help gyda pharu ag arsyllwr.

Copïo Cod Paru

Copïo Cod Paru

Copïwch y cod paru chwe digid llythrennau a rhifau [1]. Bydd angen i chi rannu'r cod gyda'r arsyllwr fydd yn cysylltu â'ch cyfrif. Daw’r cod paru i ben ar ôl saith diwrnod neu ar ôl ei ddefnyddio unwaith.

I gau’r ffenestr, cliciwch y botwm Iawn (OK) [2].

Nodyn: Mae codau paru yn gwahaniaethu rhwng llythrennau bach/mawr.