Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas DeilliannauSut ydw i’n creu grwpiau deilliannau ar gyfer cwrs?

Sut ydw i’n creu grwpiau deilliannau ar gyfer cwrs?

Drwy grwpio deilliannau mewn cwrs, mae modd trefnu nifer o ddeilliannau cysylltiedig.

Mae’r wers hon yn dangos sut mae creu grwpiau deilliannau yn y wedd tudalen Deilliannau glasurol. Os ydy’r dudalen Deilliannau yn eich cwrs yn edrych yn wahanol i'r delweddau yn y wers hon, dysgwch sut mae creu grwp deilliannau mewn cwrs mewn cyfrif sydd wedi galluogi’r opsiwn nodwedd Gwell Rheoli Deilliannau.

Agor Deilliannau

Agor Deilliannau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Deilliannau (Outcomes).

Ychwanegu Grŵp Deilliannau

Ychwanegu Grŵp Deilliannau

Cliciwch y botwm Grŵp Newydd (New Group).

Creu Grŵp Deilliannau

Creu Grŵp Deilliannau

Rhowch enw grŵp Deilliannau Dysgu (Learning Outcome) yn y maes Enwi’r grŵp hwn (Name this group) [1]. Rhowch ddisgrifiad yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2]. Cliciwch y botwm Cadw (Save) [3].

Gweld Grŵp Deilliannau

Gweld Grŵp Deilliannau

Gweld y grŵp Deilliannau. Gallwch chi greu deilliannau newydd yn y grŵp drwy greu deilliant newydd. Hefyd, gallwch symud deilliannau a grwpiau deilliannau i’r grŵp newydd.