Canvas Guides (Welsh)Canllaw Addysgwyr Canvas GosodiadauSut ydw i’n rheoli nodweddion newydd ar gyfer cwrs?

Sut ydw i’n rheoli nodweddion newydd ar gyfer cwrs?

Mae Canvas yn creu nodweddion newydd yn barhaus er mwyn gwella eich profiad. Bydd y mwyafrif o’r gwelliannau yn cael eu cyflwyno fel rhan o’n cylch rhyddhau rheolaidd. Ond, efallai y bydd rhai nodweddion yn newid llif gwaith gweithgareddau cyffredin yn Canvas yn ystod eich tymor presennol. Gan ein bod ni eisiau i chi allu dysgu am y nodweddion hyn yn ôl eich pwysau, byddan nhw’n cael eu gosod yn eich Gosodiadau Cwrs fel Rhagolwg Nodwedd. Mae Rhagolygon Nodweddion yn gadael i chi ddewis pryd i alluogi’r nodwedd newydd ar gyfer eich cwrs.

Mae’r wers hon yn rhoi trosolwg o sut i reoli rhagolygon nodweddion ar lefel y cwrs. Ar lefel y cwrs, efallai y bydd cyfle i chi roi nodweddion ar waith fesul cwrs. Does gan addysgwyr ddim rheolaeth dros nodweddion lefel y defnyddiwr. I weld yr rhagolygon nodweddion ar lefel y cwrs sydd ar gael yn Canvas, ewch i’r wers nodweddion cwrs presennol.

Er mwyn i nodwedd ymddangos ar gyfer cwrs, rhaid i’r nodwedd gael ei galluogi ar gyfer eich sefydliad gan weinyddwr Canvas.

Cofiwch mai dim ond am gyfnod byr y bydd y rhan fwyaf o Rhagolygon Nodweddion ar gael. Unwaith y bydd y Rhagolygon Nodweddion wedi cael eu rhyddhau’n swyddogol i’ch amgylchedd cynhyrchu, bydd gennych rai fersiynau (yn dibynnu ar y nodwedd) cyn y bydd yr opsiwn yn cael ei alluogi ar gyfer pob defnyddiwr Canvas. Felly rydym ni’n eich annog i ddefnyddio eich amgylchedd beta i ddysgu mwy am Ragolygon Nodweddion newydd ar gyfer eich cwrs.

Agor Gosodiadau Cwrs

Agor Gosodiadau Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Tab Rhagolygon Nodweddion

Agor Tab Rhagolygon Nodweddion

Cliciwch y tab Rhagolygon Nodweddion (Feature Previews).

Gweld Rhagolygon Nodweddion

Gweld Rhagolygon Nodweddion

Bydd nodweddion sydd ar gael yn ymddangos yn y tab Rhagolygon Nodweddion (Feature Previews). Mae nodweddion newydd yn cael eu galluogi gan weinyddwyr eich sefydliad, ac ni fydd y tab Rhagolygon Nodweddion (Feature Previews) yn dangos unrhyw nodweddion nes eu bod yn cael mynediad atoch.

Mae pob nodwedd cwrs yn cynnwys disgrifiad o’r nodwedd. Cliciwch yr eicon saeth wrth y nodwedd i ehangu blwch y nodwedd a dangos y disgrifiad.

Chwilio Rhagolygon Nodweddion

Chwilio Opsiynau Nodwedd

I chwilio am ragolwg nodwedd, teipiwch allweddair yn y maes Chwilio (Search).

Gweld Tagiau Nodweddion

Gweld Tagiau Nodweddion

Mae tagiau nodweddion yn helpu i adnabod cyflwr pob nodwedd. Mae nodwedd heb label yn golygu bod y nodwedd yn sefydlog ac yn barod i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu [1]. Efallai y bydd nodweddion hefyd yn cynnwys tag beta [2], sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu ond ei bod yn parhau i gael ei phrofi ar gyfer defnyddioldeb a hygyrchedd. Gall galluogi nodwedd beta achosi ymddygiad anfwriadol yn eich cyfrif Canvas.

Nodyn: O bryd i’w gilydd efallai y bydd nodweddion yn cynnwys tag Datblygiad (Development), sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w phrofi yn eich amgylchedd beta yn unig, ac nad yw ar gael ar gyfer eich amgylchedd cynhyrchu.

Gweld Cyflyrau Nodweddion

Gweld Cyflyrau Nodweddion

Mae pob nodwedd yn dangos cyflwr nodwedd sydd wedi ei osod gan eich gweinyddwr.

Mae nodweddion sydd wedi’u galluogi yn dangos eicon Wedi Galluogi (Enabled) [1].

Mae nodweddion sydd wedi’u hanalluogi yn dangos eicon Wedi Analluogi (Disabled) [2].

Nodiadau:

  • Ni fydd cyflyrau nodweddion sydd wedi cael eu cloi gan y gweinyddwr yn dangos yn rhestr Rhagolygon Nodweddion Cwrs.
  • Mae nodweddion cwrs yn cael eu rhoi ar waith fesul cwrs.

Rheoli Cyflyrau Nodweddion

Rheoli Cyflyrau Nodweddion

I alluogi neu analluogi nodwedd sydd heb ei chloi, cliciwch eicon Cyflwr (State) y nodwedd [1].

I alluogi’r nodwedd, cliciwch yr opsiwn Wedi Galluogi (Enabled) [2].

I analluogi’r nodwedd, cliciwch yr opsiwn Wedi Analluogi (Disabled) [3].

Nodiadau:

  • Ni fydd cyflyrau nodweddion sydd wedi cael eu cloi gan y gweinyddwr yn dangos yn rhestr Rhagolygon Nodweddion Cwrs.
  • Yn dibynnu ar swyddogaeth y nodwedd, pan fyddwch chi’n galluogi nodwedd Ar Waith (On), efallai y bydd Canvas yn dangos neges o rybudd yn gofyn i chi gadarnhau eich dewis, oherwydd gallai rhai nodweddion cwrs gael canlyniadau anfwriadol os byddan nhw’n cael eu diffodd.

Gweld Nodweddion Lefel y Defnyddiwr

Gweld Nodweddion Lefel y Defnyddiwr

Mae modd i ddefnyddwyr alluogi Gosodiadau Nodweddion Lefel y Defnyddiwr ar waelod eu Gosodiadau Defnyddiwr.

Nodyn: Does gan weinyddwyr ddim rheolaeth dros nodweddion lefel y defnyddiwr.