Canvas Guides (Welsh)Canllaw Addysgwyr Canvas GosodiadauSut ydw i’n rheoli nodweddion newydd ar gyfer cwrs?

Sut ydw i’n rheoli nodweddion newydd ar gyfer cwrs?

Mae Canvas yn creu nodweddion newydd yn barhaus er mwyn gwella eich profiad. Bydd y mwyafrif o’r gwelliannau yn cael eu cyflwyno fel rhan o’n cylch rhyddhau rheolaidd. Ond, efallai y bydd rhai nodweddion yn newid llif gwaith gweithgareddau cyffredin yn Canvas yn ystod eich tymor presennol. Gan ein bod ni eisiau i chi allu dysgu am y nodweddion hyn yn ôl eich pwysau, byddan nhw’n cael eu gosod yn eich Gosodiadau Cwrs fel Opsiwn Nodwedd. Mae Opsiynau Nodweddion yn gadael i chi ddewis pryd i alluogi’r nodwedd newydd ar gyfer eich cwrs.

Mae’r wers hon yn rhoi trosolwg o sut i reoli opsiynau nodweddion ar lefel y cwrs. Ar lefel y cwrs, efallai y bydd cyfle i chi roi nodweddion ar waith fesul cwrs. Does gan addysgwyr ddim rheolaeth dros nodweddion lefel y defnyddiwr. I weld yr opsiynau nodweddion ar lefel y cwrs sydd ar gael yn Canvas, ewch i’r wers nodweddion cwrs presennol.

Er mwyn i nodwedd ymddangos ar gyfer cwrs, rhaid i’r nodwedd gael ei galluogi ar gyfer eich sefydliad gan weinyddwr Canvas.

Cofiwch mai dim ond am gyfnod byr y bydd y rhan fwyaf o Opsiynau Nodweddion ar gael. Unwaith y bydd yr Opsiynau Nodweddion wedi cael eu rhyddhau’n swyddogol i’ch amgylchedd cynhyrchu, bydd gennych rai fersiynau (yn dibynnu ar y nodwedd) cyn y bydd yr opsiwn yn cael ei alluogi ar gyfer pob defnyddiwr Canvas. Felly rydym ni’n eich annog i ddefnyddio eich amgylchedd beta i ddysgu mwy am Opsiynau Nodweddion newydd ar gyfer eich cwrs.

Agor Gosodiadau Cwrs

Agor Gosodiadau Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Tab Opsiynau Nodweddion

Agor Tab Opsiynau Nodweddion

Cliciwch y tab Opsiynau Nodweddion (Feature Options).

Gweld Opsiynau Nodweddion

Gweld Opsiynau Nodweddion

Bydd nodweddion sydd ar gael yn ymddangos yn y tab Opsiynau Nodweddion (Feature Options). Mae nodweddion newydd yn cael eu galluogi gan weinyddwyr eich sefydliad, ac ni fydd y tab Opsiynau Nodweddion (Feature Options) yn dangos unrhyw nodweddion nes eu bod yn cael mynediad atoch.

Mae pob nodwedd cwrs yn cynnwys disgrifiad o’r nodwedd. Cliciwch yr eicon saeth wrth y nodwedd i ehangu blwch y nodwedd a dangos y disgrifiad.

Gweld Tagiau Nodweddion

Gweld Tagiau Nodweddion

Mae tagiau nodweddion yn helpu i adnabod cyflwr pob nodwedd. Mae nodwedd heb label [1] yn golygu bod y nodwedd yn sefydlog ac yn barod i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu. Efallai y bydd nodweddion hefyd yn cynnwys tag beta [2], sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu ond ei bod yn parhau i gael ei phrofi ar gyfer defnyddioldeb a hygyrchedd. Gall galluogi nodwedd beta achosi ymddygiad anfwriadol yn eich cyfrif Canvas.

Nodyn: O bryd i’w gilydd efallai y bydd nodweddion yn cynnwys tag Datblygiad (Development), sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w phrofi yn eich amgylchedd beta yn unig, ac nad yw ar gael ar gyfer eich amgylchedd cynhyrchu.

Gweld Mynediad at Nodwedd

Gweld Mynediad at Nodwedd

Mae pob nodwedd yn dangos statws mynediad at nodwedd sydd wedi ei osod gan eich gweinyddwr.

Nodyn: Mae nodweddion cwrs yn cael eu rhoi ar waith fesul cwrs.

Gweld Nodwedd Ar Waith

Gweld Nodwedd Ar Waith

Os yw nodwedd yn cael ei rhoi yn y modd ar waith gan eich gweinyddwr, bydd y nodwedd yn llwyd ac wedi ei gosod yn y modd Ar Waith (On). Bydd gofyn i’ch cwrs ddefnyddio’r nodwedd hon.

Gweld Nodwedd wedi’i Chaniatáu

Gweld Nodwedd wedi’i Chaniatáu

Os yw nodwedd wedi’i chaniatáu gan eich gweinyddwr, gallwch ddewis sut hoffech chi reoli’r nodwedd ar gyfer eich cwrs. Bydd y nodwedd yn cynnig dau opsiwn:

  1. Ar Waith: Toglwch y botwm hwn i roi’r nodwedd hon ar waith ar gyfer eich cwrs.
  2. Wedi Diffodd: Yn ddiofyn, bydd y nodwedd wedi’i diffodd. Peidiwch â thoglo’r botwm hwn os nad ydych chi eisiau galluogi’r nodwedd hon ar gyfer eich cwrs. Mae’r opsiwn hwn yn dda ar gyfer nodweddion nad ydych yn gyfforddus i’w cynnwys yn eich cwrs eto, neu nodweddion sy’n ymddangos mewn semester a dydych chi ddim eisiau tynnu sylw eich myfyrwyr oddi ar y cwrs.

Nodyn: Yn dibynnu ar swyddogaeth y nodwedd, pan fyddwch chi’n galluogi nodwedd Ar Waith (On), efallai y bydd Canvas yn dangos neges o rybudd yn gofyn i chi gadarnhau eich dewis, oherwydd gallai rhai nodweddion cwrs gael canlyniadau anfwriadol os byddan nhw’n cael eu diffodd.

Gweld Nodwedd Wedi’i Diffodd

Gweld Nodwedd Wedi’i Diffodd

Os oes nodwedd oedd ar gael gan eich gweinyddwr o’r blaen wedi cael ei diffodd, bydd y nodwedd yn llwyd ac wedi ei gosod ar Wedi Diffodd (Off). Cysylltwch â’ch gweinyddwr i gael mwy o wybodaeth am y newid hwn.

Gweld Nodweddion Lefel y Defnyddiwr

Gweld Nodweddion Lefel y Defnyddiwr

Mae modd i ddefnyddwyr alluogi Opsiynau Nodweddion Lefel y Defnyddiwr ar waelod eu Gosodiadau Proffil.

Nodyn: Does gan weinyddwyr ddim rheolaeth dros nodweddion lefel y defnyddiwr.