Canvas Guides (Welsh)Canllaw Addysgwyr Canvas GosodiadauSut ydw i’n newid dyddiadau dechrau a gorffen cwrs gan ddefnyddio’r Rhyngwyneb Defnyddiwr Cwrs Ar Gael Clasurol?

Sut ydw i’n newid dyddiadau dechrau a gorffen cwrs gan ddefnyddio’r Rhyngwyneb Defnyddiwr Cwrs Ar Gael Clasurol?

Os ydy eich opsiynau cyfranogiad cwrs neu eich meysydd dyddiadau cwrs yn edrych yn wahanol, efallai bod eich sefydliad wedi galluogi’r nodwedd Rhyngwyneb Defnyddiwr Cwrs Newydd Ar gael.. Bydd y Rhyngwyneb Defnyddiwr Cwrs Newydd Ar gael yn cymryd lle’r rhyngwyneb defnyddiwr clasurol mewn fersiwn yn y dyfodol. Gallwch chi weld rhagor o wybodaeth am newid dyddiadau cwrs drew ddefnyddio’r Rhyngwyneb Defnyddiwr Cwrs Newydd Ar gael..

Bydd cyrsiau’n etifeddu dyddiadau tymhorau sydd wedi'u pennu ar gyfer eich sefydliad cyfan yn ddiofyn. Ond, fel addysgwr, efallai y bydd angen i chi newid dyddiadau dechrau a gorffen eich cwrs. Gall dyddiadau fod yn fyrrach na dyddiadau’r tymhorau neu orgyffwrdd â dyddiadau’r tymhorau.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i weld siart rhyngweithiol Gweld Cwrs a Chyfranogiad Myfyriwr (Student Course Visibility and Participation).

Cyfyngu Dyddiadau Cyfranogiad Defnyddiwr

Gallwch chi bennu p’un ai a yw myfyrwyr ond yn gallu cymryd rhan yn y cwrs yn ystod y dyddiadau cwrs penodedig gan ddefnyddio'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr. Mae cymryd rhan yn golygu bod y myfyrwyr yn gallu cyflwyno aseiniadau, postio trafodaethau, llwytho ffeiliau i fyny, neu gymryd rhan mewn unrhyw dasgau gweithredu eraill mewn cwrs. Os ydych chi'n cyfyngu myfyrwyr i allu cymryd rhan yn ystod dyddiadau’r cyrsiau yn unig, byddan nhw'n gallu derbyn gwahoddiad y cwrs, cael mynediad at y cwrs, ac edrych ar gynnwys, ond fydd dim modd iddyn nhw gymryd rhan yn llawn tan ddiwrnod cyntaf y cwrs. Pan ddaw’r cwrs i ben, bydd y cwrs yn cael ei wneud yn un darllen-yn-unig.

Dyddiadau Disodli Cwrs

Mae dyddiadau disodli cwrs yn cael eu creu os yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi ei ddewis fel rhan o'r broses creu dyddiadau dechrau a gorffen (mae angen y ddau ddyddiad). Os nad yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis yng Ngosodiadau Cwrs, gall myfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs cyn y dyddiad dechrau ac ar ôl y dyddiad gorffen, a bydd dyddiadau cyfranogiad yn cael eu pennu gan ddyddiadau'r tymor bob amser.

Ystyriaethau Dangosfwrdd

Gall y blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr effeithio ar gyrsiau sydd wedi'u marcio fel ffefrynnau ac sy'n ymddangos yn y Dangosfwrdd. Os yw cwrs yn cynnwys dyddiad diystyru a bod y blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis, ni fydd modd i fyfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs ar ôl y dyddiad gorffen, a bydd y cwrs yn cael ei dynnu o'r Dangosfwrdd.

Yn ogystal, os nad yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis, bydd y cwrs dal i ymddangos yn y Dangosfwrdd fel hoff gwrs ar ôl y dyddiad gorffen gan fod y cwrs yn caniatáu cyfranogiad fel cwrs gweithredol. Ni fydd y cwrs yn cael ei dynnu nes bod y cwrs wedi dod i ben yn ôl dyddiadau'r tymor. Fodd bynnag, bydd dyddiadau'r cwrs yn penderfynu lleoliad y cwrs yn rhestr Ymrestriadau Blaenorol, Ymrestriadau Presennol, neu Ymrestriadau yn y Dyfodol y myfyriwr, waeth beth yw dyddiadau'r tymor.

Cyfyngu Mynediad at Gwrs

Os nad ydych am i'r myfyrwyr weld unrhyw gynnwys yn y cwrs tan ddyddiad cychwyn y cwrs, mae Gosodiadau'r Cwrs (Course Settings) yn caniatáu i chi atal myfyrwyr rhag gallu cael gafael ar gynnwys. Hefyd, gallwch ddewis cyfyngu pob mynediad i'r cwrs ar ôl i’r cwrs ddod i ben.

Nodyn: Dim ond os yw eich ymrestriad wedi’i alluogi gallwch chi newid dyddiad gorffen y cwrs. Does dim modd newid dyddiadau’r cwrs ar ôl i’ch ymrestriad ddod i ben ar gyfer y cwrs.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Manylion y Cwrs

Agor Manylion y Cwrs

Cliciwch y tab Manylion y Cwrs (Course Details).

Pennu Dyddiad Dechrau

Pennu Dyddiad Dechrau’r Cwrs

Cliciwch yr eicon calendr Cychwyn (Starts) [1]. Dewiswch ddyddiad dechrau newydd ar gyfer y cwrs [2].

Pennu Dyddiad Gorffen

Pennu Dyddiad Gorffen

Cliciwch yr eicon calendr Gorffen (Ends) [1]. Dewiswch ddyddiad gorffen newydd ar gyfer y cwrs [2].

Gweld Rhybudd Dyddiad

Nodiadau:

  • Os ydy eich opsiynau cyfranogiad cwrs neu eich meysydd dyddiadau cwrs yn edrych yn wahanol, efallai bod eich sefydliad wedi galluogi’r nodwedd Rhyngwyneb Defnyddiwr Cwrs Newydd Ar gael. Gallwch chi weld rhagor o wybodaeth am newid dyddiadau cwrs drew ddefnyddio’r Rhyngwyneb Defnyddiwr Cwrs Newydd Ar gael.
  • Mae dyddiadau gorffen yn digwydd ar yr union funud y cawson nhw eu gosod. Er enghraifft, bydd cwrs sydd ag amser gorffen o 11:59pm yn gorffen am 11:59:00.
  • Ar gyfer eich dyddiad gorffen, os na fyddwch chi'n pennu amser, neu os ydych chi'n pennu'r amser gorffen i fod yn hanner nos, bydd eicon rhybudd yn ymddangos i roi gwybod i chi mai’r dyddiad cyn y dyddiad gorffen sydd wedi’i bennu fydd y diwrnod olaf sydd ar gael ar y cwrs. Er enghraifft, os yw'r cwrs wedi'i bennu i orffen ar 13 Ionawr, y dyddiad llawn olaf ar gael ar gyfer y cwrs fyddai 12 Ionawr.

Cyfyngu Cyfranogiad Myfyriwr

Cyfyngu Cyfranogiad Myfyriwr

Os nad ydych am adael i fyfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs y tu allan i ddyddiadau'r cwrs, dewiswch y blwch ticio Dim ond rhwng y dyddiadau hyn y bydd modd i Fyfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs (Users can only participate in the course between these dates) [1]. Mae dewis y blwch ticio hwn yn creu proses ddisodli ac yn disodli dyddiadau'r tymor. Dim ond rhwng dyddiadau'r cwrs y bydd modd i fyfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs, bydd y cwrs mewn cyflwr darllen yn unig y tu all i ddyddiau'r cwrs.

Mae'r blwch ticio hwn yn effeithio ar rolau myfyrwyr ac arsyllwr yn unig, mae pop rôl arall yn dychwelyd i ddyddiadau mynediad at y tymor yn ddiofyn.

Nodiadau:

  • Mae dyddiadau disodli cwrs yn cael eu creu os yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi ei ddewis.
  • Os nad yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis yng Ngosodiadau Cwrs, gall myfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs cyn y dyddiad dechrau ac ar ôl y dyddiad gorffen, a bydd cyfranogiad yn cael ei bennu gan ddyddiadau'r tymor bob amser.
  • Pan nad yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis, bydd dyddiadau'r cwrs yn penderfynu lleoliad y cwrs yn rhestr Ymrestriadau Blaenorol, Ymrestriadau Presennol, neu Ymrestriadau yn y Dyfodol y myfyrwyr.

Cyfyngu Mynediad at Gwrs

Cyfyngu Mynediad at Gwrs

Efallai hefyd y byddwch yn gallu newid gosodiadau mynediad myfyrwyr i ganiatáu neu i atal myfyrwyr rhag gweld eich cwrs cyn y dyddiad dechrau neu’r dyddiad gorffen. Pan fydd y cwrs wedi’i ddewis ni fydd ar gael y tu allan i ddyddiadau’r cwrs. Os yw dyddiadau’r cwrs yn wag, mae’r dyddiadau dechrau a gorffen yn cyfateb i ddyddiadau’r tymor.

Diweddaru Manylion Cwrs

Diweddaru Manylion Cwrs

Cliciwch y botwm Diweddaru Manylion Cwrs (Update Course Details).