Canvas Guides (cy)Canllaw Addysgwyr Canvas GosodiadauSut ydw i’n newid dyddiadau dechrau a gorffen cwrs?

Sut ydw i’n newid dyddiadau dechrau a gorffen cwrs?

Bydd cyrsiau’n etifeddu dyddiadau tymhorau sydd wedi'u pennu ar gyfer eich sefydliad cyfan yn ddiofyn. Ond, fel addysgwr, efallai y bydd angen i chi newid dyddiadau dechrau a gorffen eich cwrs. Gall dyddiadau fod yn fyrrach na dyddiadau’r tymhorau neu orgyffwrdd â dyddiadau’r tymhorau.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i weld siart rhyngweithiol Gweld Cwrs a Chyfranogiad Myfyriwr (Student Course Visibility and Participation).

Cyfyngu Dyddiadau Cyfranogiad Defnyddiwr

Gallwch chi bennu p’un ai a yw myfyrwyr ond yn gallu cymryd rhan yn y cwrs yn ystod y dyddiadau cwrs penodedig gan ddefnyddio'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr. Mae cymryd rhan yn golygu bod y myfyrwyr yn gallu cyflwyno aseiniadau, postio trafodaethau, llwytho ffeiliau i fyny, neu gymryd rhan mewn unrhyw dasgau gweithredu eraill mewn cwrs. Os ydych chi'n cyfyngu myfyrwyr i allu cymryd rhan yn ystod dyddiadau’r cyrsiau yn unig, byddan nhw'n gallu derbyn gwahoddiad y cwrs, cael mynediad at y cwrs, ac edrych ar gynnwys, ond fydd dim modd iddyn nhw gymryd rhan yn llawn tan ddiwrnod cyntaf y cwrs. Pan ddaw’r cwrs i ben, bydd y cwrs yn cael ei wneud yn un darllen-yn-unig.

Dyddiadau Disodli Cwrs

Mae dyddiadau disodli cwrs yn cael eu creu os yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi ei ddewis fel rhan o'r broses creu dyddiadau dechrau a gorffen (mae angen y ddau ddyddiad). Os nad yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis yng Ngosodiadau Cwrs, gall myfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs cyn y dyddiad dechrau ac ar ôl y dyddiad gorffen, a bydd dyddiadau cyfranogiad yn cael eu pennu gan ddyddiadau'r tymor bob amser.

Ystyriaethau Dangosfwrdd

Gall y blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr effeithio ar gyrsiau sydd wedi'u marcio fel ffefrynnau ac sy'n ymddangos yn y Dangosfwrdd. Os yw cwrs yn cynnwys dyddiad diystyru a bod y blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis, ni fydd modd i fyfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs ar ôl y dyddiad gorffen, a bydd y cwrs yn cael ei dynnu o'r Dangosfwrdd.

Yn ogystal, os nad yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis, bydd y cwrs dal i ymddangos yn y Dangosfwrdd fel hoff gwrs ar ôl y dyddiad gorffen gan fod y cwrs yn caniatáu cyfranogiad fel cwrs gweithredol. Ni fydd y cwrs yn cael ei dynnu nes bod y cwrs wedi dod i ben yn ôl dyddiadau'r tymor. Fodd bynnag, bydd dyddiadau'r cwrs yn penderfynu lleoliad y cwrs yn rhestr Ymrestriadau Blaenorol, Ymrestriadau Presennol, neu Ymrestriadau yn y Dyfodol y myfyriwr, waeth beth yw dyddiadau'r tymor.

Cyfyngu Mynediad at Gwrs (Restrict Course Access)

Os nad ydych am i'r myfyrwyr weld unrhyw gynnwys yn y cwrs tan ddyddiad cychwyn y cwrs, mae Gosodiadau'r Cwrs (Course Settings) yn caniatáu i chi atal myfyrwyr rhag gallu cael gafael ar gynnwys. Hefyd, gallwch ddewis cyfyngu pob mynediad i'r cwrs ar ôl i’r cwrs ddod i ben.

Nodyn: Dim ond os yw eich ymrestriad wedi’i alluogi gallwch chi newid dyddiad gorffen y cwrs. Does dim modd newid dyddiadau’r cwrs ar ôl i’ch ymrestriad ddod i ben ar gyfer y cwrs.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Manylion y Cwrs

Agor Manylion y Cwrs

Cliciwch y tab Manylion y Cwrs (Course Details).

Pennu Dyddiad Dechrau

Pennu Dyddiad Dechrau’r Cwrs

Cliciwch yr eicon calendr Cychwyn (Starts) [1]. Dewiswch ddyddiad dechrau newydd ar gyfer y cwrs [2].

Pennu Dyddiad Gorffen

Pennu Dyddiad Gorffen

Cliciwch yr eicon calendr Gorffen (Ends) [1]. Dewiswch ddyddiad gorffen newydd ar gyfer y cwrs [2].

Gweld Rhybudd Dyddiad

Nodiadau:

  • Mae dyddiadau gorffen yn digwydd ar yr union funud y cawson nhw eu gosod. Er enghraifft, bydd cwrs sydd ag amser gorffen o 11:59pm yn gorffen am 11:59:00.
  • Ar gyfer eich dyddiad gorffen, os na fyddwch chi'n pennu amser, neu os ydych chi'n pennu'r amser gorffen i fod yn hanner nos, bydd eicon rhybudd yn ymddangos i roi gwybod i chi mai’r dyddiad cyn y dyddiad gorffen sydd wedi’i bennu fydd y diwrnod olaf sydd ar gael ar y cwrs. Er enghraifft, os yw'r cwrs wedi'i bennu i orffen ar 13 Ionawr, y dyddiad llawn olaf ar gael ar gyfer y cwrs fyddai 12 Ionawr.

Cyfyngu Cyfranogiad Myfyriwr

Cyfyngu Cyfranogiad Myfyriwr

Os nad ydych am adael i fyfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs y tu allan i ddyddiadau'r cwrs, dewiswch y blwch ticio Dim ond rhwng y dyddiadau hyn y bydd modd i Fyfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs (Users can only participate in the course between these dates) [1]. Mae dewis y blwch ticio hwn yn creu proses ddisodli ac yn disodli dyddiadau'r tymor. Dim ond rhwng dyddiadau'r cwrs y bydd modd i fyfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs, bydd y cwrs mewn cyflwr darllen yn unig y tu all i ddyddiau'r cwrs.

Mae'r blwch ticio hwn yn effeithio ar rolau myfyrwyr ac arsyllwr yn unig, mae pop rôl arall yn dychwelyd i ddyddiadau mynediad at y tymor yn ddiofyn.

Nodiadau:

  • Mae dyddiadau disodli cwrs yn cael eu creu os yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi ei ddewis.
  • Os nad yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis yng Ngosodiadau Cwrs, gall myfyrwyr gymryd rhan yn y cwrs cyn y dyddiad dechrau ac ar ôl y dyddiad gorffen, a bydd cyfranogiad yn cael ei bennu gan ddyddiadau'r tymor bob amser.
  • Pan nad yw'r blwch ticio Cyfranogiad Myfyrwyr wedi'i ddewis, bydd dyddiadau'r cwrs yn penderfynu lleoliad y cwrs yn rhestr Ymrestriadau Blaenorol, Ymrestriadau Presennol, neu Ymrestriadau yn y Dyfodol y myfyrwyr.

Cyfyngu Mynediad at Gwrs

Cyfyngu Mynediad at Gwrs

Efallai hefyd y byddwch yn gallu newid gosodiadau mynediad myfyrwyr i ganiatáu neu i atal myfyrwyr rhag gweld eich cwrs cyn y dyddiad dechrau neu’r dyddiad gorffen. Pan fydd y cwrs wedi’i ddewis ni fydd ar gael y tu allan i ddyddiadau’r cwrs. Os yw dyddiadau’r cwrs yn wag, mae’r dyddiadau dechrau a gorffen yn cyfateb i ddyddiadau’r tymor.

Diweddaru Manylion Cwrs

Diweddaru Manylion Cwrs

Cliciwch y botwm Diweddaru Manylion Cwrs (Update Course Details).