Sut ydw i’n rheoli cyfarwyddiadau sgorio mewn cwrs?

Fel addysgwr, gallwch chi greu, golygu a dileu cyfarwyddiadau sgorio yn eich cwrs. Caiff cyfarwyddiadau sgorio eu defnyddio fel meini prawf ar gyfer myfyrwyr ac mae modd eu hychwanegu at aseiniadau, cwisiau a thrafodaethau wedi’u graddio.

Dysgu mwy am gyfarwyddiadau sgorio.

Nodiadau:

  • Does dim modd golygu cyfarwyddiadau sgorio ar ôl iddynt gael eu hychwanegu at fwy nag un aseiniad.
  • Pan fyddwch chi'n dileu cyfarwyddyd sgorio, bydd Canvas yn tynnu’r cyfarwyddyd sgorio o bob aseiniad cysylltiedig yn y cwrs ac yn tynnu unrhyw sgorau ac asesiadau presennol sy’n defnyddio'r cyfarwyddyd sgorio.

Agor Cyfarwyddiadau Sgorio

Agor Cyfarwyddiadau Sgorio

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cyfarwyddiadau Sgorio (Rubrics).

Gweld Cyfarwyddiadau Sgorio

Gweld Cyfarwyddiadau Sgorio

Ar y dudalen Rheoli Cyfarwyddiadau Sgorio (Manage Rubrics), gallwch chi weld yr holl gyfarwyddiadau sgorio sy'n bodoli eisoes yn eich cwrs.

Ychwanegu Cyfarwyddyd Sgorio

Ychwanegu Cyfarwyddyd Sgorio

I ychwanegu cyfarwyddiad sgorio, cliciwch y botwm Ychwanegu Cyfarwyddyd Sgorio (Add Rubric).

Gweld Cyfarwyddyd Sgorio

Gweld Cyfarwyddyd Sgorio

I weld cyfarwyddyd sgorio unigol, cliciwch enw'r cyfarwyddyd sgorio.

Golygu Cyfarwyddyd Sgorio

Golygu Cyfarwyddyd Sgorio

I olygu’r cyfarwyddyd sgorio, cliciwch y botwm Golygu Cyfarwyddyd Sgorio (Edit Rubric).

Gweld Cyfarwyddyd Sgorio Na Ellir Ei Olygu

Gweld Cyfarwyddyd Sgorio Na Ellir Ei Olygu

Os yw cyfarwyddyd sgorio wedi cael ei ddefnyddio mewn mwy nag un aseiniad, ni fydd y botwm Golygu Cyfarwyddyd Sgorio (Edit Rubric) ar gael.

Fodd bynnag, gallwch greu copi o gyfarwyddyd sgorio a gwneud unrhyw newidiadau wrth ychwanegu cyfarwyddyd sgorio at aseiniad.

Golygu Manylion Cyfarwyddyd Sgorio

Golygu Manylion Cyfarwyddyd Sgorio

I ailenwi cyfarwyddyd sgorio, teipiwch yn y maes Teitl [1].

I ailenwi disgrifiad o faen prawf cyfarwyddyd sgorio neu ddisgrifiad hir, cliciwch yr eicon Golygu maen prawf [2]. Gallwch hefyd olygu graddau mawn prawf [3], ychwanegu graddau [4], a golygu pwyntiau [5].

I ddileu maen prawf o’r cyfarwyddyd sgorio, cliciwch yr eicon Dileu maen prawf [6].

Hefyd gallwch ychwanegu maen prawf [7] a deilliannau [8] newydd.

I gadw’r hyn rydych wedi’i olygu, cliciwch y botwm Diweddaru Cyfarwyddyd Sgorio [9].

I dynnu meini prawf deilliannau cysylltiedig o gyfarwyddyd sgorio, cliciwch yr eicon Dileu [10]. Dim ond ar y dudalen Deilliannau y mae modd golygu meini prawf Deilliannau.

Dileu Cyfarwyddyd Sgorio

Dileu Cyfarwyddyd Sgorio

Os ydych chi wedi creu cyfarwyddyd sgorio yn eich cwrs, gallwch ddileu'r cyfarwyddyd sgorio. I ddileu cyfarwyddyd sgorio, cliciwch y botwm Dileu Cyfarwyddyd Sgorio (Delete Rubric).

Gellir dileu cyfarwyddiadau sgorio hyd yn oed os ydynt wedi cael eu defnyddio mewn mwy nag un aseiniad.

Nodyn: Os na allwch chi ddileu cyfarwyddyd sgorio, mae’r cyfarwyddyd sgorio wedi cael ei greu ar lefel cyfrif ac wedi cael ei alinio ag aseiniad yn eich cwrs.

Cadarnhau Dileu Cyfarwyddyd Sgorio

Cliciwch y botwm Iawn (OK).

Pan fyddwch chi'n dileu cyfarwyddyd sgorio, bydd Canvas yn tynnu’r cyfarwyddyd sgorio o bob aseiniad cysylltiedig yn y cwrs ac yn tynnu unrhyw sgorau ac asesiadau presennol sy’n defnyddio'r cyfarwyddyd sgorio.