Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas CwisiauSut ydw i’n creu cwis gyda grŵp cwestiynau er mwyn trefnu cwestiynau cwis ar hap?

Sut ydw i’n creu cwis gyda grŵp cwestiynau er mwyn trefnu cwestiynau cwis ar hap?

Gallwch greu cwis drwy ddefnyddio grŵp cwestiynau. Mae grwpiau cwestiynau'n eich galluogi chi i osod nifer o gwestiynau mewn grŵp i’r myfyrwyr eu hateb. Gallwch ddewis nifer y cwestiynau y dylid eu hateb o’r grŵp yn ogystal â dewis faint o bwyntiau sydd i gael eu neilltuo ar gyfer pob cwestiwn. Pan fyddwch chi’n creu grŵp cwestiynau, bydd y cwestiynau’n cael eu trefnu ar hap mewn cwis.

Mae sawl ffordd y gallwch chi ychwanegu cwestiynau at eich grŵp cwestiynau:

  • Cysylltu â banc cwestiynau i gynnwys yr holl gwestiynau mewn banc cwestiynau
  • Ychwanegu cwestiwn unigol i greu eich cwestiynau eich hun o’r dechrau
  • Dod o hyd i gwestiynau i gynnwys cwestiynau penodol o fanc cwestiynau

Nodyn: Os ydych chi am i'ch cwestiynau ymddangos mewn trefn benodol, peidiwch â gosod cwestiynau cwis mewn grŵp cwestiynau.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Ychwanegu Cwis

Ychwanegu Cwis

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis (Add Quiz).

Dewis Peiriant Cwis

Dewis Peiriant Cwis

Os oes gan eich cwrs New Quizzes wedi’u galluogi, rhaid i chi ddewis peiriant cwis.

I greu cwis clasurol, cliciwch yr opsiwn Classic Quizzes [1].

I ddewis New Quizzes, cliciwch yr opsiwn New Quizzes [2].

I gadw eich dewis o beiriant cwis ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch y blwch ticio Cofio fy newis ar gyfer y cwrs hwn (Remember my choice for this course) [3].

Yna cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [4].

Nodyn: 

Golygu Manylion Cwis

Golygu Manylion Cwis

Yn y tab Manylion, rhowch enw eich cwis [1]. Yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2], cyflwynwch eich cwis gyda delweddau, fideo, samplau o hafaliadau mathemategol, neu destun wedi’i fformatio. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio’r adnodd gwneud sylw ar gyfryngau i recordio rhagarweiniad i'r cwis.

Llenwch weddill manylion y cwis [3].

Ychwanegu Grŵp Cwestiynau Newydd

Ychwanegu Grŵp Cwestiynau Newydd

Cliciwch y tab Cwestiynau [1]. Cliciwch y botwm Grŵp Cwestiynau Newydd [2].

Creu Manylion Grŵp

Creu Manylion Grŵp

Rhowch enw i’ch grŵp cwestiynau [1]. Nid yw grwpiau cwestiynau cwis yn cael eu henwi’n awtomatig ar gyfer addysgwyr. I ychwanegu enw personol i grŵp cwestiynau eich cwis, rhowch yr enw ym maes testun y grŵp. Gall enwau personol eich helpu chi i ganfod grwpiau cwestiynau’r cwis yn haws.

Ni waeth beth yw enw’r grŵp cwestiynau, bydd y myfyrwyr bob amser yn gweld cwestiynau’r cwis mewn trefn rifol (hy Cwestiwn 1, Cwestiwn 2).

Penderfynwch faint o gwestiynau rydych chi am i Canvas eu dewis ar hap o’r grŵp [2] a nifer y pwyntiau sy'n cael eu neilltuo ar gyfer pob cwestiwn [3].

Nodyn: Mae gwerthoedd pwynt cwis yn gallu delio â hyd at ddau le degol. Os byddwch chi’n rhoi mwy na dau le degol, bydd gwerth y pwynt yn cael ei dalgrynnu i’r canfed agosaf.

Cysylltu â Banc Cwestiynau

Os ydych chi am gysylltu banc cwestiynau â'r grŵp cwestiynau, cliciwch y ddolen Cysylltu â Banc Cwestiynau (Link to a Question Bank).

Nodyn: Os ydych chi’n gofyn i grŵp cwestiynau ddewis cwestiynau ar hap o’r banc cwestiynau, ni fydd y banc cwestiynau na'r cwestiynau’n cael eu cynnwys ym mhrosesau allgludo'r cwis. Bydd ffeil QTI yn llwytho manylion y cwis hwn i lawr, ond ni fydd unrhyw gwestiynau’n cael eu cynnwys.

Creu Grŵp

Creu Grŵp

Cliciwch y botwm Creu Grŵp (Create Group).

Ychwanegu Cwestiwn Unigol at Grŵp

Ychwanegu Cwestiwn Unigol at Grŵp

I ychwanegu cwestiynau unigol at y grŵp, cliciwch yr eicon Ychwanegu.

Dod o Hyd i Gwestiynau o Fanc Cwestiynau

Dod o Hyd i Gwestiynau o Fanc Cwestiynau

Hefyd, gallwch ddod o hyd i gwestiynau o fanc cwestiynau sydd eisoes yn bodoli a’u hychwangu at y grŵp cwestiynau.

Addasu Grŵp Cwestiynau

Addasu Grŵp Cwestiynau

I newid nifer y cwestiynau a fydd yn cael eu dewis o’r grŵp neu i newid y pwyntiau sydd wedi’u neilltuo, cliciwch yr eicon Golygu [1]. I ddileu’r grŵp cwestiynau, cliciwch yr eicon Dileu [2].

Nodyn: Nid yw newidiadau i grwpiau cwestiynau yn cael eu cadw nes bod y cwis yn cael ei gadw.

Gweld Neges Rhybudd Grŵp Cwestiynau

Gweld Neges Rhybudd Grŵp Cwestiynau

Wrth greu grŵp cwestiynau o fewn y cwis, efallai y byddwch chi’n gweld neges rhybudd yn nodi bod y grŵp cwestiynau yn mynd i ddewis mwy o gwestiynau nac sydd ar gael. Gallwch chi ychwanegu rhagor o gwestiynau at y banc cwestiynau rydych chi’n tynnu cwestiynau ohono neu ychwanegu cwestiynau unigol nes bod nifer y cwestiynau yn fwy neu’n hafal â nifer y cwestiynau sy’n cael eu dewis.

Nodyn: Bydd y neges hon yn aros ar y sgrin nes eich bod chi wedi cadw’r cwis.

Cadw Cwis

Cadw Cwis

Cliciwch y botwm Cadw i gadw eich gwaith ac i weld rhagolwg o’r cwis.

Nodyn: Ni ddylech gyhoeddi eich cwis nes eich bod wedi’i gwblhau’n derfynol. Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich cwis a’i ddarparu i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish).

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Cliciwch y botwm Rhagolwg [1] i weld yr hyn fydd y myfyrwyr yn ei weld wrth wneud y cwis. Os ydych chi’n fodlon ar y rhagolwg o’r cwis, cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish) [2].

Nodyn: Er y gallwch wneud newidiadau i’r cwis ar ôl ei gyhoeddi, ni fydd y myfyrwyr sydd eisoes wedi agor neu gwblhau’r cwis yn gweld y newidiadau, a gallai hynny effeithio ar eu graddau.