Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas CwisiauSut ydw i'n creu cwis gyda chwestiynau unigol?

Sut ydw i'n creu cwis gyda chwestiynau unigol?

Gallwch ychwanegu eich cwestiynau eich hun at eich cwisiau. Gallwch greu pob math o gwestiynau cwis. Hefyd, mae modd ychwanegu cwestiynau unigol at grwpiau o gwestiynau.

Pan fydd dogfen yn cael ei llwytho i fyny i’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog o gwis, mae’r ffeil yn cael ei chadw yn y ffolder Cyfryngau wedi’u Llwytho i Fyny yn Ffeiliau’r Cwrs ac yn ddiofyn bydd wedi’i guddio. Gall myfyrwyr weld y ffeil pan fydd y cwis ar gael iddynt. Dysgu mwy am opsiynau gweld ffeiliau.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Ychwanegu Cwis

Ychwanegu Cwis

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis.

Dewis Peiriant Cwis

Dewis Peiriant Cwis

Os oes gan eich cwrs New Quizzes wedi’u galluogi, rhaid i chi ddewis peiriant cwis.

I greu cwis clasurol, cliciwch yr opsiwn Classic Quizzes [1].

I ddewis New Quizzes, cliciwch yr opsiwn New Quizzes [2].

I gadw eich dewis o beiriant cwis ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch y blwch ticio Cofio fy newis ar gyfer y cwrs hwn (Remember my choice for this course) [3].

Yna cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [4].

Nodyn: 

Golygu Manylion Cwis

Golygu Manylion Cwis

Yn y tab Manylion, rhowch enw eich cwis [1]. Yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2], cyflwynwch eich cwis gyda delweddau, fideo, samplau o hafaliadau mathemategol, neu destun wedi’i fformatio. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio’r adnodd gwneud sylw ar gyfryngau i recordio rhagarweiniad i'r cwis.

Llenwch weddill manylion y cwis [3].

Ychwanegu Cwestiwn

Ychwanegu Cwestiwn

Cliciwch y tab Cwestiynau (Questions) [1]. Gallwch greu cwestiwn cwis newydd eich hun drwy glicio’r botwm Cwestiwn Newydd (New Question) [2].

Enwi Cwestiwn Cwis

Enwi Cwestiwn Cwis

Dydy cwestiynau cwis ddim yn cael eu rhifo’n awtomatig ar gyfer addysgwyr. I ychwanegu enw personol at eich cwestiwn cwis, rhowch yr enw ym maes testun y cwestiwn. Gall enwau personol eich helpu chi i adnabod cwestiynau cwis yn haws.

Ni waeth beth yw enw’r cwestiwn, bydd y myfyrwyr bob amser yn gweld cwestiynau’r cwis mewn trefn rifol (hy Cwestiwn 1, Cwestiwn 2).

Dewis Math o Gwestiwn

Dewis Math o Gwestiwn

Yn y gwymplen math o gwestiwn, gallwch greu’r mathau canlynol o gwestiynau cwis:

 

Gallwch gysylltu cynnwys cyrsiau i greu cwestiynau Cwis, er enghraifft drwy gysylltu diagram.

Gosod Gwerth Pwynt

Gosod Gwerth Pwynt

I osod gwerth pwynt ar gyfer y cwestiwn, rhowch y pwyntiau yn y maes pwyntiau (pts).

Nodyn: Mae gwerthoedd pwynt cwis yn gallu delio â hyd at ddau le degol. Os byddwch chi’n rhoi mwy na dau le degol, bydd gwerth y pwynt yn cael ei dalgrynnu i’r canfed agosaf.

Diweddaru Cwestiwn

Diweddaru Cwestiwn

I gadw eich cwestiwn, cliciwch y botwm Diweddaru Cwestiwn (Update Question).

Gweld Cwestiynau

Gweld Cwestiynau

Gweld y cwestiynau yn eich cwis. I weld manylion cwestiynau, cliciwch y blwch Dangos Manylion Cwestiwn (Show Question Details).

Nodyn: Dydy manylion cwestiynau ddim ar gael mewn cwisiau sydd â mwy na 25 cwestiwn.

Cadw Cwis

Cadw Cwis

Cliciwch y botwm Cadw i gadw eich gwaith ac i weld rhagolwg o’r cwis.

Nodyn: Ni ddylech gyhoeddi eich cwis nes eich bod wedi’i gwblhau’n derfynol. Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich cwis a’i ddarparu i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi.

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Cliciwch y botwm Rhagolwg [1] i weld yr hyn fydd y myfyrwyr yn ei weld wrth wneud y cwis. Os ydych chi’n fodlon ar y rhagolwg o’r cwis, cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish) [2].

Nodyn: Er y gallwch wneud newidiadau i’r cwis ar ôl ei gyhoeddi, ni fydd y myfyrwyr sydd eisoes wedi agor neu gwblhau’r cwis yn gweld y newidiadau, a gallai hynny effeithio ar eu graddau.