Canvas Guides (cy)Canllaw Addysgwyr Canvas CwisiauSut ydw i’n mewngludo cwisiau o becynnau QTI?

Sut ydw i’n mewngludo cwisiau o becynnau QTI?

Mae hi’n hawdd mewngludo cwisiau o raglenni sy’n creu ffeiliau QTI. Os nad yw rhaglen yn creu ffeiliau QTI, nid oes modd ei mewngludo i Canvas.

Mae modd creu ffeiliau QTI o amrywiaeth o feddalwedd a systemau rheoli dysgu gwahanol:

  • Mae cwisiau sydd wedi eu creu yn Respondus 4.0 (meddalwedd Windows) yn gallu cael eu hallgludo fel pecynnau QTI. I ddysgu sut mae defnyddio Respondus 4.0, darllenwch y canllawiau hyn i ddefnyddwyr (DOC). Mae canllaw cyflym ar gyfer Respondus 4.0 ar gael hefyd (PDF).
  • Mae cwisiau sydd wedi eu creu yn Blackboard (WebCT, Angel) yn gallu cael eu hallgludo fel pecynnau QTI.
  • Mae cwisiau sydd wedi eu creu yn Moodle yn gallu cael eu hallgludo fel pecynnau QTI. Bydd hyn yn gweithio gyda Moodle 2.0 neu gyda fersiynau hŷn. Fodd bynnag, nid yw Moodle 2.1 a fersiynau diweddarach yn allgludo pecynnau QTI mwyach.

Nodiadau:

  • Mae Canvas yn delio â fersiynau QTI 1.2 a 2.1.
  • Ni fydd prosesau mewngludo cwis yn cynnwys cwestiynau o gwisiau sy’n defnyddio cwestiynau sydd wedi eu dewis ar hap o fanciau cwestiynau.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Mewngludo Cynnwys i Gwrs

Mewngludo Cynnwys i Gwrs

Cliciwch y botwm Mewngludo Cynnwys Cwrs.

Dewis Math o Gynnwys

Dewis Math o Gynnwys

Yn y gwymplen, dewiswch yr opsiwn ffeil .zip QTI.

Dewis Ffeil

Dewis Ffeil

Cliciwch y botwm Dewis Ffeil (Choose File).

Agor Ffeil

Agor Ffeil

Dewch o hyd i’r ffeil ZIP rydych chi am ei mewngludo a chliciwch arni [1]. Cliciwch y botwm Agor [2].

Gweld Opsiynau Mewngludo

Gallwch chi reoli opsiynau ar gyfer eich ffeil wedi’i mewngludo cyn iddi gael ei chreu.

Os ydy New Quizzes wedi’i alluogi ar eich cwrs, gallwch chi fewngludo cynnwys asesiad gyda New Quizzes a disodli cynnwys asesiad gydag ID sy’n cyfateb [1].

Os nad ydy New Quizzes wedi’i alluogi, yr unig opsiwn ar gael ydy disodli cynnwys asesiad gydag ID sy’n cyfateb [2].

Mewngludo Asesiadau i New Quizzes

Mewngludo Asesiadau i New Quizzes

I fewngludo cynnwys asesiad sydd wedi'i greu yn New Quizzes, cliciwch yr opsiwn Mewngludo cynnwys yr asesiad fel New Quizzes.

Bydd dewis yr opsiwn hwn yn newid aseiniadau yn y pecyn mewngludo i fformat New Quizzes. Os na fydd yn cael ei ddewis , bydd cynnwys yr aseiniad yn newid i fformat Canvas Quizzes.

Nodiadau:

  • Dydy’r opsiwn Mewngludo cynnwys asesu fel New Quizzes ddim ond yn ymddangos ar gyfer cyrsiau sydd wedi galluogi New Quizzes.
  • Does dim modd i chi ddewis banc cwestiynau diofyn wrth ddefnyddio’r opsiwn Mewngludo cynnwys yr asesiad fel New Quizzes.

Diystyru Cynnwys Asesiad

Diystyru Cynnwys Asesiad

I ddiystyru cynnwys yr asesiad sydd ag IDs sy'n cyfateb, ticiwch y blwch Diystyru asesiad....

Mae rhai systemau’n ailddefnyddio IDs ar gyfer pob proses allgludo newydd. Felly, os ydych chi’n allgludo dau fanc cwestiynau ar wahân, bydd ganddynt yr un ID. I sicrhau na fydd data asesiad yn cael ei golli, mae Canvas yn delio â phob banc cwestiynau fel gwrthrychau ar wahân er bod ganddynt yr un ID. Wrth ddewis yr opsiwn hwn bydd y nodwedd diogelwch hon yn cael ei hanalluogi, a bydd data asesu’n gallu diystyru data presennol sydd â’r un ID.

Dewis Banc Cwestiynau

Dewis Banc Cwestiynau

Yn y gwymplen Banc Cwestiynau Diofyn, dewiswch y banc Cwestiynau rydych chi am ei ddefnyddio ar gyfer eich banc cwestiynau.  

Creu Banc Cwestiynau

Creu Banc Cwestiynau

Os nad oes gennych chi fanc cwestiynau rydych chi am ei ddefnyddio, gallwch chi greu banc cwestiynau newydd. Yn y gwymplen, dewiswch yr opsiwn Creu banc cwestiynau newydd.

Mewngludo Cwrs

Mewngludo Cwrs

Cliciwch y botwm Mewngludo (Import) [1].

Mae dangosydd cynnydd yn dangos y statws llwytho i fyny yn ôl canran [2].

Gweld Tasgau Presennol

Mae’r adran Tasgau Presennol (Current Jobs) yn dangos statws eich eitemau wedi’u mewngludo. Mae adroddiadau parhaus yn dangos bar cynnydd sy’n nodi’r amser sy'n weddill i orffen mewngludo.

Hefyd, bydd yr eitem sy’n cael ei mewngludo yn dangos dangosyddion statws eraill fel rhan o’r broses fewngludo. Gallwch ddysgu mwy am statws mewngludo cyrsiau.

Ar ôl i’r cwrs orffen, gallwch weld eich cwisiau drwy fynd i’r dudalen Cwisiau yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs.

Nodyn: Os ydych chi wedi mewngludo eich asesiadau i New Quizzes, yna gallwch weld eich cwisiau o’r dudalen Aseiniadau.