Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas PoblSut ydw i'n gweld manylion defnyddiwr ar gyfer ymrestriad ar gwrs?

Sut ydw i'n gweld manylion defnyddiwr ar gyfer ymrestriad ar gwrs?

Mae tudalen manylion y defnyddiwr yn dangos llun proffil defnyddiwr, aelodaeth, a negeseuon diweddar, yn ogystal â data arall.

Nodiadau:

  • Os nad yw tudalen manylion y defnyddiwr yn cyfateb i’r cynllun a ddangosir yn y wers hon, edrychwch ar y wers proffiliau defnyddiwr, sy'n dangos sut mae defnyddio tudalen manylion y defnyddiwr pan fydd Proffiliau wedi’u galluogi ar gyfer eich sefydliad.
  • Mae gweld manylion defnyddwyr a chyfeiriadau e-bost defnyddwyr yn hawliau'r cwrs. Yn dibynnu ar eich hawliau, efallai na fyddwch chi’n gallu gweld yr holl wybodaeth sydd ar gael ar dudalen manylion y defnyddiwr.

Agor yr adnodd Pobl

Agor yr adnodd Pobl

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Dod o hyd i Ddefnyddiwr

Dod o hyd i Ddefnyddiwr

Yn y maes chwilio [1], rhowch enw'r defnyddiwr. Gallwch hidlo defnyddwyr yn ôl rôl hefyd yn y gwymplen Rolau (Roles) [2].

Agor Manylion Defnyddiwr

Agor Manylion Defnyddiwr

Cliciwch eicon Opsiynau (Options) y defnyddiwr [1], yna dewiswch y ddolen Manylion Defnyddiwr (User Details) [2].

Gweld Enw ac E-bost

Gweld Enw ac E-bost

Mae’r dudalen Manylion Defnyddiwr (User Details) yn dangos manylion am y defnyddiwr.

Yn adran Enw ac E-bost (Name and Email) y defnyddiwr, gallwch weld enw'r defnyddiwr [1], llun proffil (os yw wedi’i alluogi gan eich sefydliad) [2], e-bost diofyn [3], a chylchfa amser [4].

Os oes gan y defnyddiwr lun proffil amhriodol, gallwch ei dynnu oddi yno drwy glicio’r ddolen Tynnu llun avatar oddi yno (Remove avatar picture).

Nodyn: Mae gweld cyfeiriadau e-bost defnyddwyr yn hawl cwrs. Yn dibynnu ar eich hawliau, efallai na fyddwch chi’n gallu gweld cyfeiriad e-bost defnyddiwr.

Gweld Manylion Ychwanegol

Gweld Manylion Ychwanegol

I weld manylion aelodaeth y defnyddiwr, cliciwch y ddolen rhagor o fanylion am y defnyddiwr (more user details) [1].

Gallwch weld ymrestriadau cwrs a rolau defnyddiwr y defnyddiwr [2]. Os oes rôl bersonol wedi’i neilltuo i ddefnyddiwr, dim ond y rôl sylfaenol sy’n cael ei dangos ar hyn o bryd. Yn dibynnu ar hawliau eich cwrs, mae’n bosib y byddwch chi’n gallu dirwyn yr ymrestriad i ben [3] a dileu’r ymrestriad [4].

Hefyd, gallwch weld a rheoli cyfyngiadau ar adrannau cwrs defnyddiwr [5] a’r maes Diwrnod mynychwyd ddiwethaf [6].

Gweld Negeseuon Diweddar

Gweld Negeseuon Diweddar

Mae’r adran Negeseuon Diweddar yn dangos gweithgarwch diweddar y defnyddiwr mewn cyhoeddiadau a thrafodaethau, os o gwbl.

Gweld Bar Ochr

Gweld Bar Ochr

Os oes gennych chi’r hawliau priodol, yna mae’n bosib y bydd y bar ochr yn cynnwys dolenni at wybodaeth ychwanegol am y defnyddiwr: