Canvas Guides (cy)Canllaw Addysgwyr Canvas GrwpiauSut ydw i’n ychwanegu set grwpiau mewn cwrs?

Sut ydw i’n ychwanegu set grwpiau mewn cwrs?

Mae setiau grwpiau yn cadw’r gwahanol grwpiau mewn cwrs. Cyn creu set grwpiau newydd, efallai yr hoffech chi weld y setiau grwpiau sy'n bodoli. Hefyd, gallwch glonio set grwpiau sy'n bodoli.

Ar ôl i chi greu set grwpiau, gallwch greu grwpiau eich hun yn y set neu greu grwpiau’n awtomatig yn y set.

Nodyn: Mae Canvas yn gadael i chi greu hyd at 200 o grwpiau.

Agor yr adnodd Pobl

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Ychwanegu Set Grwpiau

Ychwanegu Set Grwpiau

Cliciwch y botwm Ychwanegu Set Grwpiau (Add Group Set).

Cadw Set Grwpiau

Creu Set Grwpiau

Rhowch enw i’r grŵp newydd drwy deipio’r enw yn y maes Enw’r Set Grwpiau (Group Set Name) [1].

Gallwch ganiatáu’r nodwedd cofrestru eich hun drwy roi tic yn y blwch Caniatáu’r nodwedd cofrestru eich hun (Allow self sign-up) [2].

Gallwch chi greu grwpiau’n awtomatig drwy rannu’r myfyrwyr i grwpiau cyfartal neu ddewis nifer y myfyrwyr ym mhob grŵp.

I rannu’r myfyrwyr i nifer o grwpiau cyfartal cliciwch y botwm radio Rhannu myfyrwyr i [rhif] grŵp (Split students into [number] groups) [3]. Yna teipiwch nifer y grwpiau yn y blwch deialog.

I greu grwpiau gyfer nifer penodol o fyfyrwyr, cliciwch Rhannu myfyrwyr i grwpiau gyfer [rhif] myfyriwr ym mhob grŵp (Split students into groups with [number] students per group) [4]. Yna rhowch nifer y myfyrwyr ym mhob grŵp yn y blwch deialog.

Gallwch greu’r grwpiau eich hun drwy glicio'r botwm radio Rydw i am greu grwpiau fy hun (I'll create groups manuall) [5].

Cliciwch y botwm Cadw (Save) [6].

Nodiadau:

  • Ac eithrio pan fyddwch chi’n creu grwpiau eich hun, gallwch bennu arweinydd grŵp myfyrwyr yn awtomatig.
  • Mae’r opsiwn Mynnu bod aelodau’r grŵp yn yr un adran ar gael wrth gofrestru eich hun ac wrth gofrestru’n awtomatig.
  • Dim ond hyd at 200 o grwpiau y gall Canvas eu creu ar gyfer set grwpiau sydd wedi'i neilltuo’n awtomatig. Os byddwch chi’n gofyn i Canvas greu mwy na 200 grŵp, dim ond 200 y bydd yn ei greu.

Gweld Set Grwpiau

Edrychwch ar y set grwpiau rydych chi wedi'i greu.