Canvas Guides (cy)Canllaw Addysgwyr Canvas GraddauSut ydw i’n allgludo graddau o’r Llyfr Graddau?

Sut ydw i’n allgludo graddau o’r Llyfr Graddau?

Gallwch chi allgludo sgorau o’r Llyfr Graddau a’u llwytho i lawr i’ch cyfrifiadur ar ffurf ffeil CSV. Mae ffeiliau allgludo yn cael eu trefnu i ddechrau yn ôl grŵp aseiniad fel maent yn ymddangos ar dudalen fynegai'r Aseiniadau, ac yna yn ôl lleoliad aseiniad o fewn grŵp aseiniadau.

Nodiadau am ffeiliau CSV:

 • Mae rhai colofnau sy'n ymddangos yn y ffeil CSV yn golofnau darllen-yn-unig sy’n cael eu cyfrifo gan reolau neu ganrannau sydd wedi'u pennu yn Canvas. Bydd unrhyw newidiadau a wneir i’r colofnau hyn yn cael eu hanwybyddu pan fyddwch chi'n llwytho'r ffeil i fyny eto i’ch cwrs.
 • O ran colofnau grŵp o aseiniadau, bydd newidiadau a wnaed i sgorau aseiniad yn cael eu cynnwys yn awtomatig yng nghyfrifiad y grŵp o aseiniadau yn y Llyfr Graddau.
 • Mae ffeiliau CSV sy’n cael eu llwytho i lawr yn cydnabod mwy nag un cyfnod graddio. Bydd y Llyfr Graddau yn allgludo'r cyfnod graddio sy’n cael ei weld yn y Llyfr Graddau. Ar gyfer Pob Cyfnod Graddio, os nad yw'r opsiwn i weld graddau cyflawn wedi'i alluogi, ni fydd y colofnau Sgôr Gyflawn na chyfanswm grŵp aseiniadau yn cael eu cynnwys wrth lwytho i lawr.
 • Mae'r Sgôr Gyflawn yn y Llyfr Graddau yn adlewyrchu sgôr pob myfyriwr wrth edrych ar y sgorau, ac yn ystyried a yw'r addysgwr wedi tewi aseiniadau, dyddiadau erbyn aseiniadau, ayb. Mae'r ffeiliau CSV sy’n cael eu llwytho i lawr yn cynnwys colofnau darllen-yn-unig ar gyfer sgorau presennol a sgorau terfynol. Mae'r sgôr bresennol yn adlewyrchu'r cyfanswm ond yn anwybyddu aseiniadau heb eu cyflwyno, ac mae'r sgôr derfynol yn cyfrif aseiniadau heb eu cyflwyno fel sero. Graddau heb eu postio yw aseiniadau wedi'u tewi, ac maen nhw i’w gweld mewn colofnau ar wahân ar gyfer sgôr bresennol heb ei phostio a sgôr derfynol heb ei phostio, yn y drefn honno.
 • Os yw myfyriwr wedi cyflwyno aseiniad sawl gwaith, dim ond y cyflwyniad mwyaf diweddar y bydd y ffeil CSV yn ei ystyried.
 • Dydy ymrestriadau anweithredol ac ymrestriadau sydd wedi’u dirwyn i ben ddim yn cael eu cynnwys yn y ffeil CSV oni bai fod eu hopsiwn priodol, Dangos ymrestriadau sydd wedi’u dirwyn i ben neu Dangos ymrestriadau anweithredol, wedi'i alluogi yn newislen Gosodiadau’r Llyfr Graddau.
 • Mae aseiniadau wedi’u cwblhau/heb eu cwblhau’n cael eu dangos fel credyd llawn neu ddim credyd (e.e. ar gyfer aseiniad 10-pwynt, 10 neu 0).
 • Mae ffeiliau allgludo Llyfr Graddau yn cael eu cadw’n awtomatig yn eich ffeiliau defnyddiwr mewn ffolder Heb ei Ffeilio (Unfiled).

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Allgludo Sgorau

Allgludo Sgorau

Cliciwch y botwm Allgludo (Export) [1], wedyn clicio’r ddolen Ffeil CSV (CSV File) [2].

Pan fydd yr allgludo wedi’i gwblhau, bydd Canvas yn llwytho'r ffeil CSV i lawr yn awtomatig i'ch cyfrifiadur.

Allgludo'r sgorau presennol

Os byddwch chi’n symud i ffwrdd o’r dudalen yn ystod y broses allgludo, bydd y ffeil CSV yn ymddangos fel ffeil sydd wedi’i llwytho i lawr o’r blaen yng nghwymplen allgludo’r Llyfr Graddau er mwyn gallu ei llwytho i lawr eto. Bydd y Llyfr Graddau yn dangos y dyddiad a'r amser y gwnaethoch chi ofyn am yr allgludo.

Os ydych chi wedi gwneud newidiadau i'r Llyfr Graddau ar ôl allgludo ffeil ac am allgludo ffeil newydd, cliciwch ddolen y Ffeil CSV (CSV File) eto.

Nodiadau:

 • Mae ffeiliau Llyfr Graddau sydd wedi’u hallgludo yn cynnwys dyddiad ac amser y llwytho i lawr er mwyn gwahaniaethu rhwng y gwahanol brosesau allgludo. Mae enw’r ffeil allgludo yn dilyn y fformat BBBB-MM-DDTAAMM, ac wedyn enw’r cwrs.
 • Mae ffeiliau allgludo Llyfr Graddau yn cael eu cadw’n awtomatig yn eich ffeiliau defnyddiwr mewn ffolder Heb ei Ffeilio (Unfiled).

Golygu’r Sgorau

Golygu’r Sgorau

Ewch ati i olygu'r sgorau yn Microsoft Excel. Cofiwch gadw’r ffeil ar ffurf ffeil .csv.

Ar ôl i chi wneud y newidiadau, gallwch ei llwytho i fyny i’ch cwrs.

Gweld Colofnau Darllen-yn-unig

Mae'r ffeiliau CSV wedi’u llwytho i lawr yn cynnwys ffeiliau darllen-yn-unig sy'n dangos y sgorau presennol a therfynol. Mae'r colofnau hyn i'w gweld ar gyfer pob grŵp aseiniad mewn cwrs ac ar gyfer graddau terfynol cwrs.

 1. Sgôr Bresennol: Yn adlewyrchu'r sgorau ar gyfer aseiniadau sydd wedi'u cyflwyno a heb eu tewi
 2. Sgôr Bresennol heb ei Phostio: Yn adlewyrchu'r sgorau ar gyfer aseiniadau sydd wedi'u cyflwyno a'u tewi, ond yn diystyru sgorau aseiniadau sydd heb eu cyflwyno
 3. Sgôr Derfynol: Yn adlewyrchu'r sgôr derfynol gan gynnwys aseiniadau heb eu cyflwyno fel sero ond yn diystyru aseiniadau wedi'u tewi
 4. Sgôr Derfynol heb ei Phostio: Yn adlewyrchu'r sgôr gyflawn, gan gynnwys aseiniadau heb eu cyflwyno fel sero ac aseiniadau wedi'u tewi
 5. Gradd Bresennol: Yn adlewyrchu gradd cwrs yn seiliedig ar aseiniadau sydd wedi'u cyflwyno a heb eu tewi
 6. Gradd Bresennol heb ei Phostio: Yn adlewyrchu gradd cwrs yn seiliedig ar aseiniadau sydd wedi'u cyflwyno a'u tewi, ond yn diystyru sgorau aseiniadau sydd heb eu cyflwyno
 7. Gradd Derfynol: Yn adlewyrchu gradd cwrs gan gynnwys aseiniadau heb eu cyflwyno fel sero ond yn diystyru aseiniadau wedi'u tewi
 8. Gradd Derfynol heb ei Phostio: Yn adlewyrchu gradd derfynol cwrs, gan gynnwys aseiniadau heb eu cyflwyno fel sero ac aseiniadau wedi'u tewi