Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas FfeiliauSut ydw i’n defnyddio’r adran Ffeiliau (Files) fel addysgwr?

Sut ydw i’n defnyddio’r adran Ffeiliau (Files) fel addysgwr?

Fel addysgwr, mae’r adran Ffeiliau (Files) yn gadael i chi storio ffeiliau ac aseiniadau o fewn Canvas. Gallwch lwytho un ffeil neu fwy nag un ffeil i fyny, gweld manylion am eich ffeiliau, gweld rhagolwg o ffeiliau, cyhoeddi a dad-gyhoeddi ffeiliau, gosod hawliau defnyddio, a chyfyngu ar fynediad at ffeiliau. Oherwydd cynllun yr adran Ffeiliau (Files), mae’n gallu addasu i raddfa'r porwr. Mae ffenestr crwydro’r ffolder, ffeiliau, a hyd yn oed enwau ffeil yn addasu i led ffenestr y porwr.

Gwyliwch fideo am Ffeiliau.

Mae gennych chi fynediad at ffeiliau (dogfennau, delweddau, cyfryngau, ac ati) mewn tair ardal nodwedd wahanol:

Gweld Ffeiliau

Gweld Ffeiliau

Mae’r swyddogaethau sylfaenol o fewn yr adran Ffeiliau (Files) yr un fath yn lleoliad pob ffeil, ond gall rhai nodweddion fod yn wahanol yn dibynnu ar yr ardal nodwedd.

Er hwylustod mae’r panel ar y chwith [1] yn dangos pob ffolder. Bydd rhai ffolderi wedi’u lleoli o fewn ffolderi eraill. Cliciwch y saeth drws nesaf i enw’r ffolder i ehangu pob ffolder.

Cliciwch enw ffolder. Mae holl gynnwys y ffolder rydych chi'n edrych arni i’w weld yn y panel ar y dde [2]. Gallwch hefyd glicio enw ffolderi yn y panel ar y dde i weld cynnwys ffolder.

Crwydro Penawdau Ffeiliau

Ar gyfer pob ffeil, gallwch weld enw'r ffeil [1], y dyddiad y cafodd y ffeil ei chreu [2], y dyddiad y cafodd y ffeil ei haddasu [3], ac enw’r person a addasodd y ffeil (os cafodd ei haddasu gan ddefnyddiwr arall) [4], a maint y ffeil [5].

Mae’n bosib y bydd cyrsiau a grwpiau yn dangos colofn ar gyfer hawliau defnyddio. Os ar waith, bydd y golofn yn dangos hawl defnyddiwr (hawlfraint) y ffeil [6].

Gallwch hefyd weld statws cyhoeddi [7] pob ffeil.

Mae ffeiliau’n cael eu trefnu yn ôl yr wyddor. I drefnu ffeiliau, cliciwch enw pennawd unrhyw golofn.

Rheoli Ffeiliau

Rheoli Ffeiliau

Yn dibynnu ar adran y ffeil, mae’n bosib y bydd ffeiliau’n cynnwys nifer o opsiynau i reoli ffeiliau:

Chwilio am ffeiliau (Search for files) [1]. Mae modd chwilio’r adran ffeiliau’n llawn gydag enw ffeil.

Ychwanegu ffolder [2]. Ychwanegwch ffolder newydd at yr adran Ffeiliau er mwyn storio ffeiliau. Mae modd i ffolderi gynnwys ffolderi eraill hefyd.

Llwytho ffeil i fyny [3]. Llwythwch ffeil i fyny i Ffeiliau.

Ar gyfer cyrsiau a grwpiau sy’n defnyddio hawliau defnyddio, gosodwch yr hawl defnyddio (hawlfraint) ar gyfer ffeil [4]. Rhaid i chi osod hawl defnyddiwr ar gyfer ffeil cyn y gellir ei chyhoeddi. Mae eicon rhybudd i’w weld ar ffeiliau sydd ddim yn cynnwys hawliau defnyddio.

Newid cyflwr y ffeil [5]. Mae modd cyhoeddi, dad-gyhoeddi neu gynnwys statws cyfyngedig ar ffeiliau.

Rheoli Ffeiliau wedi’u dewis

Rheoli Ffeiliau wedi’u dewis

I ddewis ffeil, cliciwch enw’r ffeil. Gallwch hefyd ddewis mwy nag un ffeil ar y tro drwy ddal y fysell command (MAC) neu’r fysell control (PC).

Ar ôl i ffeil gael ei dewis, bydd yr adran Ffeiliau yn dangos y bar offer ffeiliau ar frig y ffenestr. Yn dibynnu ar adran y ffeiliau, mae’n bosib y bydd y bar offer yn cynnwys nifer o opsiynau i reoli ffeil(iau) sydd wedi’u dewis:

  • Gweld rhagolwg o’r ffeil [1]
  • Rheoli ffeil i gyfyngu ar fynediad [2]
  • Llwytho’r ffeil i lawr [3] (wrth ddewis mwy nag un ffeil, mae opsiwn yn ymddangos i lwytho i lawr fel ffeil zip)
  • Symud y ffeil [4]
  • Rheoli Hawliau Defnyddio ar gyfer y ffeil [5]
  • Dileu’r ffeil [6]

 Gallwch hefyd reoli rhai neu’r holl opsiynau ar gyfer ffeil benodol o fewn dewislen Opsiynau (Options) y ffeil [7].

Gweld Cwrs Glasbrint

Gweld Cwrs Glasbrint

Os yw eich cwrs yn cynnwys eiconau Glasbrint (Blueprint), yna mae eich cwrs yn gysylltiedig â chwrs glasbrint. Mae Cyrsiau Glasbrint yn gyrsiau sy’n cael eu rheoli fel templed a gallant gynnwys gwrthrychau wedi’u cloi ac wedi’u rheoli gan weinyddwr, dylunydd cyrsiau, neu addysgwr arall yn Canvas.

Bydd y tab Manylion Cwrs yng Ngosodiadau’r Cwrs yn rhoi gwybod i chi os yw eich cwrs yn gwrs glasbrint. Fel arfer, ni fydd eich cwrs yn gwrs glasbrint a dim ond cynnwys wedi’i ddatgloi fyddwch chi’n gallu ei reoli yn eich cwrs. Os yw eich cwrs yn gwrs glasbrint, gallwch gloi a chysoni cynnwys cwrs â chyrsiau cysylltiedig.