Canvas Guides (cy)Canllaw Addysgwyr Canvas TrafodaethauSut ydw i’n creu trafodaeth fel addysgwr?

Sut ydw i’n creu trafodaeth fel addysgwr?

Fel addysgwr, gallwch greu trafodaeth ar gyfer eich cwrs. Mae'r wers hon yn amlinellu amrywiaeth o opsiynau i ddewis ohonynt er mwyn addasu trafodaeth ar gyfer eich cwrs.

Nodyn: Mae modd i drafodaethau fod wedi’u graddio neu heb eu graddio. Os yw myfyriwr yn atodi ffeil i drafodaeth heb ei graddio, yna mae maint y ffeil yn cyfrif tuag at gwota storio’r myfyriwr. Ond, dydy atodiadau sy’n cael eu hychwanegu at drafodaethau wedi’u graddio ddim yn cyfrif tuag at gwota storio myfyriwr.

Agor Trafodaethau

Agor Trafodaethau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Trafodaethau (Discussions).

Ychwanegu Trafodaeth

Cliciwch y botwm Ychwanegu Trafodaeth (Add Discussion).

Creu Trafodaeth

Creu Trafodaeth

Yn y maes Teitl [1], dylech greu teitl ar gyfer eich trafodaeth.

Defnyddiwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2] i greu cynnwys ar gyfer eich trafodaeth. Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cynnwys cyfrif geiriau o dan gornel dde isaf y blwch testun [3]. Yn dibynnu ar eich sefydliad, efallai bydd eich cwrs yn dangos y Golygydd Cynnwys Cyfoethog Newydd neu’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog Clasurol.

Os hoffech chi greu trafodaeth benodol i’r adran sydd heb ei graddio, dewiswch un adran neu ragor yng nghwymplen y Post. Rhaid creu trafodaethau wedi’u graddio sy’n benodol i’r adran fel rhan o’r opsiwn Wedi’i graddio yn yr adran nesaf.

Nodyn: Pan mae dogfen yn cael ei llwytho i fyny i’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog Newydd o gwis, mae’r ffeil yn cael ei chadw i’r ffolder Cyfryngau wedi’u Llwytho i Fyny yn Ffeiliau’r cwrs ac mae’n mynd i'r statws wedi'i guddio yn ddiofyn. Gall myfyrwyr weld y ffeil pan fydd y cwis ar gael iddynt. Dysgu mwy am opsiynau gweld ffeiliau.

 

Ychwanegu Atodiad

Ychwanegu Atodiad

I ychwanegu atodiad at eich trafodaeth, glicio’r botwm Dewis Ffeil [1].

Os yw’n ofynnol yn eich sefydliad, bydd angen i chi ddewis gosodiadau hawliau defnyddio ar gyfer eich atodiad. I olygu gosodiadau hawliau defnyddio, cliciwch yr eicon Gosod hawliau defnyddio (Set usage rights) [2].

Yn y gwymplen Hawliau Defnydddio (Usage Right) [3], dewiswch un o bum hawl defnyddio. Os ydych chi’n addysgwr ac nad ydych chi’n siŵr pa hawliau defnyddio sy’n berthnasol i’ch ffeil, gofynnwch i weinyddwyr eich sefydliad am gyngor:

  • Fi sydd biau’r hawlfraint (cynnwys gwreiddiol sydd wedi’i greu gennych chi)
  • Rydw i wedi cael caniatâd i ddefnyddio’r ffeil (caniatâd awdurdodedig gan yr awdur)
  • Mae’r deunydd yn y parth cyhoeddus (wedi’i neilltuo’n benodol i’r parth cyhoeddus, nid oes modd ei ro o dan hawlfraint, neu nid yw wedi’i ddiogelu gan hawlfraint mwyach)
  • Mae’r eithriad yn berthnasol i'r deunydd - ee defnydd teg, yr hawl i ddyfynnu, neu hawliau eraill o dan y cyfreithiau hawlfraint perthnasol (dyfyniad neu grynodeb yn cael eu defnyddio ar gyfer sylwadau, adrodd y newyddion, ymchwil, neu ddadansoddiad mewn addysg)
  • Mae’r deunydd wedi'i drwyddedu o dan Creative Commons; mae’r opsiwn hwn yn golygu gosod trwydded Creative Commons benodol

Os yw’n hysbys, rhowch wybodaeth perchennog yr hawlfraint yn y maes Perchennog yr Hawlfraint (Copyright Holder) [4].

I gadw eich gosodiadau hawliau defnyddio, cliciwch y botwm Cadw (Save) [5]. Gallwch chi olygu gosodiadau hawliau defnyddio drwy glicio’r eicon Gosod hawliau defnyddio.

Ychwanegu Opsiynau Trafodaeth

Ychwanegu Opsiynau Trafodaeth

Yn ddiofyn, mae trafodaethau yn cael eu creu fel trafodaethau penodol. I greu trafodaeth aml-drywydd, cliciwch y blwch ticio Caniatáu atebion aml-drywydd (Allow threaded replies) [1].

I’w gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ymateb i’r drafodaeth cyn cael gweld unrhyw atebion eraill, cliciwch y blwch ticio Mae’n rhaid i ddefnyddwyr gyflwyno postiadau cyn gweld atebion [2].

I alluogi ffrwd podlediad trafodaeth, cliciwch y blwch ticio Galluogi ffrwd podlediad (Enable podcast feed) [3].

I adael i fyfyrwyr hoffi atebion trafodaeth, cliciwch y blwch ticio Caniatáu Hoffi (Allow liking) [4].

I ychwanegu trafodaeth heb ei graddio at y tasgau sydd gan fyfyriwr i’w gwneud, ticiwch y blwch Ychwanegu at y tasgau sydd gan fyfyriwr i’w gwneud (Add to student to-do) [5]. Mae’r tasgau sydd gan fyfyriwr i’w gwneud yn ymddangos yng nghalendr y cwrs, yn y Dangosfwrdd Gwedd Rhestr penodol i fyfyrwyr, ac yn rhestr tasgau i’w gwneud tudalen hafan y cwrs a thudalen hafan y safle cyfan. Mae mathau o gwisiau a fydd yn cael eu graddio i’w gweld yn y Maes Llafur, Llyfr Graddau, Calendr, a’r Rhestr o dasgau i’w gwneud.

I wneud y drafodaeth yn drafodaeth grŵp, cliciwch y blwch ticio Mae Hon yn Drafodaeth Grŵp (This is a Group Discussion) [6].

I ddarparu eich trafodaeth ar ddyddiad penodol neu yn ystod cyfnod penodol defnyddiwch y dyddiadau ar gael, i roi’r dyddiadau yn y meysydd Ar gael o a Tan [7], neu cliciwch yr eiconau calendr i ddewis dyddiadau. Os byddwch chi'n creu trafodaeth wedi’i graddio, bydd modd gosod y dyddiadau Ar gael o (Available From) a Tan (Until) yn y maes Neilltuo (Assign). Cyn y dyddiad Ar gael o (Available From), dim ond teitl y drafodaeth fydd myfyrwyr yn gallu ei weld. Ar ôl y dyddiad Tan (Until), bydd modd i fyfyrwyr weld y pwnc trafod a phob ateb ond ni fydd modd ychwanegu na golygu unrhyw atebion.

Creu Trafodaeth wedi’i Graddio

Ychwanegu Opsiynau Trafodaeth

I greu trafodaeth wedi'i graddio, cliciwch y blwch ticio Wedi graddio. Os bydd yr opsiwn hwn wedi’i dewis, bydd opsiynau ychwanegol yn cael eu hychwanegu at y dudalen, lle byddwch yn gallu neilltuo trafodaeth wedi’i graddio i bawb, myfyrwyr unigol,, adrannau cwrs, neu grwpiau cwrs.

Nodyn: Os ydych chi am greu trafodaeth wedi’i graddio ac eich bod wedi ychwanegu adrannau at y maes Postio i, yna ni fydd yr opsiwn Wedi’i graddio ar gael. Rhaid i chi dynnu’r adrannau o’r maes Postio cyn dewis yr opsiwn hwn. Byddwch yn gallu ychwanegu adrannau fel rhan o’r opsiwn trafodaeth wedi’i graddio.

Cadw a Chyhoeddi

Cadw a Chyhoeddi

Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich trafodaeth, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish) [1]. Os ydych chi am greu drafft o’ch trafodaeth a’i chyhoeddi rywbryd eto, cliciwch y botwm Cadw [2].

Cyhoeddi Trafodaeth

Pan fydd eich trafodaeth yn cael ei chadw ar ffurf drafft, gallwch fynd yn ôl i’r dudalen a'i chyhoeddi ar unrhyw adeg drwy glicio’r eicon Cyhoeddi (Publish).