Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas Cyrsiau ac AdrannauSut ydw i’n gweld yr hanes cysoni ar gyfer cwrs glasbrint fel addysgwr?

Sut ydw i’n gweld yr hanes cysoni ar gyfer cwrs glasbrint fel addysgwr?

Os ydych chi wedi ymrestru ar gwrs glasbrint fel addysgwr, gallwch chi gysoni newidiadau i gynnwys glasbrint â chyrsiau cysylltiedig. Ar ôl cysoni cwrs glasbrint â chyrsiau cysylltiedig, caiff y broses cysoni ei chofnodi ar y dudalen Hanes Cysoni. Gallwch edrych ar Hanes Cysoni (Sync History) i weld prosesau cysoni blaenorol a manylion amdanynt.

Mae’r dudalen Hanes Cysoni yn cofnodi pum tro diwethaf y cysonwyd â’r cwrs glasbrint.

Nodiadau:

  • Mae cyrsiau cysylltiedig yn dangos gwybodaeth am y broses cysoni glasbrint ddiweddaraf yng Ngosodiadau'r Cwrs.
  • Os nad yw’r hanes cysoni yn dangos dim manylion cysoni, roedd y cwrs glasbrint yn cael ei gysoni â chwrs cysylltiedig gan weinyddwr. Mae'r hanes cysoni ar gyfer prosesau cysoni cysylltiedig yn dangos dyddiad ac amser y broses cysoni ond nid oes rhagor o fanylion yn cael eu cynnwys.

Agor Cwrs

Agor Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1], yna cliciwch enw’r cwrs [2].

Agor Hanes Cysoni

Agor Bar Ochr Glasbrint y Dudalen Hafan

Ar Dudalen Hafan y Cwrs, cliciwch dab bar ochr y Glasbrint (Blueprint) [1], yna cliciwch y ddolen Hanes Cysoni (Sync History) [2].

Nodyn: Gallwch weld bar ochr y Glasbrint o unrhyw dudalen yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs.

Gweld Hanes Cysoni

Gweld Hanes Cysoni

Mae’r dudalen Hanes Cysoni (Sync History) yn dangos gwybodaeth am y pum tro diwethaf y cysonwyd â'r cwrs glasbrint. Mae’r dudalen yn dangos dyddiad ac amser y cysoni [1], nifer y newidiadau [2], ac enw’r defnyddiwr a gysonodd y newidiadau [3].

Os oedd neges wedi’i chynnwys fel rhan o’r hysbysiad, caiff y neges ei dangos uwchben y rhestr o’r newidiadau sydd wedi’u cysoni [4].

Pan fydd gweinyddwr wedi cysylltu â chwrs, bydd yr hanes cysoni’n dangos dyddiad ac amser y broses cysoni ond ni fydd yn cynnwys manylion sy'n ymwneud â’r broses cysoni.

Gweld Manylion Cysoni

Gweld Manylion Cysoni

Mae’r dudalen Hanes Cysoni (Sync History) yn dangos y cynnwys penodol sydd wedi’i gysoni. Mae pob gwrthrych cynnwys yn dangos statws cysoni’r gwrthrych (wedi’i gloi neu wedi’i ddatgloi) [1], enw eitem y cynnwys [2], y math o wrthrych yn y cynnwys [3], newid y cynnwys [4] ac a gafodd y broses cysoni ei rhoi ar waith ai peidio [5].

Mae newidiadau i gynnwys yn gallu cael eu creu, eu diweddaru neu eu dileu. Mae newidiadau wedi’u diweddaru’n dangos unrhyw newid i gynnwys presennol.

Gweld Eithriadau Cysoni

Gweld Eithriadau Cysoni

Gall y dudalen Hanes Cysoni (Sync History) ddangos eitemau sydd ag eithriad o ran cysoni. Mae eithriadau’n codi pan na fydd cynnwys yn cael ei gysoni oherwydd bod y cynnwys wedi’i addasu mewn cwrs cysylltiedig cyn i’r cwrs glasbrint gael ei gysoni.

Caiff eithriadau eu nodi yn y dangosydd Eithriadau (Exception) [1], sy'n cynnwys y nifer o eithriadau.

I weld pa gwrs/gyrsiau oedd ag eithriad, cliciwch yr eicon saeth wrth enw eitem y cynnwys [2]. Mae’r manylion sydd wedi’u hehangu yn dangos tymor ac enw'r cwrs.

Cau Hanes Cysoni

Cau Hanes Cysoni

Ar ôl i chi orffen edrych ar y dudalen Hanes Cysoni (Sync History), cliciwch y botwm Gorffen (Done).