Sut ydw i’n newid tudalen Hafan y Cwrs?

Gallwch chi newid tudalen Hafan eich Cwrs i adlewyrchu un o bum opsiwn cynllun: Dangosfwrdd Gweithgarwch Diweddar, Tudalen Flaen ar gyfer Tudalennau, Modiwlau’r Cwrs, y Rhestr Aseiniadau, neu'r Maes Llafur.

Nodyn: Rhaid i chi osod Tudalen Flaen cyn dewis yr opsiwn Tudalen Flaen ar gyfer Tudalennau. Ar ben hynny, dim ond tudalennau Wedi'u cyhoeddi gellir eu gosod yn Dudalen Flaen.

Agor Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1], yna cliciwch enw’r cwrs [2].

Dewis tudalen Hafan

Dewis tudalen Hafan

Ym mar ochr y dudalen Hafan, cliciwch y botwm Dewis tudalen Hafan (Choose Home Page).

Dewis Cynllun y Dudalen Hafan

Dewis Cynllun y Dudalen Hafan

Cliciwch y botwm radio sydd wrth ymyl cynllun y dudalen Hafan sydd orau gennych chi.

Gosod Tudalen Flaen

Gosod Tudalen Flaen

Os ydych chi am newid Tudalen Flaen ar gyfer Tudalennau ond bod y ddolen yn lliw llwyd, rhaid i chi osod Tudalen Flaen i ddechrau.

Nodyn: Dim ond tudalennau Wedi'u cyhoeddi gellir eu gosod yn Dudalen Flaen. Gwnewch yn siŵr bod y dudalen rydych chi am ei gosod yn Dudalen Flaen wedi cael ei chyhoeddi.

Cadw Cynllun y Dudalen Hafan

Cadw Cynllun y Dudalen Hafan

Cliciwch y botwm Cadw.