Canvas Guides (cy)Canllaw Addysgwyr Canvas Blwch DerbynSut ydw i’n ateb neges yn yr adran Sgyrsiau fel addysgwr?

Sut ydw i’n ateb neges yn yr adran Sgyrsiau fel addysgwr?

Mae Canvas yn ei gwneud yn hawdd i chi ateb negeseuon gan ddefnyddwyr eraill ym Mlwch Derbyn eich adran Sgyrsiau.

Os yw eich rhestr derbynwyr yn cynnwys mwy na 100 o ddefnyddwyr, bydd eich neges yn cael ei hanfon yn awtomatig fel neges unigol at bob defnyddiwr. Byddwch chi, fel yr anfonwr, hefyd yn cael eich cynnwys yng nghyfanswm y derbynwyr.

Os ydych chi am ymateb i sylw ar gyflwyniad, gallwch ymateb drwy ddefnyddio’r sylwadau ar gyflwyniad yn eich Blwch Derbyn, neu’n uniongyrchol o’ch aseiniad neu’ch cwis.

Agor Blwch Derbyn

Agor Blwch Derbyn

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Blwch Derbyn (Inbox).

Dewis Sgwrs

Cliciwch y Sgwrs rydych chi am ymateb iddi [1]. Cliciwch yr eicon Ymateb ym mhennyn y neges, neu hofran uwchben y stamp amser a chlicio'r eicon Ymateb yn y neges [2]. Gallwch hefyd glicio'r eicon Ymateb yn y bar offer [3].

Nodyn: Os oes mwy nag un derbynnydd, gallwch ymateb i bawb yn y sgwrs a bydd pawb sydd wedi'i gynnwys yn y sgwrs yn gweld eich ymateb.

Ymateb i Neges

Ymateb i Neges

Teipiwch eich ymateb yn y maes neges [1]. Gallwch atodi ffeil neu gyfryngau [2]. Pan fyddwch chi’n barod, cliciwch y botwm Anfon (Send)[3].

Gweld Neges a Anfonwyd

Bydd eich neges yn ymddangos yn y rhagolwg o destun y sgwrs [1] ac ar frig yr edefyn unigol [2].