Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas CynadleddauSut ydw i’n defnyddio’r rhyngwyneb Cynadleddau fel safonwr neu gyflwynydd?

Sut ydw i’n defnyddio’r rhyngwyneb Cynadleddau fel safonwr neu gyflwynydd?

Pan fyddwch chi wedi dechrau cynhadledd neu wedi ymuno â chynhadledd fel safonwr, gallwch ddefnyddio’r rhyngwyneb Cynadleddau i safoni a chymryd rhan yn y gynhadledd. Bydd unrhyw ddefnyddiwr sy'n dechrau cynhadledd neu addysgwr sy'n ymuno â'r gynhadledd yn cael hawliau safonwr. Mae safonwyr yn gallu israddio safonwyr eraill i fod yn wylwyr.

Mae'r rhyngwyneb Cynadleddau yn cael ei ddangos gan system gynadledda HTML5 BigBlueButton. Mae'r canllaw hwn yn rhoi trosolwg syml o'r rhyngwyneb Cynadleddau. I ddysgu mwy am nodweddion penodol, edrychwch ar y dogfennau defnyddiwr HTML5 BigBlueButton.

Mae'n syniad da defnyddio'r porwyr Chrome neu Firefox i gael mynediad at y rhyngwyneb Cynadleddau. Nid yw porwr Safari yn delio â rhannu sgrin.

Gweld Rhyngwyneb Cynadleddau

Gweld Rhyngwyneb Cynadleddau

Mae’r rhyngwyneb Cynadleddau yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu chi i safoni a chyfrannu at eich cyflwyniad. Mae'r rhyngwyneb yn cynnwys y canlynol:

  • Dewislen Defnyddiwr [1]
  • Ffenestr Gyflwyno [2]
  • Adnoddau Cynhadledd [3]
  • Dewislen Opsiynau [4]

Gweld Dewislen Defnyddiwr

Gweld Dewislen Defnyddiwr

O'r Ddewislen Defnyddwyr, gallwch weld pob defnyddiwr sydd yn y gynhadledd [1]. Mae pob defnyddiwr yn cael ei gynrychioli gan ei enw arddangos yn Canvas.

Hefyd, gallwch siarad â chyfranogwyr y gynhadledd a chyfrannu at nodiadau wedi'u rhannu. I agor sgwrs y gynhadledd, cliciwch y ddolen Sgwrs Gyhoeddus (Public Chat) [2]. I agor y Nodiadau wedi'u rhannu, cliciwch y ddolen Nodiadau wedi'u rhannu (Shared Notes) [3].

Mae'r Ddewislen Defnyddiwr ar agor yn ddiofyn. I gau'r Ddewislen Defnyddiwr, cliciwch yr eicon Defnyddwyr (Users) [4].

Rheoli Defnyddwyr

Rheoli Defnyddwyr

I reoli gosodiadau ar gyfer pob defnyddiwr, cliciwch yr eicon Gosodiadau Defnyddiwr (User Settings) [1].

I glirio eiconau statws defnyddwyr, cliciwch y ddolen Clirio pob eicon statws (Clear all status icons) [2].

I dewi defnyddwyr, Cliciwch y dolenni Tewi pob defnyddiwr (Mute all users) neu Tewi pob defnyddiwr heb law am y cyflwynydd (Mute all users except presenter) [3].

I gadw enwau defnyddwyr, cliciwch y ddolen Cadw enwau defnyddwyr (Save user names) [4].

I gloi nodweddion penodol y gynhadledd, cliciwch y ddolen Cloi gwylwyr (Lock viewers) [5]. I greu ystafelloedd ymylol, cliciwch y ddolen Creu ystafelloedd ymylol (Create breakout rooms) [6].

I ysgrifennu capsiynau caeedig, cliciwch y ddolen Ysgrifennu capsiynau caeedig (Write closed captions) [7].

I sgwrsio a defnyddiwr, tynnwch ddefnyddiwr o'r gynhadledd, neu dyrchafwch ddefnyddiwr i fod yn gyflwynydd neu safonwr, cliciwch enw'r defnyddiwr [8].

Gweld Ffenestr Cyflwyniad

Gweld Ffenestr Cyflwyniad

Mae’r Ffenestr Cyflwyniad yn dangos y cyflwyniad sydd wedi cael ei ddewis gan y safonwr neu'r cyflwynydd [1]. I lwytho ffeil cyflwyniad newydd i fyny, dechrau pôl, neu rannu fideo allanol, cliciwch y botwm Ychwanegu (Add) [2].

I ddechrau recordio'r sesiwn, cliciwch y botwm Dechrau recordio (Start recording)[3].

Mae'r Ffenestr Cyflwyniad yn cynnwys nifer o adnoddau hefyd sy'n rheoli sut y gallwch chi gymryd rhan yn y gynhadledd. I dewi neu ddad-dewi eich meicroffon, cliciwch y botwm Meicroffon (Microphone) [4]. I adael neu ymuno â sain y gynhadledd, cliciwch y botwm Sain (Audio) [5].

I alluogi eich gwe-gamera, cliciwch y botwm Gwe-gamera (Webcam) [6]. Os yw gwe-gamerâu wedi'u galluogi, gallwch gau'r ffenestr cyflwyniad a dangos dim ond gwe-gamerâu drwy glicio’r eicon Cuddio Cyflwyniad (Hide Presentation) [7].

I rannu sgrin eich cyfrifiadur, cliciwch y botwm Rhannu Sgrin (Share Screen) [8].

Gweld Adnoddau Anodi

Gweld Adnoddau Anodi

Mae rhyngwyneb y Gynhadledd yn cynnwys nifer o adnoddau y gallwch chi eu defnyddio i anodi ffenestr y cyflwyniad. I dremio dogfen sydd wedi cael ei nesáu, cliciwch yr eicon Tremio (Pan) [1].

I weld yr holl adnoddau anodi, cliciwch a daliwch yr eicon Tremio. Ynghyd â'r adnodd tremio, gallwch hefyd greu anodiadau testun [2], anodiadau llinell [3], neu anodiadau siâp [4].

I ddefnyddio pensil i ysgrifennu yn y ffenestr cyflwyniad, cliciwch yr eicon Pensil [5].

Os bydd anodiad yn cael ei ychwanegu at eich cyflwyniad, gallwch chi ddewis trwch a lliw’r anodiad yn yr Adnoddau Anodi.

I ddadwneud yr anodiad diweddaraf, cliciwch yr eicon Dadwneud (Undo) [6]. I ddileu’r holl anodiadau rydych chi wedi'u creu, cliciwch yr eicon Dileu (Delete) [7].

I alluogi gwrthod cledr, cliciwch yr eicon Gwrthod Cledr (Palm Rejection) [8].  

I adael i ddefnyddwyr ddefnyddio'r adnoddau anodi, newid lliw'r anodiad, cliciwch yr eicon Bwrdd Gwyn Aml-ddefnyddiwr (Multiuser Whiteboard) [9].

Agor Dewislen Opsiynau

Agor Dewislen Opsiynau

I agor y ddewislen Opsiynau, cliciwch yr eicon Opsiynau [1].

I weld y cyflwyniad mewn sgrin lawn, cliciwch y ddolen Sgrin Lawn (Make fullscreen) [2].

I weld gwybodaeth am y rhyngwyneb, cliciwch yr opsiwn Am (About) [3]. I weld tiwtorialau help, cliciwch y ddolen Help [4]. I weld bysellau brys, cliciwch y ddolen Bysellau hwylus (Keyboard shortcuts) [5].

I orffen y gynhadledd, cliciwch y ddolen Gorffen cyfarfod (End meeting) [6]. I allgofnodi o'r rhyngwyneb, cliciwch yddolen Gadael cyfarfod (Leave meeting) [7].

I weld statws eich cysylltied, cliciwch yr eicon Statws cysylltiad (Connection status) [8].

Gweld Dewislen Gosodiadau

Gweld Dewislen Gosodiadau

I agor y ddewislen Gosodiadau, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Rheoli Gosodiadau Rhaglen

Rheoli Gosodiadau Rhaglen

I reoli gosodiadau rhaglen, cliciwch y ddolen Rhaglen (Application) [1].

I reoli animeiddiadau sy'n ymddangos pan mae defnyddiwr yn siarad, cliciwch y togl Animeiddiad (Animations) [2].

I reoli hidlyddion sain meicroffon, cliciwch y togl Hidlyddion Sain ar gyfer Meicroffon (Audio Filters for Microphone) [3].

I ddewis yr iaith ar gyfer y rhyngwyneb, cliciwch y gwymplen Iaith Rhaglen (Application Language) [4].

I newid maint y ffont, cliciwch y botwm Lleihau (Decrease) neu'r botwm Chwyddo (Increase) [5].

Rheoli Gosodiadau Hysbysiadau

Rheoli Gosodiadau Hysbysiadau

I reoli gosodiadau hysbysiad, cliciwch y ddolen Hysbysiadau (Notifications) [1].

I reoli rhybuddion sgwrs, cliciwch y toglau Rhybuddion Sain Negeseuon Sgwrs (Chat Message Audio Alerts) [2] a Rhybuddion Naid (Popup Alerts) [3].

I reoli rhybuddion ymuno defnyddiwr cliciwch y toglau Rhybuddion Sain Ymuno Defnyddwyr (User Join Audio Alerts) [4] a Rhybuddion Naid (Popup Alerts) [5].

Yn olaf, i reoli rhybuddion codi llaw, cliciwch y toglau Rhybuddion Sain Codi Llaw (Raise hand Audio Alerts) [6] a Rhybuddion Naid (Popup Alerts) [7].

Nodyn: Dydy rhybuddion sgwrs ddim ond yn gweithio ar y math o borwr y mae'r rhyngwyneb Cynadleddau ar agor arno.

Rheoli Gosodiadau Cadw Data

Rheoli Gosodiadau Cadw Data

I reoli gosodiadau cadw data, cliciwch y ddolen Cadw data (Data saving) [1].

I alluogi neu analluogi gwe-gamerâu, cliciwch y togl Galluogi gwe-gamerâu (Enable webcams) [2].

I alluogi neu analluogi rhannu bwrdd gwaith, cliciwch y togl Galluogi rhannu bwrdd gwaith (Enable desktop sharing) [3].