Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas AseiniadauSut ydw i'n ychwanegu aseiniad gydag ap allanol?

Sut ydw i'n ychwanegu aseiniad gydag ap allanol?

Pan fyddwch chi'n creu aseiniad, gallwch ddewis ychwanegu ap allanol (adnodd LTI) fel math o gyflwyniad. Mae'n rhaid i apiau allanol gael eu hychwanegu at eich cwrs cyn y gellir eu hychwanegu at aseiniad.

Nodiadau:

  • Dydy math o gyflwyniad yr Adnodd Allanol ddim yn gallu delio ag aseiniadau grŵp nac adolygiadau gan gyd-fyfyrwyr.
  • Dydy dyddiadau dechrau’r cwrs ddim yn cyfyngu ar basio graddau’n ôl o raglenni allanol (adnoddau LTI) i Lyfr Graddau Canvas. Pan fydd myfyrwyr yn cael mynediad i gwrs cyn dyddiad dechrau’r cwrs, gallan nhw gymryd rhan mewn aseiniadau sy'n defnyddio ceisiadau allanol (adnoddau LTI), a bydd graddau’r aseiniadau hynny’n cael yn eu llenwi yn y Llyfr Graddau.

Agor Aseiniadau

Agor Aseiniadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Aseiniadau (Assignments).

Ychwanegu Aseiniad

Ychwanegu Aseiniad

Cliciwch y botwm Ychwanegu Aseiniad (Add Assignment).

Dewis Math o Gyflwyniad

Dewis Math o Gyflwyniad

Yn y gwymplen Math o gyflwyniad (Submission Type), dewiswch yr opsiwn Adnodd Allanol (External Tool).

Canfod Adnodd Allanol

Canfod Adnodd Allanol

Cliciwch y botwm Canfod (Find) [1] neu rhowch URL yr Adnoddau Allanol yn y maes URL [2].

Ffurfweddu Adnodd Allanol

Ffurfweddu Adnodd Allanol

Cliciwch enw'r adnodd LTI [1]. Yn dibynnu ar y math o adnodd, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio at sgrin ar wahân i ffurfweddu pellach.

Os ydych chi am i’r aseiniad lwytho mewn tab newydd, cliciwch y blwch ticio Llwytho mewn tab newydd (Load in a new tab) [2]. Cliciwch y botwm Dewis (Select) [3].

Llwytho Adnodd mewn Tab Newydd

Bwrdd Gwaith

I lwytho’r aseiniad mewn tab newydd, cliciwch y blwch ticio Llwytho’r Adnodd hwn mewn Tab Newydd (Load This Tool In A New Tab) [2].

Nodyn: Os ydych chi wedi galluogi’r blwch ticio Llwytho mewn tab newydd wrth ffurfweddu’r adnodd allanol, bydd y blwch ticio Llwytho’r adnodd hwn mewn tab newydd wedi’i ddewis yn barod.

Cadw a Chyhoeddi

Cadw a Chyhoeddi

Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich aseiniad, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish) [1]. Os ydych chi am greu drafft o’ch aseiniad a’i gyhoeddi rywbryd eto, cliciwch y botwm Cadw (Save) [2].