Canvas Guides (cy)Canllaw Addysgwyr Canvas CyhoeddiadauSut ydw i’n ychwanegu cyhoeddiad mewn cwrs?

Sut ydw i’n ychwanegu cyhoeddiad mewn cwrs?

Gallwch greu cyhoeddiad i rannu gwybodaeth bwysig â’r holl ddefnyddwyr ar eich cwrs, a gyda defnyddwyr mewn rhannau o gwrs. Yn eich dewisiadau hysbysiadau, gallwch ddewis derbyn hysbysiadau am gyhoeddiadau wedi’u creu gennych chi, yn ogystal ag ymatebion i'r cyhoeddiadau rydych chi wedi'u creu.

Nodiadau:

  • Rhaid i’ch cwrs fod wedi cael ei gyhoeddi er mwyn i fyfyrwyr gael hysbysiadau am gyhoeddiadau.
  • Os byddwch chi’n mewngludo cynnwys cwrs o gwrs Canvas arall, rhaid i chi fynd ati i alluogi hysbysiadau er mwyn cael hysbysiadau ar gyfer cyhoeddiadau sydd wedi’u mewngludo.

Agor Cyhoeddiadau

Agor Cyhoeddiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Cyhoeddiadau (Announcements).

Ychwanegu Cyhoeddiad

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cyhoeddiad (Add Announcement).

Creu Cyhoeddiad

Teipiwch deitl ar gyfer y cyhoeddiad ym maes pwnc y teitl [1] ac ychwanegu cynnwys yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2]. Hefyd, gallwch ychwanegu dolenni, ffeiliau a delweddau i'r cyhoeddiad gan ddefnyddio'r dewisydd cynnwys [3].

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cynnwys cyfrif geiriau o dan gornel dde isaf y blwch testun.

Dewis Adrannau

Dewis Adrannau

Bydd Canvas yn anfon eich cyhoeddiad at bob adran yn eich cwrs yn ddiofyn. I ddewis adrannau penodol ar gyfer eich cyhoeddiad, cliciwch y gwymplen Postio i (Post to) a dewis adrannau o'r rhestr.  

Nodyn: Os nad oes gan eich cwrs adrannau, bydd Canvas yn dal i ddangos yr opsiwn Pob Adran, a bydd holl ddefnyddwyr y cwrs yn gallu gweld y cyhoeddiad.

Dewis Opsiynau

Dewis Opsiynau Cyhoeddiad

Gallwch ychwanegu atodiad at eich cyhoeddiad drwy glicio’r botwm Dewis Ffeil (Choose File) [1].

Yn yr adran Opsiynau (Options), gallwch ddewis opsiynau amrywiol ar gyfer eich cyhoeddiad. Gallwch oedi cyn postio’ch cyhoeddiad [2], ac mae hyn yn rhoi cyfle i chi amserlennu'r cyhoeddiad ar gyfer dyddiad yn y dyfodol.

Neu, gallwch ddewis gadael i ddefnyddwyr wneud sylwadau ar y cyhoeddiad [3], a mynnu bod myfyrwyr yn ymateb i bost cyn gweld atebion eraill [4].

Gallwch hefyd alluogi ffrwd podlediad - cyhoeddiad [5] a rhoi cyfle i fyfyrwyr hoffi ymatebion i gyhoeddiad [6].

Nodiadau:

  • Yn ôl rhagosodiad, dydy sylwadau ddim yn cael eu caniatáu mewn cyhoeddiadau oni bai fod tic yn y blwch Gadael i ddefnyddwyr wneud sylw.
  • Mae'r opsiwn Gadael i ddefnyddwyr wneud sylwadau yn barhaus, sy’n golygu bod yr opsiwn y byddwch chi’n ei ddewis wrth greu neu olygu cyhoeddiad yn cael ei ddefnyddio wrth i chi greu cyhoeddiad newydd yn y cwrs. Ond, dydy’r opsiwn 'Mae’n rhaid i ddefnyddwyr gyflwyno postiadau cyn gweld atebion’ ddim yn barhaus.
  • Efallai na fydd opsiynau sylwadau ar gael i chi os yw sylwadau cyhoeddiad wedi’u hanalluogi yn eich cwrs. Edrychwch ar Osodiadau eich Cwrs os na allwch chi weld y blychau ticio hyn.

Cadw Cyhoeddiad

Cadw Cyhoeddiad

Cliciwch y botwm Cadw.

Nodyn: Oni bai eich bod yn defnyddio'r opsiwn oedi cyn postio mewn Cyhoeddiadau, unwaith y byddwch yn clicio Cadw, bydd eich cyhoeddiad yn cael ei bostio’n syth yn eich cwrs.

Gweld Cyhoeddiad

Gallwch weld y cyhoeddiad ar Dudalen Mynegai’r Cyhoeddiadau.