Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas CyflwyniadSut ydw i’n cofrestru ar gyfer cyfrif Canvas newydd Am-Ddim-i-Athrawon fel addysgwr?

Sut ydw i’n cofrestru ar gyfer cyfrif Canvas newydd Am-Ddim-i-Athrawon fel addysgwr?

Os nad oes gennych chi gyfrif Canvas eisoes, mae angen i chi greu cyfrif cyn y gallwch chi fewngofnodi i Canvas.

Os ydych chi’n defnyddio Canvas drwy eich sefydliad, mae'n debygol iawn bod gennych chi gyfrif eisoes a bod angen i chi dderbyn gwahoddiad y cwrs. Bydd eich sefydliad yn anfon eich manylion mewngofnodi dros e-bost. Os nad oes gennych chi gyfrif eto, mae modd i chi greu cyfrif pan fyddwch chi'n derbyn gwahoddiad y cwrs. Os yw eich sefydliad yn defnyddio Canvas a’ch bod chi'n cael trafferth â'ch cyfrif, cysylltwch â’ch gweinyddwr i gael help.

Os nad yw eich sefydliad yn defnyddio Canvas, gallwch greu eich cyfrif eich hun, sydd hefyd yn cael ei alw’n gyfrif am-ddim-i-athrawon, er mwyn creu eich cyrsiau eich hun.

Nodiadau:

Rhoi URL

Creu Eich Cyfrif Eich Hun

Rhowch eich URL cofrestru Canvas (ee canvas.instructure.com) yn eich porwr.

Creu Cyfrif Canvas

Creu Cyfrif Canvas

Cliciwch y ddolen Angen Cyfrif Canvas? (Need a Canvas Account?).

Cofrestru fel Athro

Dewiswch fath o gyfrif athro

Cliciwch y botwm Rydw i’n Athro (I’m a Teacher).

Rhowch Wybodaeth am y Cyfrif

Rhowch Wybodaeth am y Cyfrif

I gofrestru ar gyfer cyfrif Canvas am ddim i athrawon, rhowch eich enw yn y maes Enw (Name) [1] a’ch cyfeiriad e-bost yn y maes E-bost (Email) [2].

I gadarnhau eich bod chi’r cytuno â’r Telerau Defnyddio a'r Polisi Preifatrwydd rhowch dic yn y blwch Rydych chi’n cytuno â'r telerau defnyddio ac yn cydnabod y polisi preifatrwydd (You agree to the terms of use and acknowledge the privacy policy) [3].

Os yw hyn wedi’i alluogi gan eich sefydliad, bydd angen i chi gadarnhau nad robot ydych chi drwy glicio’r blwch ticio Nid robot ydw i (I'm not a robot) [4].

I gadarnhau eich bod chi wedi cofrestru, cliciwch y botwm Dechrau Dysgu (Start Teaching) [5].

Gweld Cyfrif Canvas

Gweld Cyfrif Canvas

Byddwch chi’n cael eich mewngofnodi i’ch cyfrif Canvas yn awtomatig. I weld Canvas, cliciwch y botwm Cychwyn (Get Started).

Gorffen Cofrestru

Gorffen Cofrestru

I orffen cofrestru ar gyfer Canvas, bydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif e-bost. Ar ôl dod o hyd i’r e-bost ar gyfer cofrestru, cliciwch y ddolen Cliciwch yma i gwblhau'r broses gofrestru.

Creu Cyfrinair

Creu Cyfrinair

Rhowch gyfrinair ar gyfer eich cyfrif yn y maes Cyfrinair (Password) [1]. Dewiswch eich cylchfa amser yn y gwymplen Cylchfa Amser (Time Zone) [2]. Yna cliciwch y botwm Cofrestru (Register) [3].