Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas Golygydd Cynnwys CyfoethogSut ydw i’n creu hyperddolenni i gynnwys grŵp neu gwrs yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel addysgwr?

Sut ydw i’n creu hyperddolenni i gynnwys grŵp neu gwrs yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel addysgwr?

Wrth ddefnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, gallwch chi fewnosod dolenni i gynnwys cwrs neu gynnwys grŵp sydd wedi cael eu creu’n barod. Efallai y byddwch chi’n gallu cysylltu â chynnwys mewn Tudalennau, Aseiniadau, Cwisiau, Cyhoeddiadau, Trafodaethau, a Modiwlau. Gallwch chi hefyd fewnosod dolenni, a fydd yn gweithredu fel dolenni Crwydro’r Cwrs neu ddolenni Crwydro’r Grŵp pan fyddwch chi’n clicio arnyn nhw.

Nodyn: I greu hyperddolenni i gynnwys grŵp neu ddolenni Crwydro’r Grŵp, rhaid i chi agor y Golygydd Cynnwys Cyfoethog mewn grŵp.

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog wrth greu neu olygu cyhoeddiad, aseiniad, trafodaeth, tudalen, cwis, neu faes llafur.

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cefnogi bysellau hwylus. I weld y ddewislen Bysellau Hwylus, cliciwch yr eicon Bysellfwrdd neu bwyso ALT+F8 (Bysellfwrdd PC) neu ALT+FN+F8 (Bysellfwrdd Mac).

Dewis Lleoliad Dolen

I fewnosod dolen sy’n dangos enw’r eitem cynnwys cwrs neu grŵp, cliciwch i osod eich cyrchwr yn y fan yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog lle rydych chi eisiau i’r ddolen ymddangos [1].

I fewnosod hyperddolen i eitem cynnwys cwrs neu grŵp, dewiswch y testun ar gyfer eich hyperddolen [2].

Agor Dolenni Cwrs

Yn y bar offer, cliciwch y saeth Opsiynau Dolenni [1] a dewiswch yr opsiwn Dolenni Cwrs [2].

Nodyn: I weld yr eicon Dolenni, efallai y bydd angen i chi glicio’r eicon Opsiynau (Options) [3].  

Agor Dolenni Grwpiau

Gallwch chi greu dolen i gynnwys grŵp wrth ddefnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog o fewn grwpiau.

Yn y bar offer, cliciwch y saeth Opsiynau Dolen [1] a dewiswch yr opsiwn Dolenni Grŵp [2].

Nodiadau:

  • Os byddwch chi’n creu dolen o fwn grŵp, gallwch chi gysylltu i’r mathau o ffeiliau grŵp. Mae enw’r opsiwn i’w weld fel Delweddau Grŵp, Cyfryngau Grŵp, neu Ddogfennau Grŵp [3].
  • I weld yr eicon Dolenni, efallai y bydd angen i chi glicio’r eicon Opsiynau (Options) [4].

Dewiswch Gynnwys Grŵp neu Gwrs

Dewiswch Gynnwys Grŵp neu Gwrs

Defnyddiwch y ddewislen Ychwanegu i ddewis y cynnwys wedi’i gysylltu. Yn ddiofyn, mae’r gwymplen Ychwanegu yn dangos opsiynau Dolenni (Links) cynnwys [1]. Gallwch chi hefyd ychwanegu dolenni ffeiliau cyfryngau, delweddau, a dogfennau.

I chwilio am gynnwys grŵp neu gwrs, teipiwch o leiaf dri nod yn y maes Chwilio [2].

Mae eitemau cynnwys wedi’u grwpio yn ôl y math o gynnwys. I weld rhestr o eitemau cynnwys grŵp neu gwrs cliciwch yr eicon saeth wrth y math o gynnwys [3]. Yna cliciwch enw’r eitem grŵp neu gwrs rydych chi eisiau ei gysylltu â’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog [4].

Nodyn: Bydd y testun yn fflachio cyn troi’n hyperddolen.

Llusgwch a Gollyngwch Ddolenni Cynnwys Grŵp neu Gwrs

Gallwch chi hefyd ddewis llusgo a gollwng dolenni cynnwys grŵp neu gwrs o’r ddewislen Ychwanegu drwy ddewis yr eitem [1] a’i lusgo a’i ollwng mewn lleoliad o’ch dewis yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2].

Mewnosod Dolen Crwydro'r Cwrs

Gallwch chi hefyd fewnosod dolenni Crwydro'r Cwrs o’r ddewislen Ychwanegu. Pan fydd defnyddiwr yn clicio ar ddolen Crwydro’r Cwrs sydd wedi’i mewnosod, bydd Canvas yn mynd â nhw i dudalen y nodwedd cwrs honno.

Mewnosod Dolen Crwydro’r Grŵp

Wrth greu hyperddolen mewn grŵp, gallwch chi fewnosod dolenni Crwydro’r Grŵp o’r ddewislen Ychwanegu. Pan fydd defnyddiwr yn clicio ar ddolen Crwydro’r Grŵp sydd wedi’i mewnosod, bydd Canvas yn mynd â nhw i dudalen y nodwedd grŵp honno.

Gweld Dolen

Gweld y ddolen sy’n dangos enw’r eitem cynnwys [1] neu’r testun hyperddolen [2].

Cadw Newidiadau

Cadw Newidiadau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Nodiadau:

  • Mae’r tudalennau manylion cwisiau, tudalennau, trafodaethau, ac aseiniadau yn cynnwys botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish).
  • Mae’r dudalen maes llafur yn cynnwys botwm Diweddaru Maes Llafur (Update Syllabus).
  • Mae ymatebion i drafodaethau yn cynnwys botwm Postio Ymateb (Post Reply).

Gweld Cynnwys

Gweld Cynnwys

Gweld y cynnwys I weld y cynnwys cwrs sydd wedi’i gysylltu, cliciwch y ddolen sydd wedi’i mewnosod [1].

Nodyn: Mae dolenni i URL allanol yn dangos eicon Agored [2].