Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Addysgwyr Canvas Golygydd Cynnwys CyfoethogSut ydw i’n recordio cyfryngau gan ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel addysgwr?

Sut ydw i’n recordio cyfryngau gan ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel addysgwr?

Gallwch ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog i recordio cyfryngau fideo a sain. Gallwch recordio cyfryngau am unrhyw hyd, ond fe argymhellir recordiadau cyfryngau byrrach. Os yw eich cyfryngau yn hirach na 15 munud, efallai yr hoffech chi ystyried recordio fideo a’i lwytho i fyny gan ddefnyddio darparwr allanol. Mae angen mwy o amser i rendro recordiadau cyfryngau hirach, ac os nad oes gennych gysylltiad sefydlog â'r rhyngrwyd, gall hynny darfu ar y broses.

Mae sawl nodwedd yn Canvas yn cefnogi’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, gan gynnwys Cyhoeddiadau, Aseiniadau, Trafodaethau, Tudalennau, Cwisiau, a Maes Llafur.

Nodiadau: 

  • Dydy’r porwr Safari ddim yn gallu delio â recordio cyfryngau. Defnyddiwch Chrome neu Firefox i recordio cyfryngau o’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog.
  • Mae cyfryngau sydd wedi’i recordio yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cael eu cadw yn eich Ffeiliau Cwrs neu Ffeiliau Grŵp.
  • Yn ddiofyn, mae ffeiliau cyfryngau wedi’u recordio sydd wedi’u hychwanegu ar y Golygydd Cynnwys Cyfoethog i’w gweld gan fyfyrwyr mewn cyhoeddiadau, aseiniadau, trafodaethau, tudalennau, cwisiau, neu feysydd llafur. Ond os cafod gosodiadau cyfyngu’r ffeil wedi’i recordio eu newid i heb ei gyhoeddi neu eu bod y tu allan i ddyddiadau gweld y ffeil, ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld y ffeil. Gweld gosodiadau cyfyngu ffeil.

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog wrth greu neu olygu cyhoeddiad, aseiniad, trafodaeth, tudalen, cwis, neu faes llafur.

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cefnogi bysellau hwylus. I weld y ddewislen Bysellau Hwylus, cliciwch yr eicon Bysellfwrdd neu bwyso ALT+F8 (Bysellfwrdd PC) neu ALT+FN+F8 (Bysellfwrdd Mac).

Agor yr Adnodd Llwytho Cyfryngau i Fyny o’r Bar Offer

Agor yr Adnodd Llwytho Cyfryngau i Fyny

I lwytho cyfryngau i fyny o’r bar offer, cliciwch yr eicon Cyfryngau [1].

Gallwch chi hefyd lwytho cyfryngau i fyny o’r ddewislen opsiynau cyfryngau. I weld opsiynau cyfryngau ychwanegol, cliciwch y saeth Opsiynau Cyfryngau (Media Options) [2]. Yna dewiswch yr opsiwn Llwytho i Fyny/Recordio Cyfryngau (Upload/Record Media) [3].

I weld yr eicon Cyfryngau, efallai y bydd angen i chi glicio’r eicon Opsiynau icon [4].

Nodyn: Os nad yw’r eicon Cyfryngau i’w weld yn y bar offer, mae llwytho cyfryngau i fyny wedi cael ei analluogi gan eich sefydliad.

Agor yr Adnodd Llwytho Cyfryngau i Fyny o’r Bar Dewislen

Agor yr Adnodd Llwytho Cyfryngau i Fyny o’r Bar Dewislen

Gallwch chi hefyd lwytho cyfryngau i fyny gan ddefnyddio’r bar dewislen yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog. Mae’r bar dewislen yn dangos teitlau offer y Golygydd Cynnwys Cyfoethog ac efallai ei fod yn well i’r rheini sy’n defnyddio bysellau crwydro.

I lwytho cyfryngau i fyny gan ddefnyddio’r bar dewislen, cliciwch y ddewislen Mewnosod (Insert) [1], dewiswch yr opsiwn Cyfryngau (Media) [2], a dewiswch yr opsiwn Llwytho i Fyny/Recordio Cyfryngau (Upload/Record Media) [3].

Agor yr Adnodd Recordio Cyfryngau

Agor yr Adnodd Recordio Cyfryngau

Cliciwch y tab Recordio (Record).

Dewis Opsiynau Meicroffon a Gwe-gamera

Dewis Opsiynau Meicroffon a Gwe-gamera

Mae’r recordydd ar gyfryngau yn cysylltu â meicroffon a gwe-gamera diofyn eich cyfrifiadur.

I newid gosodiadau eich meicroffon, cliciwch y botwm Meicroffon (Mic) [1]. Yna dewiswch o’r opsiynau sy’n ymddangos [2].

I newid gosodiadau eich gwe-gamera, cliciwch y botwm Gwe-gamera (Webcam) [3]. I analluogi recordio fideo, dewiswch yr opsiwn Dim Fideo (No Video) [4].

Recordio Cyfryngau

Recordio Cyfryngau

Cliciwch y botwm Dechrau Recordio (Start Recording).

Gorffen Recordio Cyfryngau

Gweld Recordiad ar Gyfryngau

Mae’r recordydd ar gyfryngau yn dangos hyd eich recordiad presennol [1].

I ailddechrau eich recordiad, cliciwch y botwm Dechrau eto (Start Over) [2].

I orffen recordio, cliciwch y botwm Gorffen (Finish) [3].

Gweld Rhagolwg o’r Cyfryngau wedi Recordio

Gweld Rhagolwg o’r Cyfryngau wedi Recordio

Gweld rhagolwg o'r cyfryngau sydd wedi recordio ar y recordydd ar gyfryngau [1].

I roi teitl ar eich cyfryngau, teipiwch yn y maes Teitl (Title) [2].

I blannu eich cyfryngau yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog, cliciwch y botwm Cadw (Save) [3].

Gweld Cyfryngau wedi Plannu

Gweld Cyfryngau wedi Plannu

Gweld eich ffeil cyfryngau wedi’u llwytho i fyny yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Cadw Newidiadau

Cadw Newidiadau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Nodiadau:

  • Mae’r tudalennau manylion cwisiau, tudalennau, trafodaethau, ac aseiniadau yn cynnwys botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish).
  • Mae’r dudalen maes llafur yn cynnwys botwm Diweddaru Maes Llafur (Update Syllabus).
  • Mae ymatebion i drafodaethau yn cynnwys botwm Postio Ymateb (Post Reply).

Gweld Cynnwys

Gweld Cynnwys

Gweld y cynnwys sydd wedi’i greu yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.