Canvas Guides (Welsh)Canllaw Addysgwyr Canvas Cwisiau NewyddSut ydw i’n graddio asesiad yn New Quizzes?

Sut ydw i’n graddio asesiad yn New Quizzes?

Gallwch chi raddio asesiadau New Quizzes yn defnyddio SpeedGrader. Mae’r rhan fwyaf o eitemau asesiad yn cael eu graddio’n awtomatig ar ôl i fyfyriwr gyflwyno’r asesiad. Ond rhaid i gwestiynnau llwytho ffeil i fyny a thraethodau gael eu graddio gennych chi.

Mae'r wers hon yn disgrifio sut i gael mynediad at SpeedGrader o’r Llyfr Graddau.

Nodyn: Allwch chi ddim graddio asesiadau New Quizzes mewn cyrsiau sydd wedi dirwyn i ben.

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Agor SpeedGrader

SpeedGrader o'r Llyfr Graddau Newydd.

I agor SpeedGrader, hofrwch dros bennawd y golofn aseiniad a chlicio’r eicon Opsiynau (Options) [1]. Yna cliciwch y ddolen SpeedGrader [2].

Gweld SpeedGrader

Gweld yr asesiad yn SpeedGrader [1]. Wrth raddio asesiadau, gallwch chi ddefnyddio opsiynau dewislen [2], newid myfyrwyr [3], newid cyflwyniadau [4], a gadael sylwadau aseiniadau [5] yn SpeedGrader. Dysgwch sut i ddefnyddio SpeedGrader.

Gweld Cwestiynau sydd Angen eu Hadolygu

Gweld Cwestiynau sydd Angen eu Hadolygu

Os oes unrhyw gwestiynau angen eu graddio eich hun, bydd y dudalen Canlyniadau yn dangos neges rhybudd yn rhestru’r cwestiynau i’w hadolygu. Rhaid i gwestiynau llwytho ffeil i fyny a thraethodau gael eu graddio gennych chi.

Gweld Canlyniadau

Gweld Canlyniadau

Mae canlyniadau asesiadau’n cynnwys y sgôr canran [1], sgôr pwyntiau [2], a’r amser i gwblhau’r ymgais [3].

 

Graddio Eitem

Graddio Eitem

Mae gan eitemau sydd angen eu graddio gennych chi forder llwyd [1]/

I roi pwyntiau llawn i fyfyriwr am ateb, cliciwch y botwm Tic (Checkmark) [2]. I roi dim pwyntiau i fyryriwr am ateb, cliciwch y botwm X [3]. Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r botymau Saeth (Arrow) i gynyddu neu leihau’r sgôr [4].

Ailraddio Eitem

Ailraddio Eitem

Gallwch chi hefyd ailraddio eitemau asesiad sydd wedi cael eu graddio’n barod.