Canvas Guides (Welsh)Canllaw Addysgwyr Canvas Cwisiau NewyddSut ydw i’n creu asesiad yn defnyddio New Quizzes?

Sut ydw i’n creu asesiad yn defnyddio New Quizzes?

Gallwch chi greu asesiad yn nefnnyddio New Quizzes yn y dudalen Gwisiau. Gallwch greu pob math o yn cynnwys.

Dysgu mwy am New Quizzes.

Nodyn: Mae New Quizzes yn adnodd LTI optio i mewn. Os nad yw’r adnodd hwn ar gael i chi, cysylltwch â’ch gweinyddwr Canvas.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Ychwanegu Asesiad

Ychwanegu Asesiad

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis.

Creu Asesiad New Quiz

Creu Asesiad New Quiz

Yn y sgrin Dewiswch Beiriant Cwisiau, dewiswch yn opsiwn New Quizzes [1]. I gadw eich dewis o beiriant cwis ar gyfer y cwrs hwn, ticiwch y blwch ticio Cofio fy newis ar gyfer y cwrs hwn (Remember my choice for this course) [2].

Yna cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [3].

Nodyn: Gallwch chi ailosod eich dewis o beiriant cwis o’r ddewislen Opsiynau Cwis ar unrhyw adeg.

Golygu Manylion Asesiad

Golygu Manylion Asesiad

Yn y maes Enw’r Aesiniad (Assignment Name) [1], rhowch enw eich aseiniad. I roi manylion asesiad, rhowch yr uchafswm pwyntiau posib [2], dewiswch y grŵp aseiniadau [3], a dewiswch sut y bydd y radd yn cael ei dangos i fyfyrwyr [4].

I beidio â chynnwys yr asesiad hwn yn y radd derfyno, cliciwch y blwch ticio Peidio â chynnwys yr aseiniad hwn yn y radd derfynol (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

Y pwyntiau posib a osodir ar dudalen manylion yr aseiniad yw cyfanswm y pwyntiau sy'n bosib ar gyfer yr asesiad. Mae'r pwyntiau a osodir fesul cwestiwn yn pennu'r pwyntiau a enillwyd ar gyfer atebion cywir. Mae pwyntiau a enillir am atebion cywir yn cael eu cyfrif a'u rhannu â chyfanswm y pwyntiau cwestiwn ar gyfer y cwis. Yna defnyddir y ganran honno i gyfrifo'r sgôr derfynol yn seiliedig ar gyfanswm y pwyntiau a osodir ar dudalen manylion yr aseiniad. Er enghraifft, os ydych chi'n gosod cyfanswm y pwyntiau ar dudalen manylion yr aseiniad i 50 ac yn creu asesiad gyda 10 cwestiwn yr un gwerth 1 pwynt, mae gan y cwis gyfanswm o 10 pwynt ond mae'n werth 50 pwynt wrth ei raddio. Os yw myfyriwr yn ateb 9 cwestiwn yn gywir, ei sgôr cwis yw 90% (9/10). Ond, ei sgôr derfynol yn y Llyfr Graddau fydd 45/50 (90%).

Neilltuo Asesiad

Neilltuo Asesiad

Yn y maes Neilltuo I (Assign To) [1], dewiswch bwy fydd yn gorfod cymryd eich asesiad. Mae modd i chi neilltuo’r asesiad i fyfyriwr unigol neu i adrannau.

Yn y maes Erbyn [2], dewiswch ddyddiad erbyn yr asesiad.

Yn y meysydd Ar gael o (Available from) a Nes (Until) [3], dewiswch y dyddiadau ar gael ar gyfer yr asesiad. Bydd cwisiau sydd ar y gweill yn cael eu cyflwyno’n awtomatig pan fydd y dyddiad a’r amser erbyn yn cyrraedd.

Nodyn: Os ydych chi wedi gosod dyddiadau diystyru manylion adran yn eich cwrs, mae'n bosib y bydd angen i chi ddewis adran cwrs a gosod dyddiadau erbyn a dyddiadau ar gael sy'n syrthio o fewn y dyddiadau diystyru manylion adran.

Cadw Asesiad

Cadw Asesiad

I gadw manylion eich asesiad, cliciwch y botwm Cadw [1]. I gadw a chyhoeddi eich aseiniad, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish) [2].

Mae clicio’r botwm Cadw neu’r botwm Cadw a Chyhoeddi yn mynd a chi’n ôl i’r dudalen lle gwnaethoch chi agor yr aseiniad.

Agor Tudalen Adeiladu

Bwrdd Gwaith

I agor tudalen adeiladu New Quizzes ac ychwanegu cwestiynau a chynnwys at eich asesiad, cliciwch y botwm Adeiladu (Build).

Creu Asesiad

Yn y dudalen Adeiladu, gallwch chi olygu teitl a disgrifiad eich asesiad [1], gweld eich banc eitemau [2], cysoni’r asesiad gyda’r deilliannau [3], cael cipolwg o’r asesiad o olwg y myfyriwr [4], a chrwydro’r asesiad [5].

Gallwch chi ddefnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog i fformatio ac ychwanegu cynnwys yn ôl cyfarwyddiadau eich asesiad.

Ychwanegu Cynnwys

Ychwanegu Cynnwys

I ychwanegu cynnwys at eich asesiad, cliciwch y botwm Ychwanegu (Add).

Dewiswch Gynnwys

I fewnosod cynnwys o fanc eitemau, cliciwch y botwm Banc Eitemau (Item Bank) [1]. I greu cwestiwn newydd, cliciwch y botwm at gyfer y math o gwestiwn [2] neu ychwanegu cynnwys symbylu [3]

Mae’r mathau canlynol o gwestiwn ar gael yn New Quizzes:

Golygu’r Cwestiwn

Ar gyfer pob cwestiwn, gallwch chi roi teitl y cwestiwn [1], sail y cwestiwn [2], ac atebion [3]. Gallwch chi hefyd ddewis opsiynau sy’n benodol i’r cwestiwn [4], cysonwch y cwestiwn gyda deilliant [5], ac ychwanegu’r cwestiwn at fanc eitemau [6].

Yn y maes Pwyntiau (Points) [7], newidich werth y pwynt ar gyfer cwestiwn drwy roi rhif neu glicio’r botymau saeth. I ychwanegu adborth cyffredinol gan fyfyrwyr, cliciwch yr eicon Adborth (Feedback) [8].

I gadw'r cwestiwn, cliciwch y botwm Wedi gorffen (Done) [9].

Nodyn: Dydy cwestiynau traethawd ddim yn cynnwys maes ateb a rhaid i chi eu graddio eich hun.

Dileu Cwestiwn

I ddileu cwestiwn, cliciwch yr eicon Dileu (Delete). Bydd y dudalen yn cadarnhau eich bod chi eisiau symud yn eitem.

Agor y Llywiwr Cwestiynau

Agor y Llywiwr Cwestiynau

I agor y Llywiwr Cwestiynau a gweld eich asesiad, cliciwch yr eicon Ehangu (Expand).

Gweld y Llywiwr Cwestiynau

Yn y Llywiwr Cwestiynau, gallwch chi weld rhif pob cwestiwn [1], y math o gwestiwn [2], cyfanswm pwyntiau [3], sail y cwestiwn [4] a chyfanswm pwyntiau'r cwestiwn [5].

Rheoli Asesiad

I weld cwestiwn mewn asesiad, cliciwch sail y cwestiwn [1]. Byddwch chi’n cael eich cludo i’r cwestiwn yn yr asesiad.

I aildrefnu cwestiynau eich hun, cliciwch a dal yr eicon Symud (Move) [2]. Llusgwch y cwestiwn i le yr hoffech chi ei ddangos yn yr asesiad.

Dychwelyd i’r Dudalen Gwisiau

Dychwelyd i’r Dudalen Gwisiau

I gau eich asesiad a dychwelyd i’r dudalen Gwisiau, cliciwch y botwm Dychwelyd (Return).