Canvas Guides (Welsh)Canllaw Addysgwyr Canvas Adnodd Mewngludo CwrsSut ydw i'n mewngludo cynnwys o Common Cartridge i Canvas?

Sut ydw i'n mewngludo cynnwys o Common Cartridge i Canvas?

Gallwch fewngludo cynnwys blaenorol o Common Cartridge i gwrs Canvas.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Mewngludo Cynnwys i Gwrs

Mewngludo Cynnwys i Gwrs

Cliciwch y ddolen Mewngludo Cynnwys Cwrs (Import Course Content).

Dewis Math o Gynnwys

Dewis Math o Gynnwys

Yn y gwymplen Math o Gynnwys, dewiswch yr opsiwn Pecyn Common Cartridge 1.x (Common Cartridge 1.x Package).

Dewis Ffeil

Dewis Ffeil

Cliciwch y botwm Dewis Ffeil (Choose File).

Agor Ffeil

Agor Ffeil

Dewch o hyd i’r ZIP Common Cartridge neu'r ffeil IMSCC rydych chi am ei mewngludo a chliciwch arni [1]. Yna cliciwch y botwm Agor (Open) [2].

Dewis Banc Cwestiynau

Dewis Banc Cwestiynau

Yn y gwymplen Banc Cwestiynau Diofyn, dewiswch y banc Cwestiynau rydych chi am ei ddefnyddio ar gyfer eich banc cwestiynau o Common Cartridge.

Creu Banc Cwestiynau

Creu Banc Cwestiynau

Os nad oes gennych chi fanc cwestiynau rydych chi am ei ddefnyddio, gallwch chi greu banc cwestiynau newydd. Yn y gwymplen, dewiswch yr opsiwn Creu banc cwestiynau newydd.

Dewis Cynnwys Mudo

Dewis Cynnwys Mudo

I fewngludo’r holl gynnwys o’r cwrs, dewiswch y botwm radio Holl Gynnwys (All Content) [1].

Os ydych chi am ddewis cynnwys penodol, cliciwch y botwm radio Dewis Cynnwys Penodol (Select specific content) [2].

Nodyn: Os byddwch chi'n dewis yr opsiwn cynnwys penodol, bydd gofyn i chi ddewis y cynnwys rydych am ei fewngludo ar ôl i chi adolygu’r opsiynau tudalennau sydd ar ôl. Ar ôl i chi ddechrau mewngludo'r cynnwys, does dim modd canslo’r ffeiliau a ddewiswyd i’w mewngludo.  

Mewngludo Asesiadau i New Quizzes

Mewngludo Asesiadau i New Quizzes

I fewngludo cynnwys asesiad sydd wedi'i greu yn New Quizzes, cliciwch yr opsiwn Mewngludo cynnwys yr asesiad fel New Quizzes. Bydd dewis yr opsiwn hwn yn newid aseiniadau yn y pecyn mewngludo i fformat New Quizzes.

Nodyn: Does dim modd i chi ddewis banc cwestiynau diofyn wrth ddefnyddio’r opsiwn Mewngludo cynnwys yr asesiad fel New Quizzes.

Diystyru Cynnwys Asesiad

Diystyru Cynnwys Asesiad

I ddiystyru cynnwys yr asesiad sydd ag IDs sy'n cyfateb, ticiwch y blwch Diystyru cynnwys asesiad gydag ID sy'n cyfateb.

Mae rhai systemau’n ailddefnyddio IDs ar gyfer pob proses allgludo newydd. Felly, os ydych chi’n allgludo dau fanc cwestiynau ar wahân, bydd ganddynt yr un ID. I sicrhau na fydd data asesiad yn cael ei golli, mae Canvas yn delio â phob banc cwestiynau fel gwrthrychau ar wahân er bod ganddynt yr un ID. Wrth ddewis yr opsiwn hwn bydd y nodwedd diogelwch hon yn cael ei hanalluogi, a bydd data asesu’n gallu diystyru data presennol sydd â’r un ID.

Addasu Digwyddiadau a Dyddiadau Erbyn

Addasu Digwyddiadau a Dyddiadau Erbyn

Os ydych chi am addasu’r dyddiadau erbyn sy’n gysylltiedig â digwyddiadau ac aseiniadau cwrs, cliciwch y blwch ticio Addasu dyddiadau erbyn a digwyddiadau (Adjust events and due dates).

Mewngludo Cwrs

Mewngludo Cwrs

Cliciwch y botwm Mewngludo (Import) [1].

Mae dangosydd cynnydd yn dangos y statws llwytho i fyny yn ôl canran [2].

Gweld Tasgau Presennol

Gweld Tasgau Presennol

Mae’r adran Tasgau Presennol (Current Jobs) yn dangos statws eich eitemau wedi’u mewngludo. Mae adroddiadau parhaus yn dangos bar cynnydd sy’n nodi’r amser sy'n weddill i orffen mewngludo [1].

Os gwnaethoch chi benderfynu dewis cynnwys penodol yn eich cwrs, bydd y dasg bresennol yn ymddangos fel un Yn Aros am Ddewis (Waiting for Select) [2], sy’n golygu bod rhaid i chi ddewis y cynnwys rydych chi am ei fewngludo.

Hefyd, bydd yr eitem sy’n cael ei mewngludo yn dangos dangosyddion statws eraill fel rhan o’r broses fewngludo. Gallwch ddysgu mwy am statws mewngludo cyrsiau.

Gallwch weld cynnwys unrhyw brosesau mewngludo sydd wedi’u cwblhau drwy fynd i unrhyw ddolen yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs.