Sut ydw i'n creu aseiniad ar-lein?

Gallwch chi greu aseiniadau ar-lein er mwyn i fyfyrwyr gyflwyno eu haseiniadau gan ddefnyddio Canvas. Gall myfyrwyr gyflwyno recordiadau sain neu fideo drwy recordio cyfrwng newydd neu lwytho cyfryngau sy’n bodoli’n barod i fyny. Dydy ffeiliau sy’n cael eu cyflwyno i aseiniad ar-lein ddim yn cyfrif tuag at gwota storio'r defnyddiwr.

Wrth ganiatáu llwytho ffeiliau i fyny fel opsiwn cofnod ar-lein, gallwch chi gyfyngu mathau penodol o ffeiliau ar gyfer cyflwyno aseiniadau. O ran cyfyngu aseiniadau sydd â math ffeil od neu anarferol, rhowch gynnig ar ei ychwanegu at eich cwrs i gadarnhau bod y ffeil wedi'i derbyn cyn gofyn i fyfyrwyr gyflwyno'r math o ffeil.

Os yw eich sefydliad wedi galluogi Google Docs, LTI Google Apps, neu LTI Microsoft Office 365, gall myfyrwyr lwytho ffeiliau i fyny o’u cyfrif Google Drive neu OneDrive yn uniongyrchol. (Os dim ond Google Docs sydd wedi'i alluogi ar gyfer eich sefydliad, rhai i fyfyrwyr gysylltu â Google Drive fel gwasanaeth gwe i gyflwyno aseiniad fel Google Doc, Google Sheet, neu Google Slide.) Gallwch ganiatáu ffeiliau Google Drive ac OneDrive fel mathau o gyflwyniad drwy ddewis blwch ticio Llwytho Ffeil i Fyny (File Uploads) wrth greu aseiniad.

Mathau o Ffeil Google Drive

Gall myfyrwyr gyflwyno ffeiliau Google Doc (.gdoc), Google Sheet (.gsheet), neu Google Slide (.gslide). Hefyd, gallant ddefnyddio Google Docs i gyflwyno ffeiliau Word (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx), PowerPoint (.ppt/.pptx), a PDF wedi'u llwytho i fyny ond heb drosi i fformat Google Docs.

Pan fydd mathau o ffeiliau Google yn cael eu cyflwyno fel aseiniad sy’n cael ei gyflwyno, bydd y ffeiliau hynny’n trosi i fod yn fathau o ffeiliau sy’n cyfateb i rai Microsoft a byddant yn ymddangos fel ffeiliau Word, Excel, neu PowerPoint. Mae Canvas yn defnyddio’r math o ffeil trosi ar gyfer cyflwyniadau (ac i rendro mathau o ffeiliau cydnaws fel ffeiliau DocViewer yn SpeedGrader), felly os ydych chi am gyfyngu mathau o ffeiliau i gynnwys mathau ffeil Google yn unig, rhaid i chi gynnwys mathau o ffeiliau hefyd ar gyfer pob math o ffeil Microsoft priodol. Er enghraifft, os dim ond cyflwyniadau Google Slide rydych chi am eu caniatáu, rhaid i chi gynnwys .pptx fel math cyfyngol o ffeil. Fel arall, ni fydd Canvas yn dangos ffeiliau .gslide yn nhab Google Doc.

Nodyn: Dydy Canvas ddim yn gallu delio â ffeiliau wedi’u llwytho i fyny sy’n fwy na 5 GB. Ond, does dim modd llwytho cyfryngau i fyny sydd yn fwy na 500 MB.

Agor Aseiniadau

Agor Aseiniadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Aseiniadau (Assignments).

Ychwanegu Aseiniad

Ychwanegu Aseiniad

I greu aseiniad newydd, cliciwch y botwm Ychwanegu Aseiniad (Add Assignment).

Ychwanegu Manylion Aseiniad

Dewis Math o Gyflwyniad Ar-lein

Dewis Math o Gyflwyniad Ar-lein

Yn y gwymplen Math o gyflwyniad (Submission Type), dewiswch yr opsiwn Ar-lein (Online).

Dewis Opsiynau Cofnod Ar-lein

Dewis Opsiynau Cofnod Ar-lein

Dewiswch yr opsiynau cofnod ar-lein rydych chi am eu caniatáu ar gyfer yr aseiniad. Gallwch ddewis hyd at bedwar opsiwn:

Cofnod Testun (Text Entry) [1]: Gall myfyrwyr gyflwyno eu haseiniad yn uniongyrchol yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog (Rich Content Editor). Nid yw anodiadau DocViewer ar gael ar gyfer cyflwyniadau cofnod testun. Ar ben hynny, does dim modd ail-lwytho cyflwyniadau cofnod testun i fyny i’r Llyfr Graddau (Gradebook).

URL Gwefan [2]: Gall myfyrwyr gyflwyno URL a fydd yn cyflawni’r aseiniad. Nid yw anodiadau DocViewer ar gael ar gyfer cyflwyniadau URL gwefan. Ar ben hynny, does dim modd ail-lwytho cyflwyniadau URL gwefan i fyny i’r Llyfr Graddau (Gradebook).

Recordiadau ar Gyfryngau [3]: Gall myfyrwyr gyflwyno recordiad sain neu fideo a fydd yn cyflawni’r aseiniad. Gallant naill ai recordio cyfrwng newydd neu lwytho cyfryngau sy’n bodoli’n barod i fyny. Gall ffeiliau fideo a sain sy’n cael eu llwytho i fyny i Canvas fod hyd at 500 MB o faint. Nid yw anodiadau DocViewer ar gael ar gyfer cyflwyniadau recordiadau ar gyfryngau. Ar ben hynny, does dim modd llwytho i lawr recordiadau ar gyfryngau sydd wedi’u cyflwyno.

Anodiad gan Fyfyriwr [4]: Mae myfyrwyr yn gallu anodi ffeil wedi’i llwytho i fyny gan addysgwr. Mae’r ddogfen wedi’i anodi yn cael ei chyflwyno fel cyflwyniad aseiniad y myfyriwr. Rydyn ni’n argymell defnyddio math arall o gofnod ar-lein ar gyfer myfyrwyr sydd ddim yn gallu anodi dogfen.

Ffeiliau wedi’u Llwytho i Fyny (File Uploads) [5]: Mae modd i fyfyrwyr lwytho ffeil i fyny neu dynnu llun gyda’u gwe-gamera i gwblhau’r aseiniad. Mae anodiadau DocViewer ar gael ar gyfer mathau o ffeiliau cydnaws yn SpeedGrader. Ar ben hynny, os yw eich sefydliad wedi galluogi Google Docs, LTI Google Apps, neu LTI Microsoft Office 365, gall myfyrwyr lwytho ffeiliau i fyny o’u cyfrif Google Drive neu OneDrive yn uniongyrchol. Os dim ond Google Docs sydd wedi'i alluogi ar gyfer eich sefydliad, rhaid i fyfyrwyr gysylltu â Google Drive fel gwasanaeth gwe i gyflwyno aseiniad fel Google Doc, Google Sheet, neu Google Slide. Mae modd i ffeiliau sydd wedi’u llwytho i fyny a’u cyflwyno gael eu llwytho i lawr a’i hail-lwytho i fyny i’r Llyfr Graddau (Gradebook). Mae Canvas yn gallu delio â llwytho ffeiliau i fyny hyd at 5 GB.

Mae gosodiadau aseiniadau yn gwybod i gofio a dangos y gosodiadau sydd wedi’u creu neu eu golygu yn aseiniad blaenorol y cwrs. Yn seiliedig ar aseiniadau blaenorol, mae’n bosib y bydd un neu ragor o’r opsiynau hyn wedi cael eu dewis i chi’n barod.

Nodiadau:

  • Os byddwch chi’n dewis sawl math o gyflwyniad ar gyfer aseiniad, dim ond un math o gyflwyniad y bydd fyfyrwyr yn gallu ei ddefnyddio am bob cyflwyniad asesiniad.
  • Os yw eich sefydliad wedi galluogi LTI Microsoft Office 365, rhaid i chi ddewis yr opsiwn Llwytho Ffeil i Fyny neu’r opsiynau Llwytho Ffeil i Fyny ac URL Gwefan i ddefnyddio tab Office 365 ar y dudalen cyflwyno aseiniad. Os dim ond URL Gwefan byddwch chi’n ei ddewis fel opsiwn cofnod, ni fydd tab Office 365 yn gweithio’n iawn.

Dewis Ffeil Anodiad

Dewis Ffeil Anodiad

Os ydych chi’n gadael i fyfyrwyr anodi cyflwyniadau, rhaid i chi ddewis neu lwytho ffeil i fyny i’r myfyrwyr ei hanodi.

Gallwch chi ddewis ffeil o ffeiliau’r cwrs [1] neu o’ch ffeiliau defnyddiwr [2] neu lwytho ffeil newydd i fyny o’ch cyfrifiadur [3].

Rhaid i ffeiliau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer anodiad allu cael eu rhagweld yn Canvas.

Cyfyngu mathau o ffeiliau

Cyfyngu mathau o ffeiliau

Os byddwch chi’n caniatáu llwytho ffeil i fyny, gallwch chi ddewis cyfyngu cyflwyniadau i fathau penodol o ffeiliau. I alluogi’r opsiwn hwn, cliciwch y blwch ticio Cyfyngu Mathau o Ffeiliau i’w Llwytho i Fyny (Restrict Upload File Types) [1]. Yn y maes Estyniadau Ffeil a ganiateir (Allowed File Extensions) [2], rhowch restr o’r estyniadau a ganiateir. Rhaid i bob math o ffeil gael eu gwahanu gan atalnod rhwng pob un. Gallwch gynnwys bylchau, priflythrennau, ac atalnod llawn mewn enwau ffeil aseiniad.

Nodyn: O ran math ffeil od neu anarferol, rhowch gynnig ar ei ychwanegu at eich cwrs i gadarnhau bod y ffeil wedi'i derbyn cyn gofyn i fyfyrwyr gyflwyno'r math o ffeil.

Cadw Aseiniad

Cadw Aseiniad

I gadw’r aseiniad a’i gyhoeddi, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish) [1]. I gadw'r aseiniad ar ffurf drafft, cliciwch y botwm Cadw (Save) [2].