Canvas Guides (Welsh)Canllaw Gweinyddwyr Canvas GosodiadauSut ydw i’n rheoli nodweddion newydd ar gyfer cyfrif?

Sut ydw i’n rheoli nodweddion newydd ar gyfer cyfrif?

Mae Canvas yn creu nodweddion newydd yn barhaus er mwyn gwella eich profiad. Bydd y mwyafrif o’r gwelliannau yn cael eu cyflwyno fel rhan o’n cylch rhyddhau rheolaidd. Ond, efallai y bydd rhai nodweddion yn newid llif gwaith gweithgareddau cyffredin yn Canvas yn ystod eich tymor presennol. Gan ein bod ni eisiau i chi allu dysgu am y nodweddion hyn yn ôl eich pwysau, byddan nhw’n cael eu gosod yn eich Gosodiadau Cyfrif fel Rhagolwg Nodwedd. Mae Rhagolygon Nodweddion yn gadael i chi ddewis pryd i alluogi’r nodwedd newydd ar gyfer eich sefydliad. Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn treialu’r nodwedd o fewn eu sefydliad, ac yna yn ei galluogi ar gyfer y sefydliad cyfan rhwng dau dymor.

Mae’r wers hon yn rhoi trosolwg o sut i reoli rhagolygon nodweddion ar gyfer cyfrif cyfan. Gall fod modd rhoi nodweddion ar waith ar lefel y cyfrif, yr isgyfrif, y cwrs, a’r defnyddiwr. Ar lefel y cwrs, gallwch roi’r cyfle i addysgwyr roi nodweddion ar waith fesul cwrs. Does gan weinyddwyr nac addysgwyr ddim rheolaeth dros nodweddion lefel y defnyddiwr.

Bydd y rhan fwyaf o’r nodweddion ar gael i chi eu galluogi ar unrhyw adeg. Ond, dim ond ar ôl iddyn nhw gael eu galluogi gan eich Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid fydd rhai nodweddion yn ymddangos. I weld rhagolygon nodweddion penodol sydd ar gael yn Canvas, ewch i’r wers nodweddion cyfrif presennol.

Cofiwch mai dim ond am gyfnod byr y bydd y rhan fwyaf o Rhagolygon Nodweddion ar gael. Unwaith y bydd y Rhagolygon Nodweddion wedi cael eu rhyddhau’n swyddogol i’ch amgylchedd cynhyrchu, bydd gennych rai fersiynau (yn dibynnu ar y nodwedd) cyn y bydd yr opsiwn yn cael ei alluogi ar gyfer pob defnyddiwr Canvas. Felly rydym ni’n eich annog i ddefnyddio eich amgylchedd beta i ddysgu am Ragolygon Nodweddion newydd ar gyfer eich sefydliad, a phan fydd y nodweddion yn cael eu rhyddhau i’ch amgylchedd cynhyrchu, caniatewch nhw cyn gynted ag sydd yn briodol i’ch sefydliad.

Nodyn: Does dim modd rheoli nodweddion lefel y cyfrif mewn isgyfrifon a chyfrifon Am-Ddim-i-Athrawon.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Tab Rhagolygon Nodweddion

Agor Tab Rhagolygon Nodweddion

Cliciwch y tab Rhagolygon Nodweddion (Feature Previews).

Gweld Rhagolygon Nodweddion

Gweld Rhagolygon Nodweddion

Bydd nodweddion sydd ar gael yn ymddangos yn y tab Rhagolygon Nodweddion (Feature Previews). Efallai y bydd angen i rai nodweddion newydd gael eu galluogi gan eich Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.

Chwilio Rhagolygon Nodweddion

Chwilio Opsiynau Nodwedd

I chwilio am ragolwg nodwedd, teipiwch allweddair yn y maes Chwilio (Search).

Gweld Mathau o Nodweddion

Gweld Mathau o Nodweddion

Unwaith mae nodweddion ar gael, byddan nhw’n cael eu rhestru yn ôl Cyfrif (Account) [1] neu Gwrs (Course) [2], yn dibynnu ar lefel swyddogaeth y nodwedd.

Mae pob nodwedd yn cynnwys disgrifiad o'r nodwedd. I ehangu blwch y nodwedd a dangos y disgrifiad, cliciwch yr eicon saeth [3].

Gweld Tagiau Nodweddion

Gweld Tagiau Nodweddion

Mae tagiau nodweddion yn helpu i adnabod cyflwr pob nodwedd. Mae nodwedd heb label yn golygu bod y nodwedd yn sefydlog ac yn barod i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu [1].  Efallai y bydd nodweddion hefyd yn cynnwys tag beta [2], sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu ond ei bod yn parhau i gael ei phrofi ar gyfer defnyddioldeb a hygyrchedd. Gall galluogi nodwedd beta achosi ymddygiad anfwriadol yn eich cyfrif Canvas.

Nodyn: O bryd i’w gilydd efallai y bydd nodweddion yn cynnwys tag Datblygiad (Development), sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w phrofi yn eich amgylchedd beta yn unig, ac nad yw ar gael ar gyfer eich amgylchedd cynhyrchu.

Gweld Cyflyrau Nodweddion

Gweld Cyflyrau Nodweddion

Fel gweinyddwr lefel cyfrif, gallwch chi ddewis i alluogi neu analluogi nodweddion yn ddiofyn yn y cyfrif a’r holl is-gyfrifon.

Os oes modd golygu nodwedd ar lefel is-gyfrif neu gwrs, gallwch chi ddewis cloi neu ganiatáuâu golygu cyflwr diofyn y nodwedd ar lefel yr is-gyfrif neu’r cwrs.

Rheoli Cyflwr Diofyn Nodwedd

Rheoli Cyflwr Diofyn Nodwedd

Fel gweinyddwr lefel cyfrif, gallwch chi ddewis i alluogi neu analluogi nodweddion yn ddiofyn ar gyfer y cyfrif a’r holl is-gyfrifon.

I alluogi neu analluogi nodwedd, cliciwch eicon Cyflwr y nodwedd [1].

I alluogi’r nodwedd yn ddiofyn ar gyfer y cyfrif a phob is-gyfrif, cliciwch yr opsiwn Wedi Galluogi (Enabled) [2].

I analluogi’r nodwedd yn ddiofyn ar gyfer y cyfrif a phob is-gyfrif, cliciwch yr opsiwn Wedi Analluogi (Enabled) [3].

Nodyn: Yn dibynnu ar swyddogaeth y nodwedd, pan fyddwch chi’n galluogi nodwedd, efallai y bydd Canvas yn dangos neges o rybudd yn gofyn i chi gadarnhau eich dewis, oherwydd does dim modd diffodd rhai nodweddion cyfrif ar ôl iddyn nhw gael eu galluogi.

Gweld Cyflwr Diofyn Nodwedd

Gweld Cyflwr Diofyn Nodwedd

Mae nodweddion sydd wedi’u galluogi’n ddiofyn yn dangos yr eicon Wedi Galluogi (Enabled) [1].

Mae nodweddion sydd wedi’u hanalluogi’n ddiofyn yn dangos yr eicon Wedi Analluogi (Enabled) [2].

Caniatáu a Chloi Nodweddion

Caniatáu a Chloi Nodweddion

Mae modd rheoli rhai nodweddion ar lefel is-gyfrif neu gwrs. Fel gweinyddwr cyfrif, gallwch chi ddewis cloi neu ganiatáu i’r nodweddion hynny gael eu golygu ar lefel yr is-gyfrif neu gwrs.  

I ganiatáu neu wahardd cyflwr diofyn nodwedd rhag cael ei olygu ar lefel is-gyfrif neu gwrs, cliciwch yr eicon Cyflwr (State) [1].

I gloi cyflwr diofyn nodwedd fel nad oes modd ei olygu ar lefel is-gyfrif neu gwrs, dewiswch yr opsiwn Cloi (Lock) [2].

I ganiatáu i gyflwr diofyn nodwedd gael ei olygu ar lefel is-gyfrif neu gwrs, dad-diciwch yr eicon Cloi (Lock).

Nodiadau:  

  • Ni fydd nodweddion sydd ond yn gallu cael eu rheoli ar lefel y cyfrif yn dangos eicon wedi cloi neu ddatgloi [3]. Mae cyflyrau diofyn y nodweddion hynny wedi’u gosod ar gyfer y cyfrif a phob is-gyfrif.
  • Yn dibynnu ar swyddogaeth y nodwedd, pan fyddwch chi’ datgloi cyflwr nodwedd, efallai y bydd Canvas yn dangos neges o rybudd yn gofyn i chi gadarnhau eich dewis, oherwydd does dim modd diffodd rhai nodweddion cyfrif ar ôl iddyn nhw gael eu galluogi.

Gweld Nodweddion sydd wedi’u Caniatáu a’u Cloi

Gweld Nodweddion sydd wedi’u Caniatáu a’u Cloi

Mae nodweddion sydd wedi’u cloi yn dangos yr eicon Wedi Cloi (Locked) [1].

Mae nodweddion sydd wedi’u caniatáu yn dangos yr eicon Wedi Datgloi (Unlocked) [2].

Gweld Cyflyrau Nodweddion Tooltips

Gweld Cyflyrau Nodweddion Tooltips

I weld disgrifiad manylach o gyflwr y rhagolwg nodwedd, hofrwch dros yr eicon cyflwr y rhagolwg nodwedd. Mae tooltip yn egluro cyflwr presennol y rhagolwg nodwedd. Bydd y tooltip yn dangos y disgrifiadau canlynol yn seiliedig ar gyflwr y rhagolwg nodwedd:

Rhagolygon Nodwedd Cyfrif:

  • Cyflwr: Wedi galluogi a Datgloi | Tooltip: Wedi’i ganiatáu ar gyfer is-gyfrifon/cyrsiau, ymlaen yn ddiofyn
  • Cyflwr: Wedi galluogi a Chloi | Tooltip: Wedi galluogi ar gyfer pob is-gyfrif/cwrs
  • Cyflwr: Wedi analluogi a Datgloi | Tooltip: Wedi’i ganiatáu ar gyfer is-gyfrifon/cyrsiau, wedi diffodd yn ddiofyn
  • Cyflwr: Wedi analluogi a Chloi | Tooltip: Wedi analluogi ar gyfer pob is-gyfrif/cwrs

Rhagolygon Nodweddion Cwrs

  • Cyflwr: Wedi galluogi a Datgloi | Tooltip: Yn ddewisol mewn cwrs, ymlaen yn ddiofyn
  • Cyflwr: Wedi analluogi a Datgloi | Tooltip: Yn ddewisol mewn cwrs, wedi diffodd yn ddiofyn

Gweld Nodweddion Lefel y Cwrs

Gweld Nodweddion Lefel y Cwrs

Mae modd i addysgwyr weld y nodweddion rydych chi wedi’u galluogi yn y tab Rhagolygon Nodweddion yng Ngosodiadau’r Cwrs.

Gweld Nodweddion Lefel y Defnyddiwr

Gweld Nodweddion Lefel y Defnyddiwr

Mae modd i ddefnyddwyr alluogi Gosodiadau Nodweddion Lefel y Defnyddiwr ar waelod eu Gosodiadau Defnyddiwr.

Nodyn: Does gan weinyddwyr ddim rheolaeth dros nodweddion lefel y defnyddiwr.