Canvas Guides (cy)Canllaw Gweinyddwyr Canvas GosodiadauSut ydw i’n rheoli nodweddion newydd ar gyfer cyfrif?

Sut ydw i’n rheoli nodweddion newydd ar gyfer cyfrif?

Mae Canvas yn creu nodweddion newydd yn barhaus er mwyn gwella eich profiad. Bydd y mwyafrif o’r gwelliannau yn cael eu cyflwyno fel rhan o’n cylch rhyddhau rheolaidd. Ond, efallai y bydd rhai nodweddion yn newid llif gwaith gweithgareddau cyffredin yn Canvas yn ystod eich tymor presennol. Gan ein bod ni eisiau i chi allu dysgu am y nodweddion hyn yn ôl eich pwysau, byddan nhw’n cael eu gosod yn eich Gosodiadau Cyfrif fel Opsiwn Nodwedd. Mae Opsiynau Nodweddion yn gadael i chi ddewis pryd i alluogi’r nodwedd newydd ar gyfer eich sefydliad. Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn treialu’r nodwedd o fewn eu sefydliad, ac yna yn ei galluogi ar gyfer y sefydliad cyfan rhwng dau dymor.

Mae’r wers hon yn rhoi trosolwg o sut i reoli opsiynau nodweddion ar gyfer cyfrif cyfan. Gall fod modd rhoi nodweddion ar waith ar lefel y cyfrif, yr isgyfrif, y cwrs, a’r defnyddiwr. Ar lefel y cwrs, gallwch roi’r cyfle i addysgwyr roi nodweddion ar waith fesul cwrs. Does gan weinyddwyr nac addysgwyr ddim rheolaeth dros nodweddion lefel y defnyddiwr.

Bydd y rhan fwyaf o’r nodweddion ar gael i chi eu galluogi ar unrhyw adeg. Ond, dim ond ar ôl iddyn nhw gael eu galluogi gan eich Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid fydd rhai nodweddion yn ymddangos. I weld opsiynau nodweddion penodol sydd ar gael yn Canvas, ewch i’r wers nodweddion cyfrif presennol.

Cofiwch mai dim ond am gyfnod byr y bydd y rhan fwyaf o Opsiynau Nodweddion ar gael. Unwaith y bydd yr Opsiynau Nodweddion wedi cael eu rhyddhau’n swyddogol i’ch amgylchedd cynhyrchu, bydd gennych rai fersiynau (yn dibynnu ar y nodwedd) cyn y bydd yr opsiwn yn cael ei alluogi ar gyfer pob defnyddiwr Canvas. Felly rydym ni’n eich annog i ddefnyddio eich amgylchedd beta i ddysgu am Opsiynau Nodweddion newydd ar gyfer eich sefydliad, a phan fydd y nodweddion yn cael eu rhyddhau i’ch amgylchedd cynhyrchu, caniatewch nhw cyn gynted ag sydd yn briodol i’ch sefydliad.

Nodyn: Does dim modd rheoli nodweddion lefel y cyfrif mewn isgyfrifon a chyfrifon Am-Ddim-i-Athrawon.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Tab Opsiynau Nodweddion

Cliciwch y tab Opsiynau Nodweddion (Feature Options).

Gweld Opsiynau Nodweddion

Gweld Opsiynau Nodweddion

Bydd nodweddion sydd ar gael yn ymddangos yn y tab Opsiynau Nodweddion (Feature Options). Efallai y bydd angen i rai nodweddion newydd gael eu galluogi gan eich Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.

Gweld Mathau o Nodweddion

Gweld Mathau o Nodweddion

Unwaith mae nodweddion ar gael, byddan nhw’n cael eu rhestru yn ôl Cyfrif (Account) [1] neu Gwrs (Course) [2], yn dibynnu ar lefel swyddogaeth y nodwedd.

Mae pob nodwedd yn cynnwys disgrifiad o'r nodwedd. I ehangu blwch y nodwedd a dangos y disgrifiad, cliciwch yr eicon saeth [3].

Gweld Tagiau Nodweddion

Gweld Tagiau Nodweddion

Mae tagiau nodweddion yn helpu i adnabod cyflwr pob nodwedd. Mae nodwedd heb label [1] yn golygu bod y nodwedd yn sefydlog ac yn barod i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu.  Efallai y bydd nodweddion hefyd yn cynnwys tag beta [2], sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu ond ei bod yn parhau i gael ei phrofi ar gyfer defnyddioldeb a hygyrchedd. Gall galluogi nodwedd beta achosi ymddygiad anfwriadol yn eich cyfrif Canvas.

Nodyn: O bryd i’w gilydd efallai y bydd nodweddion yn cynnwys tag Datblygiad (Development), sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w phrofi yn eich amgylchedd beta yn unig, ac nad yw ar gael ar gyfer eich amgylchedd cynhyrchu.

Gweld Mynediad at Nodwedd

Gweld Mynediad at Nodwedd

Mae pob nodwedd yn dangos statws mynediad at nodwedd y gallwch ei newid yn ôl eich dewis.

Gweld Nodwedd Ar Waith

Gweld Nodwedd Ar Waith

Os yw nodwedd yn cael ei rhoi ar waith, bydd y nodwedd yn llwyd ac wedi ei gosod yn y modd Ar Waith (On). Bydd yn rhaid i’ch cyfrif ddefnyddio’r nodwedd hon.

Gweld Nodwedd wedi’i Chaniatáu

Gweld Nodwedd wedi’i Chaniatáu

Os yw nodwedd yn cael ei rhyddhau yn Canvas, gallwch ddewis sut yr hoffech chi reoli’r nodwedd ar gyfer eich cyfrif neu gyrsiau yn y cyfrif, yn dibynnu ar leoliad yr opsiwn nodwedd.

Mae nodweddion a ganiateir yn dangos tri opsiwn:

  1. Ar Waith: Toglwch y botwm hwn i roi’r nodwedd hon ar waith, a bydd yn cael ei galluogi ar gyfer y cyfrif a phob isgyfrif. Bydd gofyn i’ch addysgwyr ddefnyddio’r nodwedd hon yn eu cyrsiau. Mae’r opsiwn hwn yn dda ar gyfer nodweddion y mae angen eu rhoi ar waith ar draws y cyfrif yn syth, neu sydd wedi’u Caniatáu yn ddigon hir i ddefnyddwyr fod wedi addasu (os oes angen).  
  2. Caniatáu: Toglwch y botwm hwn i reoli’r nodwedd ar gyfer isgyfrifon neu gyrsiau unigol. Mae’r opsiwn hwn yn dda ar gyfer nodweddion y mae angen eu galluogi mewn isgyfrifon a chyrsiau penodol yn unig, neu nodweddion y mae angen eu cyflwyno’n raddol i’r cyfrif fesul cwrs. Os ydych chi eisiau defnyddio nodwedd yn y prif gyfrif, dydy’r opsiwn hwn ddim yn berthnasol; rhaid i chi ddefnyddio’r opsiwn Ar Waith (On) yn ei le.
  3. Wedi Diffodd: Toglwch y botwm hwn os nad ydych chi eisiau galluogi’r nodwedd hon. Mae’r opsiwn hwn yn dda ar gyfer nodweddion nad ydych yn gyfforddus i’w cynnwys eto, neu nodweddion sy’n ymddangos mewn semester a dydych chi ddim eisiau tynnu sylw eich addysgwyr oddi ar eu cyrsiau.

Ar lefel y cwrs, yn ddiofyn mae nodweddion unai Wedi’u Diffodd neu Wedi’u Caniatáu, yn dibynnu ar fath a chymhlethdod y nodwedd. Bydd nodweddion effaith isel yn cael eu gosod ar Caniatáu yn awtomatig. Mae nodweddion cudd y gofynnwyd i’r Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid eu gosod hefyd wedi eu gosod ar Caniatáu.

Nodyn: Yn dibynnu ar swyddogaeth y nodwedd, pan fyddwch chi’n galluogi nodwedd ar Caniatáu (Allow) neu Ymlaen (On), efallai y bydd Canvas yn dangos neges o rybudd yn gofyn i chi gadarnhau eich dewis, oherwydd does dim modd diffodd rhai nodweddion cyfrif ar ôl iddyn nhw gael eu galluogi.

Gweld Nodweddion Lefel y Cwrs

Gweld Nodweddion Lefel y Cwrs

Mae modd i addysgwyr weld y nodweddion rydych chi wedi’u galluogi yn y tab Opsiynau Nodweddion yng Ngosodiadau’r Cwrs.

Gweld Nodweddion Lefel y Defnyddiwr

Gweld Nodweddion Lefel y Defnyddiwr

Mae modd i ddefnyddwyr alluogi Opsiynau Nodweddion Lefel y Defnyddiwr ar waelod eu Gosodiadau Proffil.

Nodyn: Does gan weinyddwyr ddim rheolaeth dros nodweddion lefel y defnyddiwr.