Canvas Guides (cy)Canllaw Gweinyddwyr Canvas Gosodiadau Proffil a Defnyddiwr Sut ydw i’n rheoli nodweddion newydd yn fy nghyfrif defnyddiwr fel gweinyddwr?

Sut ydw i’n rheoli nodweddion newydd yn fy nghyfrif defnyddiwr fel gweinyddwr?

Mae Canvas yn creu nodweddion newydd yn barhaus er mwyn gwella profiad defnyddwyr. Bydd y mwyafrif o’r gwelliannau yn cael eu cyflwyno fel rhan o’n cylch rhyddhau rheolaidd. Fodd bynnag, gall rhai nodweddion effeithio ar eich rhyngweithio personol â Canvas.

Mae’r wers hon yn rhoi trosolwg o sut mae rheoli opsiynau nodweddion ar lefel defnyddiwr ar gyfer eich cyfrif defnyddiwr. Does gennych chi ddim rheolaeth dros nodweddion ar lefel defnyddiwr.

I weld opsiynau nodweddion penodol sydd ar gael yn Canvas, ewch i’r wers nodweddion cyfrif defnyddiwr.

Agor Gosodiadau Defnyddiwr

Agor Gosodiadau Defnyddiwr

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], yna cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings) [2].

Gweld Opsiynau Nodweddion

Bydd nodweddion sydd ar gael yn ymddangos yn yr adran Opsiynau Nodweddion.

Gweld Mathau o Nodweddion

Mae pob nodwedd yn cynnwys disgrifiad o'r nodwedd. I ehangu blwch y nodwedd a dangos y disgrifiad, cliciwch yr eicon saeth.

Gweld Tagiau Nodweddion

Mae tagiau nodweddion yn helpu i adnabod cyflwr pob nodwedd. Mae nodwedd heb label [1] yn golygu bod y nodwedd yn sefydlog ac yn barod i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu. Efallai y bydd nodweddion hefyd yn cynnwys tag beta [2], sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w defnyddio yn eich amgylchedd cynhyrchu ond ei bod yn parhau i gael ei phrofi ar gyfer defnyddioldeb a hygyrchedd. Gall galluogi nodwedd beta achosi ymddygiad anfwriadol yn eich cyfrif Canvas.

Nodyn: O bryd i’w gilydd efallai y bydd nodweddion yn cynnwys tag Datblygiad (Development), sy’n golygu bod y nodwedd ar gael i’w phrofi yn eich amgylchedd beta yn unig, ac nad yw ar gael ar gyfer eich amgylchedd cynhyrchu. Nid yw pob sefydliad yn caniatáu profi mewn amgylchedd beta.

Gweld Mynediad at Nodwedd

Os bydd nodwedd yn cael ei dangos, gallwch ddewis toglo'r nodwedd ymlaen neu i ffwrdd.

Ar waith [1]: Cliciwch yr adnodd toglo i roi’r nodwedd hon ar waith yn eich cyfrif defnyddiwr. Bydd yr adnodd toglo yn troi’n wyrdd ac yn dangos tic.

Wedi diffodd [2]: Yn ddiofyn, bydd y nodwedd wedi’i diffodd. Gadewch y botwm hwn heb ei ddewis os nad ydych chi eisiau galluogi’r nodwedd hon ar gyfer eich cyfrif defnyddiwr.