Canvas Guides (Welsh)Canllaw Gweinyddwyr Canvas PoblSut ydw i’n gweld grwpiau mewn cyfrif?

Sut ydw i’n gweld grwpiau mewn cyfrif?

Mae modd gweld grwpiau presennol yn eich cyfrif. Mae edrych ar grwpiau ar lefel y cyfrif yn debyg i edrych ar grwpiau ar lefel y cwrs. Bydd y grwpiau sydd wedi’u creu ar lefel y cyfrif yn dal i’w gweld ar y ddewislen Grwpiau (Groups) yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan.

Nodyn: Mae gweld grwpiau defnyddwyr yn hawl cyfrif. Os na allwch chi weld grwpiau defnyddwyr, mae eich gweinyddwr wedi atal yr opsiwn hwn.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor yr adnodd Pobl

Agor yr adnodd Pobl

Yn Ngosodiadau'r Cyfrif, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Gweld Grwpiau Defnyddwyr

Gweld Grwpiau Defnyddwyr

Cliciwch y ddolen Gweld Grwpiau Defnyddwyr (View User Groups).

Gweld Setiau Grwpiau

Gweld Setiau Grwpiau

Ar ôl i chi greu set grwpiau yn eich cyfrif, bydd y set grwpiau'n ymddangos fel tab er mwyn gallu gweld gwybodaeth am y grwpiau’n hawdd [1]. Gallwch chi hefyd weld set grwpiau drwy glicio enw’r tab.

Mae’r tab sydd wedi’i amlygu'n dangos pa set grwpiau rydych chi'n ei weld [2]. Cliciwch unrhyw dab i weld set grwpiau arall.

Gweld Grwpiau

Gweld Grwpiau

Wrth i chi greu'r set grwpiau, fe wnaethoch chi hefyd greu grwpiau, naill ai’n awtomatig neu fel arall.

Caiff yr holl grwpiau eu crebachu yn y dudalen yn ddiofyn. Gallwch ehangu pob grŵp a gweld pa fyfyrwyr sydd wedi’u neilltuo ar gyfer pob grŵp yn y set grwpiau, os o gwbl, drwy glicio’r saeth wrth enw'r grŵp [1].

Ar ôl i ddefnyddwyr ddechrau cymryd rhan mewn grŵp, gallwch weld eu gweithgarwch mewn grŵp drwy glicio yr eicon Opsiynau [2] a dewis y ddolen Mynd i Hafan y Grŵp (Visit Group Homepage) [3].

Ychwanegu Set Grwpiau

Ychwanegu Set Grwpiau

I ychwanegu set grwpiau,, cliciwch y botwm Ychwanegu Set Grwpiau (Add Group Set).

Rheoli Set Grwpiau

Rheoli Set Grwpiau

I reoli grŵp, cliciwch eicon Opsiynau y grŵp [1].

I olygu enw’r grŵp, cliciwch y ddolen Golygu (Edit) [2]. I ddileu’r grŵp, cliciwch y ddolen Dileu (Delete) [3].

Nodyn: Ar hyn o bryd, nid oes modd defnyddio'r ddolen Neilltuo Myfyrwyr ar Hap (Randomly Assign Students) mewn grwpiau cyfrif. Rhaid i bob myfyriwr gael ei ychwanegu â llaw at bob grŵp.