Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Gweinyddwyr Canvas Apiau Allanol (LTI)Sut ydw i’n defnyddio’r Canvas App Center mewn cyfrif?

Sut ydw i’n defnyddio’r Canvas App Center mewn cyfrif?

Drwy’r Ganolfan Apiau, gallwch gael gafael ar adnoddau dysgu pwerus sy’n hawdd eu hintegreiddio mewn i gyfrif Canvas neu gwrs Canvas. Yn y Ganolfan Apiau, gallwch nodi pa apiau allanol fydd yn integreiddio gyda’ch cyfrif Canvas. Mae adnoddau sydd ar gael ar lefel y cyfrif hefyd ar gael i bob cwrs yn y cyfrif neu isgyfrif.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Apiau

Agor Apiau

Cliciwch y tab Apiau (Apps).

Gweld y Ganolfan Apiau

Gweld y Ganolfan Apiau

Mae’r Ganolfan Apiau yn dangos pob ap sydd ar gael yn eich cyfrif [1]. Hefyd, gallwch hidlo yn ôl y rhai wedi’u gosod [2] a’r rhai heb eu gosod [3], neu ddefnyddio’r maes chwilio i ddod o hyd i ap penodol [4].

Gweld Ap

Gweld Ap

I weld disgrifiad byr o ap, mae angen hofran dros yr ap. I weld yr holl fanylion, cliciwch yr ap.

Gweld Manylion Ap

Gweld Manylion Ap

Ar y dudalen manylion, gallwch weld disgrifiad o’r ap [1]. Pan fyddwch chi’n barod i osod yr ap gyda’r manylion adnabod cywir, gallwch ychwanegu’r ap fel adnodd ar gyfer eich cwrs [2].

Nodyn: Dydy’r Canvas App Center ddim wastad yn cynnwys yr holl wybodaeth am ap. Efallai y byddwch chi am ymweld â’r Edu App Center i gael y manylion llawn am ap allanol rydych chi am ei ffurfweddu.

Rheoli Rhestr Apiau

Rheoli Rhestr Apiau

I reoli eich rhestr o gyfeiriadau e-bost wedi’u caniatáu gyda’r Edu App Center yn Canvas, cliciwch y botwm Rheoli Rhestr Apiau (Manage App List). Mae’r tocyn mynediad yn cysoni’r rhestr Apiau Allanol ar lefel y cyfrif ac ar lefel y cwrs er mwyn dangos dim ond apiau wedi’u caniatáu o’r Edu App Center, sydd wedi’u creu ar gyfer y sefydliad.

Gweld Ffurfweddiadau Ap

Gweld Ffurfweddiadau Ap

I weld apiau a ffurfweddiadau sy’n bodoli’n barod yn eich cwrs, cliciwch y botwm Gweld Ffurfweddiadau Ap (View App Configurations).

Rheoli Apiau

Rheoli Apiau

I weld ffurfweddiadau ap allanol, cliciwch eicon Gosodiadau (Settings) yr ap [1]. I olygu’r ap, cliciwch y ddolen Golygu (Edit) [2]. I weld lleoliadau ar gyfer yr ap, cliciwch y ddolen Lleoliadau (Placements) [3]. I ddileu’r ap, cliciwch y ddolen Dileu (Delete) [4].

I ychwanegu ap allanol at far offer y Golygydd Cynnwys Cyfoethog, cliciwch y togl Ychwanegu at far offer y Glygydd Cynnwys Cyfoethog (Add to RCE toolbar) [5].

Nodyn: Ar lefel y cwrs, mae unrhyw ap sy’n cael ei ychwanegu ar lefel y cyfrif yn dangos eicon clo, a does dim modd ei olygu.

Gweld Lleoliadau Ap

Gweld Lleoliadau Ap

Mae Lleoliadau Apiau yn dangos lle yn Canvas y mae modd defnyddio eich ap, gan gynnwys dewislenni crwydro, aseiniadau LTI, botymau’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, a dolenni modiwlau. Gallwch chi reoli gosodiadau apiau allanol ar gyfer eich cyfrif.

Nodyn: Mae’n bosib y byddwch chi’n gweld neges Dim Lleoliadau wedi’u Galluogi (No Placements Enabled). Mae’r neges hon yn nodi nad oes gan yr ap unrhyw leoliadau penodol o fewn Canvas. Ond, bydd yr ap yn dal i weithio’n iawn.