Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Gweinyddwyr Canvas Cyrsiau ac AdrannauSut ydw i’n gweld yr hanes cysoni ar gyfer cwrs glasbrint fel gweinyddwr?

Sut ydw i’n gweld yr hanes cysoni ar gyfer cwrs glasbrint fel gweinyddwr?

Ar ôl cysoni cwrs glasbrint â chyrsiau cysylltiedig, caiff y broses cysoni ei chofnodi ar y dudalen Hanes Cysoni. Gallwch edrych ar Hanes Cysoni (Sync History) i weld prosesau cysoni blaenorol a manylion amdanynt.

Gall unrhyw addysgwr sydd wedi ymrestru ar y cwrs glasbrint hefyd wneud newidiadau a chysoni cynnwys â chyrsiau cysylltiedig. Mae newidiadau wedi’u cysoni gan yr addysgwr hefyd yn cael eu dangos ar y dudalen Hanes Cysoni.

Mae’r dudalen Hanes Cysoni yn cofnodi pum tro diwethaf y cysonwyd â’r cwrs glasbrint.

Nodiadau:

  • Os nad yw’r hanes cysoni yn dangos dim manylion cysoni, roedd y cwrs glasbrint wrthi’n cael ei gysoni â chwrs cysylltiedig. Mae'r hanes cysoni ar gyfer prosesau cysoni cysylltiedig yn dangos dyddiad ac amser y broses cysoni ond nid oes rhagor o fanylion yn cael eu cynnwys.
  • Gall addysgwyr mewn cyrsiau cysylltiedig weld yr wybodaeth ddiweddaraf am gysoni’r glasbrint yn Ngosodiadau'r Cwrs.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Cyrsiau

Agor Cyrsiau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses).

Nodyn: Pan fyddwch chi’n agor cyfrif, bydd y cyfrif yn mynd i’r dudalen Cyrsiau yn ddiofyn.

Canfod Cwrs

Canfod Cwrs

Defnyddiwch yr opsiynau hidlo a chwilio i ddod o hyd i'r cwrs yn y cyfrif.

I gynnwys cyrsiau glasbrint yn unig yn eich canlyniadau chwilio, cliciwch yr opsiwn Dangos cyrsiau glasbrint yn unig (Show only blueprint courses).

Agor Cwrs

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen cyrsiau, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings) cwrs.

Agor Hanes Cysoni

Agor Bar Ochr Glasbrint y Dudalen Hafan

Ar Dudalen Hafan y Cwrs, cliciwch dab bar ochr y Glasbrint (Blueprint) [1], yna cliciwch y ddolen Hanes Cysoni (Sync History) [2].

Nodyn: Gallwch weld bar ochr y Glasbrint o unrhyw dudalen yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs.

Gweld Hanes Cysoni

Gweld Hanes Cysoni

Mae’r dudalen Hanes Cysoni (Sync History) yn dangos gwybodaeth am y pum tro diwethaf y cysonwyd â'r cwrs glasbrint. Mae’r dudalen yn dangos dyddiad ac amser y cysoni [1], nifer y newidiadau [2], ac enw’r defnyddiwr a gysonodd y newidiadau [3].

Os oedd neges wedi’i chynnwys fel rhan o’r hysbysiad, caiff y neges ei dangos uwchben y rhestr o’r newidiadau sydd wedi’u cysoni [4].

Ar ôl cysylltu â chwrs am y tro cyntaf, bydd yr hanes cysoni’n dangos dyddiad amser y cysoniad ond ni fydd yn cynnwys manylion sy'n ymwneud â’r cysoniad.

Gweld Manylion Cysoni

Gweld Manylion Cysoni

Mae’r dudalen Hanes Cysoni (Sync History) yn dangos y cynnwys penodol sydd wedi’i gysoni. Mae pob gwrthrych cynnwys yn dangos statws cysoni’r gwrthrych (wedi’i gloi neu wedi’i ddatgloi) [1], enw eitem y cynnwys [2], y math o wrthrych yn y cynnwys [3], newid y cynnwys [4] ac a gafodd y broses cysoni ei rhoi ar waith ai peidio [5].

Mae newidiadau i gynnwys yn gallu cael eu creu, eu diweddaru neu eu dileu. Mae newidiadau wedi’u diweddaru’n dangos unrhyw newid i gynnwys presennol.

Gweld Eithriadau Cysoni

Gweld Eithriadau Cysoni

Gall y dudalen Hanes Cysoni (Sync History) ddangos eitemau sydd ag eithriad o ran cysoni. Mae eithriadau’n codi pan na fydd cynnwys yn cael ei gysoni oherwydd bod y cynnwys wedi’i addasu mewn cwrs cysylltiedig cyn i’r cwrs glasbrint gael ei gysoni.

Caiff eithriadau eu nodi yn y dangosydd Eithriadau (Exception) [1], sy'n cynnwys y nifer o eithriadau.

I weld pa gwrs/gyrsiau oedd ag eithriad, cliciwch yr eicon saeth wrth enw eitem y cynnwys [2]. Caiff tymor ac enw’r cwrs ei ddangos yn y manylion sydd wedi’u hehangu.

Cau Hanes Cysoni

Cau Hanes Cysoni

Ar ôl i chi orffen â'r dudalen Hanes Cysoni (Sync History), cliciwch y botwm Wedi Cwblhau (Done).