Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Gweinyddwyr Canvas DilysuSut ydw i’n ffurfweddu darparwyr dilysu trydydd parti ar gyfer cyfrif Canvas?

Sut ydw i’n ffurfweddu darparwyr dilysu trydydd parti ar gyfer cyfrif Canvas?

Mae Canvas yn gallu delio â dull dilysu gydag amrywiaeth o ddarparwyr manylion adnabod trydydd parti, y mae modd eu ffurfweddu yn rhyngwyneb Canvas. Mae pob darparwr yn gofyn i’r gweinyddwr osod priodoledd i’w gysylltu â’r cyfrif, er enghraifft ID Defnyddiwr, e-bost, neu fanylion mewngofnodi. Dyma’r integreiddiadau mae modd delio â nhw ar hyn o bryd Apple, Facebook, Github, LinkedIn, Twitter, Google Apps, Microsoft (Office 365), Clever, CAS, LDAP, OpenID, a SAML. Mae rhai darparwyr yn gofyn am gydrannau personol ar gyfer ffurfweddu. Mae pob darparwr yn gallu delio â dull dilysu gyda Mewngofnodi Un-Tro (SSO).

Mae modd defnyddio darparwyr dilysu trydydd parti yn ogystal â dull dilysu Canvas.

Manylion Adnabod Defnyddiwr (User Credentials)

Ar ôl i ddarparwr gael ei gadw yn Canvas, rhaid i fanylion mewngofnodi dull dilysu’r darparwr gael eu hychwanegu ar gyfrif pob defnyddiwr Canvas drwy ffeiliau SIS CSV neu API’r Darparwyr Dilysu. (Ar hyn o bryd does dim modd ychwanegu manylion adnabod defnyddiwr drwy ryngwyneb Canvas) Mae pob darparwr dilysu yn gallu delio â pharamedrau penodol cydnabyddedig; mae’n bosib y bydd rhai darparwyr yn cydnabod paramedrau ychwanegol. Does dim modd delio â pharamedrau dieithr.

I gael cymorth ychwanegol gyda systemau dilysu, gan gynnwys cymorth Mewngofnodi Un-Tro (SSO), ewch i weld y dogfennau integreiddio yng Nghymuned Canvas.

Darpariaeth Cyn Pen Dim

Fel rhan o’r broses ddilysu, mae modd i weinyddwyr roi Darpariaeth Cyn Pen Dim ar waith, sy’n gofyn i Canvas greu cyfrif defnyddiwr yn awtomatig os nad oes un yn bodoli’n barod. Ar hyn o bryd, pan fydd defnyddiwr yn mewngofnodi i Canvas gan ddefnyddio system ddilysu trydydd parti, bydd Canvas yn chwilio drwy’r defnyddwyr yn y cyfrif i ddod o hyd i baramedr defnyddiwr cyfatebol ar gyfer y gwasanaeth hwnnw. Os nad yw’n dod o hyd i baramedr sy’n cyfateb, mae Canvas yn mynd â’r defnyddiwr yn ôl i borth y darparwr dilysu, gyda neges nad oedd modd dod o hyd i’r defnyddiwr , Pan fydd Darpariaeth Cyn Pen Dim (JIT) wedi ei galluogi, bydd Canvas yn creu defnyddiwr yn awtomatig gan ddefnyddio ID sy’n cyfateb i’r cyfenw a ddefnyddiwyd gyda’r darparwyr dilysu.

Rhaid i ddarpariaeth Cyn Pen Dim (JIT) gael ei ffurfweddu gydag API ar gyfer y darparwr dilysu penodol (ewch i weld API’r Darparwyr Dilysu). Does dim rhaid i’r ddarpariaeth gael ei ffurfweddu ar gyfer defnyddwyr unigol drwy API neu SIS.

Priodoleddau Ffederal

Ar ben y ddarpariaeth Cyn Pen Dim, mae pob darparwyr dilysu yn gallu delio â phriodoleddau ffederal. Pan fydd defnyddwyr yn mewngofnodi i Canvas, mae gwybodaeth y tu hwnt i ddim ond ID yn cael ei rhoi i Canvas, ac mae’r wybodaeth honno yn gysylltiedig â’u cyfrifon defnyddiwr presennol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn API’r Darparwyr Dilysu.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor yr adran Dilysu

Agor yr adran Dilysu

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Dilysu (Authentication).

Dewis Darparwr

Dewis Darparwr

Yn y gwymplen Dilysu (Authentication), dewiswch wasanaeth dilysu.

Nodyn: Os yw eich cyfrif yn rhan o gyfrif ymddiriedaeth sefydledig, gallwch chi ddewis achos Canvas Dibynadwy o’r gwymplen Darparwr Manylion. Dysgwch fwy am ffurfweddu awdurdodi achos Canvas dibynadwy.

Cadw Data Darparwr

Cadw Data Darparwr

Rhowch y data sydd ei angen ar y gwasanaeth [1]. Mae rhai darparwyr yn gofyn am gydrannau personol ar gyfer ffurfweddu.

Er mwyn galluogi Darpariaeth Cyn Pen Dim, cliciwch y blwch ticio Darpariaeth Cyn Pen Dim (Just in Time Provisioning) [2].

Gosod Priodoleddau Ffederal

Gosod Priodoleddau Ffederal

I ddefnyddio priodoleddau ffederal, dewiswch briodoledd darparwr Canvas yn y gwymplen [1]. Dyma’r briodoledd y byddwch eisiau ei ddefnyddio yn Canvas. Mae priodoleddau sydd ar gael yn cynnwys rolau gweinyddu, enw arddangos, e-bost, enw bedydd, ID Integreiddio, locale, enw, ID defnyddiwr sis, enw dosbarthadwy, cyfenw, a chylchfa amser.

Cliciwch y botwm Ychwanegu Priodoledd (Add Attribute) [2].

Dewis Priodoledd Darparwr

Yn y gwymplen Priodoledd Darparwr (Provider Attribute), dewiswch y priodoledd a fydd yn cyfateb i’r priodoledd Canvas a ddewiswyd. Mae priodoleddau sydd ar gael yn cynnwys e-bost, enw teuluol, enw bedydd, locale, enw, a phwnc (dynodydd pwnc—ID Defnyddiwr sy’n cael ei ddefnyddio’n aml â manylebau Open ID Connect, Google, a Microsoft).

Cofiwch na fydd pob gwerth yn cyfateb i’r priodoledd Canvas. Er enghraifft, pe baech chi’n gosod e-bost fel priodoledd yn Canvas, byddai opsiynau gwerthoedd priodoleddau’r darparwr hefyd yn cynnwys e-bost, sy’n golygu y bydd y cyfeiriad e-bost gan y darparwr hefyd yn cael ei ddiweddaru ar gyfer y cyfeiriad e-bost yn Canvas. Ond, mae’n bosib na fydd rhai o briodoleddau Canvas yn cyd-fynd â’r gwerthoedd priodoleddau darparwr sydd ar gael.

Gofyn am y Broses Dilysu Sawl Cam

Gosodiadau Dilysu

Pan fo'r Broses Dilysu Sawl Cam yn ddewisol neu’n ofynnol yn nhudalen Gosodiadau’r Cwrs, mae blwch ticio MFA yn ymddangos o dan bob darparwr dilysu sydd wedi’u galluogi yn y dudalen Dilysu. I ofyn am y Broses Dilysu Sawl Cam, cliciwch y blwch ticio Mae angen MFA (MFA Required). Gellir dewis y blwch ticio MFA ar gyfer darparwyr unigol yn ôl yr angen.

Cadw Data

Cadw Data

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Rheoli Darparwr

Rheoli Darparwr

I newid safle eich darparwyr dilysu, cliciwch y ddewislen safle [1] a dewiswch rif y safle newydd. Mae safleoedd yn cael effaith ar yr URL Darganfod pan fydd Gosodiadau SSO wedi cael eu ffurfweddu ar gyfer cyfrif

I ddileu’r darparwr, cliciwch y botwm Dileu (Delete) [2].

Tynnu Manylion Dilysu

Tynnu’r Holl Fanylion Dilysu

I dynnu’r holl ddarparwyr dilysu sydd wedi cael eu ffurfweddu’n flaenorol, cliciwch y botwm Tynnu Manylion Dilysu (Remove Authentication).

Nodyn: Dydy’r botwm tynnu ddim yn cael effaith ar y Gosodiadau SSO na dull dilysu Canvas.

Cadarnhau’r Tynnu

Cadarnhau’r Tynnu

Gall tynnu pob dull dilysu gael effaith ar allu eich myfyrwyr i fewngofnodi i Canvas. I gadarnhau, cliciwch y botwm Iawn (OK).