Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Gweinyddwyr Canvas Dewislen Crwydro'r Safle CyfanSut ydw i’n defnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi fel gweinyddwr?

Sut ydw i’n defnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi fel gweinyddwr?

Fel gweinyddwr, gallwch chi gael mynediad at y Porth Gwasanaethau Hyfforddi i gwblhau adnoddau hyfforddi yn ôl eich pwysau ar amrywiaeth o bynciau Canvas. Os oes gan eich sefydliad danysgrifiad hyfforddi y maen nhw’n talu amdano, efallai fod gennych chi fynediad at weminarau a hyfforddiant byw.

Mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n cael ei gynnal yn Bridge.  Dysgwch fwy am ddefnyddio Bridge.

Nodiadau:

 • Dim ond i weinyddwyr, addysgwyr a dylunwyr neu ddefnyddwyr heb rôl wedi’i neilltuo y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael.
 • Dim ond i sefydliadau yng Ngogledd America y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael. Dylai sefydliadau yng Nghanada gysylltu â’u Rheolwr Llwyddiant Cwsmer i gael gwybodaeth ynglŷn â chymryd rhan.
 • Os nad yw dolen y Porth Gwasanaethau Hyfforddi yn ymddangos yn eich dewislen Help, rhaid i chi ei galluogi yng ngosodiadau’r cyfrif.

Agor y Ddewislen Help

Agor y Ddewislen Help

Yn newislen Crwydro’r Safle Cyfan Canvas, cliciwch y ddolen Help.

Nodyn: Yn ddibynnol ar eich sefydliad, efallai y bydd enw ac eicon y ddolen Help yn amrywio.

Agor Porth Gwasanaethau Hyfforddi

Agor Porth Gwasanaethau Hyfforddi

Cliciwch y ddolen Porth Gwasanaethau Hyfforddi (Training Services Portal).

Nodiadau:

 • Dim ond i weinyddwyr, addysgwyr a dylunwyr neu ddefnyddwyr heb rôl wedi’i neilltuo y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael
 • Os nad yw dolen y Porth Gwasanaethau Hyfforddi yn ymddangos yn eich dewislen Help, rhaid i chi ei galluogi yng ngosodiadau’r cyfrif.

Awdurdodi Cyfrif

Awdurdodi Cyfrif

I ddefnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi, rhaid i chi roi caniatâd i Canvas [1] a Bridge [2] gael mynediad at eich cyfrif.

I roi caniatâd i ddefnyddio eich cyfrif cliciwch y botwm Caniatáu (Authorize) ar y ddwy sgrin [3].

Gweld y Llyfrgell Ddysgu

Gweld y Llyfrgell Ddysgu

Mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n cael ei gynnal yn Bridge. Yn ddiofyn, mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n agor i’r Llyfrgell Ddysgu. Dysgwch fwy am ddefnyddio’r Llyfrgell Ddysgu.

Mae'r Llyfrgell Ddysgu’n cynnwys y canlynol:

 • Rhaglenni Addysg Uwch: Casgliad o gyrsiau wedi’u hargymell yn seiliedig ar eich rôl defnyddiwr mewn Addysg Uwch. Mae tystysgrifau’n cael eu rhoi ar ôl cael 80% yn gywir. Mae llwybrau dysgu’n cael eu trefnu yn rhaglenni Bridge.
 • Rhaglenni Gweinyddu Addysg Uwch: Casgliad o gyrsiau wedi’u hargymell yn seiliedig ar eich rôl defnyddiwr mewn Gweinyddu Addysg Uwch. Mae tystysgrifau’n cael eu rhoi ar ôl cael 80% yn gywir. Mae llwybrau dysgu’n cael eu trefnu yn rhaglenni Bridge.
 • Rhaglenni Graddau K-5: Casgliad o gyrsiau wedi’u hargymell yn seiliedig ar eich rôl defnyddiwr mewn Graddau K-5. Mae tystysgrifau’n cael eu rhoi ar ôl cael 80% yn gywir. Mae llwybrau dysgu’n cael eu trefnu yn rhaglenni Bridge.
 • Rhaglenni Graddau 6-12: Casgliad o gyrsiau wedi’u hargymell yn seiliedig ar eich rôl defnyddiwr mewn Graddau 6-12. Mae tystysgrifau’n cael eu rhoi ar ôl cael 80% yn gywir. Mae llwybrau dysgu’n cael eu trefnu yn rhaglenni Bridge.
 • Rhaglenni Gweinyddu K12: Casgliad o gyrsiau wedi’u hargymell yn seiliedig ar eich rôl defnyddiwr mewn Gweinyddu K12. Mae tystysgrifau’n cael eu rhoi ar ôl cael 80% yn gywir. Mae llwybrau dysgu’n cael eu trefnu yn rhaglenni Bridge.
 • Addysg Uwch - Addysgwyr a Staff Cefnogol: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen.
 • Addysg Uwch - Dylunwyr Addysgol: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen.
 • Addysg Uwch - Gweinyddu: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen.
 • Graddau K-5 - Addysgwyr a Staff Cefnogol: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen.
 • Graddau 6-12 - Addysgwyr a Staff Cefnogol: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen.
 • Dylunwyr Addysgol K12: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen.
 • Gweinyddu K12: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen.

Dysgwch ragor am ddefnyddio rhaglenni a chyrsiau.

Gweld Dangosfwrdd Gweinyddwr

Gweld Dangosfwrdd Gweinyddwr

Yn dibynnu ar eich ffurfweddiad, efallai y bydd y Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n agor i’r Dangosfwrdd Gweinyddwr. Mae’r Dangosfwrdd yn gadael i chi weld pob defnyddiwr yn eich sefydliad sydd wedi cael mynediad at y porth hyffordd [1] a rhestr o eitemau dysgu sydd wedi’u cwblhau [2].

Mae’r adroddiad cwblhau enw'r defnyddiwr [3], e-bost [4], teitl yr uned ddysgu [5], yr amser i orffen yr uned [6], y math o ymrestriad [7], a’r statws cwblhau [8].

Nodyn: Os na allwch chi weld y Dangosfwrdd Gweinyddu, cysylltwch â’ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.

Agor Eitem Dysgu

Agor Eitem Dysgu

I ddechrau rhaglen neu gwrs, hofrwch dros gerdyn y rhaglen neu’r cwrs a chlicio’r botwm Ymrestru (Enroll) [1].  Dysgwch fwy am ymrestru ar raglen neu gwrs.

I weld yr holl eitemau dysgu rydych chi wedi ymrestru arnynt, cliciwch y tab Fy Nysgu (My Learning) [2]. Dysgwch fwy am dudalen Fy Nysgu.

Gweld y Calendr Hyfforddi

Calendr - Bridge

I weld y calendr hyfforddi, cliciwch y tab Calendr Hyfforddi (Training Calendr) [1]. Mae’r Calendr Hyfforddi’n dangos gweminarau byw wedi’u trefnu ymlaen llaw sy’n cael eu darparu gan hyfforddwyr Canvas.

I gofrestru ar gyfer hyfforddiant byw, cliciwch enw’r hyfforddiant [2] a chlicio’r botwm Cofrestru (Register) [3]. Byddwch chi’n derbyn e-bost i gadarnhau gyda dolen i gael mynediad at yr hyfforddiant byw. Dysgwch fwy am gofrestru ar gyfer hyfforddiant byw.

Nodiadau:

 • Dim ond i gleientiaid sydd wedi tanysgrifio y mae hyfforddiant byw ar gael.
 • Mae unrhyw amser yn y calendr hyffordd yn Amser y Dwyrain.