Canvas Guides (Welsh)Canllaw Gweinyddwyr Canvas Dewislen Crwydro'r Safle CyfanSut ydw i’n defnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi fel gweinyddwr?

Sut ydw i’n defnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi fel gweinyddwr?

Fel gweinyddwr, gallwch chi gael mynediad at y Porth Gwasanaethau Hyfforddi i gwblhau adnoddau hyfforddi yn ôl eich pwysau ar amrywiaeth o bynciau Canvas. Os oes gan eich sefydliad danysgrifiad hyfforddi y maen nhw’n talu amdano, efallai fod gennych chi fynediad at weminarau a hyfforddiant byw.

Mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n cael ei gynnal yn Bridge.  Dysgwch fwy am ddefnyddio Bridge.

Nodiadau:

  • Dim ond i weinyddwyr, addysgwyr a dylunwyr neu ddefnyddwyr heb rôl wedi’i neilltuo y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael.
  • Dim ond i sefydliadau yng Ngogledd America y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael. Dylai sefydliadau yng Nghanada gysylltu â’u Rheolwr Llwyddiant Cwsmer i gael gwybodaeth ynglŷn â chymryd rhan.
  • Os nad yw dolen y Porth Gwasanaethau Hyfforddi yn ymddangos yn eich dewislen Help, rhaid i chi ei galluogi yng ngosodiadau’r cyfrif.

Agor y Ddewislen Help

Agor y Ddewislen Help

Yn newislen Crwydro’r Safle Cyfan Canvas, cliciwch y ddolen Help.

Nodyn: Yn ddibynnol ar eich sefydliad, efallai y bydd enw ac eicon y ddolen Help yn amrywio.

Agor Porth Gwasanaethau Hyfforddi

Agor Porth Gwasanaethau Hyfforddi

Cliciwch y ddolen Porth Gwasanaethau Hyfforddi (Training Services Portal).

Nodiadau:

  • Dim ond i weinyddwyr, addysgwyr a dylunwyr neu ddefnyddwyr heb rôl wedi’i neilltuo y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael
  • Os nad yw dolen y Porth Gwasanaethau Hyfforddi yn ymddangos yn eich dewislen Help, rhaid i chi ei galluogi yng ngosodiadau’r cyfrif.

Awdurdodi Cyfrif

Awdurdodi Cyfrif

I ddefnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi, rhaid i chi roi caniatâd i Canvas [1] a Bridge [2] gael mynediad at eich cyfrif.

I roi caniatâd i ddefnyddio eich cyfrif cliciwch y botwm Caniatáu (Authorize) ar y ddwy sgrin [3].

Gweld y Llyfrgell Ddysgu

Mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n cael ei gynnal yn Bridge. Yn ddiofyn, mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n agor i’r Llyfrgell Ddysgu [1]. Dysgwch fwy am ddefnyddio’r Llyfrgell Ddysgu.

  • Llwybrau Dysgu [2]: Casgliad o gyrsiau wedi’u hargymell yn seiliedig ar eich rôl defnyddiwr. Mae tystysgrifau’n cael eu rhoi ar ôl cael 80% yn gywir. Mae llwybrau dysgu’n cael eu trefnu yn rhaglenni Bridge. Dysgwch fwy am ddefnyddio Rhaglen.
  • Cyrsiau [3]: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen Dysgwch fwy am ddefnyddio cyrsiau.
  • Fideos [4]: Mae hyfforddiant fideo wedi’i recordio ymlaen llaw ar gael yn ôl y galw. Mae fideos yn cael eu trefnu mewn cyrsiau Bridge.

Gweld Dangosfwrdd Gweinyddwr

Yn dibynnu ar eich ffurfweddiad, efallai y bydd y Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n agor i’r Dangosfwrdd Gweinyddwr. Mae’r Dangosfwrdd yn gadael i chi weld pob defnyddiwr yn eich sefydliad sydd wedi cael mynediad at y porth hyffordd [1] a rhestr o eitemau dysgu sydd wedi’u cwblhau [2].

Mae’r adroddiad cwblhau enw'r defnyddiwr [3], e-bost [4], teitl yr uned ddysgu [5], yr amser i orffen yr uned [6], y math o ymrestriad [7], a’r statws cwblhau [8].

Nodyn: Os na allwch chi weld y Dangosfwrdd Gweinyddu, cysylltwch â’ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.

Agor Eitem Dysgu

Agor Eitem Dysgu

I ddechrau llwybr dysgu, hofrwch dros gerdyn y llwybr a chlicio’r botwm Cychwyn (Start) [1]. I weld cwrs neu fideo, hofrwch dros y cerdyn ar gyfer yr eitem a chlicio’r botwm Ymrestru (Enroll) [2]. Dysgwch fwy am ymrestru ar gwrs neu lwybr dysgu.

I weld yr holl eitemau dysgu rydych chi wedi ymrestru arnynt, cliciwch y tab Fy Nysgu (My Learning) [3]. Dysgwch fwy am dudalen Fy Nysgu.

Gweld y Calendr Hyfforddi

I weld y calendr hyfforddi, cliciwch y tab Calendr Hyfforddi (Training Calendr) [1]. Mae’r Calendr Hyfforddi’n dangos gweminarau byw wedi’u trefnu ymlaen llaw sy’n cael eu darparu gan hyfforddwyr Canvas.

I gofrestru ar gyfer hyfforddiant byw, cliciwch enw’r hyfforddiant [2] a chlicio’r botwm Cofrestru (Register) [3]. Byddwch chi’n derbyn e-bost i gadarnhau gyda dolen i gael mynediad at yr hyfforddiant byw. Dysgwch fwy am gofrestru ar gyfer hyfforddiant byw.

Nodiadau:

  • Dim ond i gleientiaid sydd wedi tanysgrifio y mae hyfforddiant byw ar gael.
  • Mae unrhyw amser yn y calendr hyffordd yn Amser y Dwyrain.