Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Gweinyddwyr Canvas PoblSut ydw i'n creu ac yn ychwanegu defnyddwyr at gyfrif?

Sut ydw i'n creu ac yn ychwanegu defnyddwyr at gyfrif?

Gallwch chi ychwanegu defnyddwyr newydd at eich cyfrif. Dim ond ar lefel y cyfrif y mae modd ychwanegu defnyddwyr. Dim ond gweinyddwr cyfrif gwraidd sy’n gallu ychwanegu defnyddwyr at gyfrif.

Os ydych chi’n defnyddio ffeiliau SIS wedi’u mewngludo, does dim angen i chi ychwanegu defnyddwyr at eich cyfrif, gan fod modd eu hychwanegu trwy’r system gwybodaeth myfyrwyr (SIS).

Gwahoddiadau Cyfrif

Pan fo cyfrif defnyddiwr yn cael ei ychwanegu gan y defnyddiwr, mae Canvas yn cynnig yr opsiwn i greu gwahoddiad cyfrif. Os bydd y gwahoddiad hwn yn cael ei anfon, bydd y defnyddiwr yn cael ei wahodd i gwblhau’r broses gofrestru drwy greu cyfrinair. Unwaith fo gan y defnyddiwr gyfrif, gall y defnyddiwr gael ei ychwanegu at gwrs. Os bydd defnyddiwr yn cael ei wahodd i gwrs heb gyfrif, bydd y defnyddiwr yn gorfod creu cyfrif cyn derbyn y gwahoddiad cwrs.

Pan fo defnyddwyr yn cael ei gwahodd i gwrs, maen nhw’n gallu gweld y ddolen gwahoeddiad cwrs yn eu e-bost a chlicio arno i weld rhagolwg o’r cwrs Canvas. I dderbyn yn swyddogol, rhaid iddyn nhw glicio botwm Derbyn yn rhyngwyneb Canvas. Ond, os oes yn well gennych chi analluogi gweld rhagolwg o gwrs a chael defnyddwyr yn ymuno â’r cwrs yn awtomatig pan fyddan nhw’n gweld y cwrs Canvas, cysylltwch â’ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmer i analluogi gweld rhagolwg o wahoddiad.

Cyfeiriadau E-bost

Mae Canvas yn adnabod defnyddwyr yn ôl cyfeiriadau e-bost. Pan gaiff myfyrwyr eu hychwanegu i gwrs, bydd Canvas yn ceisio cysoni unrhyw wrthdaro rhwng cyfeiriadau e-bost pan fydd y defnyddiwr yn mewngofnodi i’r cwrs am y tro cyntaf:

  • Bydd cyfrif yn cael ei greu i’r defnyddiwr os nad oes gan y defnyddiwr enw defnyddiwr yng nghyfrif gwraidd y cwrs, bod cyfeiriad e-bost y defnyddiwr wedi’i gysylltu â defnyddiwr arall yn y cyfrif, neu nad yw’r sefydliad yn defnyddio proses dilysu wedi’i ddirprwyo os yw cofrestru agored wedi’i alluogi. Dim ond os yw Cofrestru Agored wedi’i alluogi fydd ychwanegu cyfeiriad e-bost sydd heb ei gysylltu â chyfrif yn gweithio.
  • Os yw’r cyfeirad e-bost wedi’i gysylltu â chyfrif yn barod, bydd gofyn i’r myfyriwr fewngofnodi i Canvas gan ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost cyfredol.
  • Weithiau mae’n bosib y bydd myfyriwr yn defnyddio mwy nag un cyfeiriad e-bost yn Canvas. Os bydd myfyriwr yn ymateb i wahoddiad cwrs ar un cyfeiriad e-bost, ond ei fod wedi mewngofnodi i Canvas gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost arall, bydd Canvas yn gofyn a ydy’r myfyriwr eisiau cysylltu’r ddau e-bost i’r un cyfrif. 

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor yr adnodd Pobl

Agor yr adnodd Pobl

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Ychwanegu Defnyddiwr

Ychwanegu Defnyddiwr Newydd

Cliciwch y botwm Ychwanegu Pobl (Add People).

Ychwanegu Manylion Defnyddiwr

Ychwanegu Manylion Defnyddiwr

Llenwch y meysydd canlynol:

  • Mae Enw Llawn [1] yn cael ei ddefnyddio ar gyfer graddio, ffeiliau SIS wedi’u mewngludo ac eitemau gweinyddol eraill.
  • Yr Enw Arddangos [2] yw’r hyn y bydd defnyddwyr eraill yn ei weld mewn trafodaethau, cyhoeddiadau ac ati. Mae’r defnyddiwr yn gallu gosod ei enw arddangos ei hwn os yw’r gosodiad wedi’i alluogi.
  • Yr Enw Mewn Tref [3] yw enw olaf, enw cyntaf y defnyddiwr yn ddiofyn. Mae’r enw hwn yn ymddangos mewn rhestrau wedi’u trefn a gall gweinyddwyr chwilio amdano.
  • Mae E-bost [4] yn cael ei ddefnyddio fel cyfeiriad e-bost diofyn y defnyddiwr yn canvas. Mae cyfeiriadau e-bost yn cael eu defnyddio i anfon hysbysiadau cwrs.
  • ID SIS [5] yw ID SIS y defnyddiwr. Mae’r maes hwn i sefydliadau sy’n defnyddio ffeiliau SIS wedi’u mewngludo yn unig a dim ond os oes gennych chi’r hawliau SIS lefel cyfrif cywir y bydd yn ymddangos.
  • Mae Anfon e-bost at y defnyddiwr ynghylch creu’r cyfrif hwn [6] yn opsiwn i anfon e-bost at y defnyddiwr ynghylch eu cyfrif newydd. Mae'r opsiwn hwn wedi’i osod yn ddiofyn. Os nad ydych chi eisiau i’r defnyddiwr gael ei hysbysu ynglŷn â’r cyfrif, dad-diciwch y blwch ticio hwn.

Ychwanegu Defnyddiwr

Ychwanegu Defnyddiwr

Cliciwch y botwm Ychwanegu Defnyddwyr (Add User).